591-ULB Plaine – Masterplan

Universiteitcampus la Plaine –  Brussel,  BELGIË

Oppervlakte van het terrein: 97 531 m²; oppervlakte van de nieuwe gebouwen: 101 000 m²; oppervlakte van de behouden bestaande gebouwen: 54 000 m²; 2011 ; (01/591 – 01/656).

Wedstrijd op uitnodiging.
Winnende inzending in 2011.
Stopgezet  in februari 2020.

Uitgevoerde diensten :
  • Milieustudie
  • Landschapsstudie
  • Stedenbouw
  • Energetische en duurzame concepten
  • Projectmanagement
  • Algemene coördinatie
Beschrijving:

Masterplan

De ULB (Université Libre de Bruxelles) wenst op termijn alle faculteiten, die een rol kunnen spelen bij het oprichten van een nieuw platform voor wetenschap en technologie, dichter bij elkaar te brengen. Dit op de ‘la Plaine’ site en met het oog op internationale faam.

 

Het masterplan streeft naar optimalisering van het energie en milieucriteria en de doelstelling om een nieuw, rationeel en uniform karakter aan de site te geven.

In functie van het opgelegde programma, op een site van 9,7 ha, voorziet het nieuwe masterplan 101.000 m² nieuwbouw, 54.000 m² behouden van bestaande gebouwen en 8 440 m² afbraak.

 

De nieuwe gebouwen (geplaatst bovenop een sokkel met drie natuurlijk verluchte en verlichte parkeerniveaus) komen overeen met de vier windstreken waardoor de functies optimaal zijn georiënteerd.

De residentiële volumes worden oost-west georiënteerd aan de rand van de VUB site. Dit is een ideale oriëntatie voor huisvesting. Door deze keuze staan de residentiele volumes  niet recht tegenover de onderwijsgebouwen

 

De kantoren en laboratoriums van de gebouwen voor toegepaste wetenschappen, geowetenschappen, biologie en de uitbreidingen voor scheikunde, zijn voor het grootste deel noord-zuid georiënteerd. Dit voor een optimale bescherming tegen zon en het recupereren van zonnewinsten.

Om constructieve rationaliteit te brengen zijn de nieuwe gebouwen rondom het “Forum” uitgelijnd langs de orthogonale assen. De uitbreiding van het A gebouw, van de afdeling chemie, respecteert de assen van het gebouw waartegen het wordt aangebouwd.

 

De relatief beperkte hoogte van de nieuwe gebouwen (twee tot zes verdiepingen) betekent dat de bestaande N-O en B-C gebouwen de hoogste gebouwen blijven op de campus. Deze volgt het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan van la Plaine.

 

De kleinere bestaande en afgelegen gebouwen worden opnieuw aangepakt met doel om de site zoveel mogelijk richting de stad te laten openen. De T en Ch paviljoens worden betrokken bij de parkeergarages die gevestigd zijn in de onderbouw van de residentiële volumes. De P00, H en M vleugels worden gesloopt en hun functies worden op een andere locatie ondergebracht.

 

De weg tussen de twee ULB campussen (Solbosch en la Plaine) blijven de belangrijkste toegangsweg en is evenals de hoofdas van de site. Op het einde van deze weg verwelkomt een park-plein de voetgangers op de campus.

 

Dit is de meest symbolische en indrukwekkende plaats op de site en opent de volledige campus naar zich toe. De toegang van dit plein is hoofdzakelijk voorzien voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De toegangswegen voor auto’s worden omgeleid via het noorden.

 

Het gebouw van de nieuwe bibliotheek wordt ingeplant als een lichttoren op het park-plein,  net als het Centre d’Action Laïque (CAL), een bestaande gebouw dat op deze wijze een zeer symbolisch plaats bij de ingang van de site opneemt.

Het park-plein strekt zich uit langs de verschillende gebouwen op de campus en sluit zich als een netwerk aan op de aangrenzende percelen.

Voor de stopzetting van het masterplan (in februari 2020) werden twee projecten van “verticaal dworp” ontworpen, met de bedoeling de stad en de site te verdichten en anderzijds de botanische ruimte te vergroten.

Het eerste project (01/656-1) betreft een poreuze structuur met 80 niveaus voorgesteld langs de Pleinlaan ten westen van de site.

Het tweede project (01/656-2) betreft twee slanke toren met 36 niveaus en een ellipitische plan, bestemd voor woningen en ingeplant langs de Triomflaan, ten oosten van de voormalige site van de Oefenplein, naast het project voor de kleine brandweerkazerne (zie 01/654).

Fotografen:

Photo model: Andres FERNANDEZ MARCOS

Credits :

MAÎTRE D’OUVRAGE Université Libre de Bruxelles, Université d’Europe, ULB Département des Infrastructures de l’ULB Avenue Adolphe Buyl, 121 à 1050 Bruxelles ARCHITECTES & INGÉNIEURS Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers Philippe SAMYN Chaussée de Waterloo, 1537 B-1180 BRUXELLES Propriétaire exclusif des droits d’auteur (copyright) Tél. + 32 2 374 90 60 Fax + 32 2 374 75 50 E-mail: sai@samynandpartners.com ÉQUIPE DU CONCOURS Architecture Design Partner : Philippe SAMYN Administrative Partner : Phase concours et projet : Quentin STEYAERT Ass. Partner in charge : Phase projet : Dimosthènis SPANTOURIS du 2011-01-01 au 2013-10-22. Collaborateurs : Phase concours : Laura BARBARITO, Coline BAZIER, Benedetto CALCAGNO, Jacques CEYSSENS, Thomas COOREMAN, André CHARON, France DEFRENNE, Nathan DUVIVIER, Dikran GUNDES, Thierry HENRARD, Olivier JOTTARD, Marie NAUDIN, Elli PAPACOSTA, Bianca PINTENS, Jean-Charles PUECHBLANC, Chloé STUEREBAUT. Phase projet : Laura BARBARITO, Mariuca CALIN, Katherynne MASTEJ, Giulia PAULETTI, Fanni VAESSEN Techniques spéciales : Phase concours et projet : FTI (Flow Transfer International sa), M. Andrew JANSSENS Administrateur Délégué, Jean MICHIELS, Frédéric MICHAUX et Dr Ir Philippe SAMYN Administrateur. Stabilité : Phase concours et projet : INGENIEURSBUREAU MEIJER sprl, Ir Jan MEIJER gérant et Dr Ir Philippe SAMYN gérant. Consultance Energie : Phase concours et projet : CERNERGIE scrl (Ir Lionel WAUTERS). Phase concours : AirSR sprl (Dr Ir D. OLIVARI, Dr Ir Ph SAMYN, Dr Ir F. MASY). Consultance Acoustique : Phase concours et projet: DAIDALOS PEUTZ (Ir P. MEES). Consulance Microclimat : Phase concours et projet : Von KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS (Ir Ph. PLANQUART). Consultance Urbanisme : Phase concours : AGORA (Rodolphe DEHARD, Serges PEETERS). Economiste : Phase concours et projet: AMIRATO (Ing. Martine FORGET). DOCUMENTATION Gestion documentation : Philippe SAMYN and PARTNERS (A. CHARON et Q. OLBRECHTS) Maquette : AMA (F. VAN HOYE) Photographie maquette : A. FERNANDEZ MARCOS

Model:
Renders (656-1)
Renders (656-2)
Tekening (656-2)

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

591-ULB Plaine – MasterplanDEBBA