conceptvisie

Het ontwerpproces is een constant streven om een groot aantal factoren, waarmee rekening moet gehouden worden, aan te passen tot een optimale oplossing, en deze te integreren op zo’n manier dat de architecturale samenhang van het project wordt verbeterd.

Ontwerpen houdt in zo veel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe inzichten op vlak van materialen, ecologie en structuren. In de eerste plaats, streeft Samyn and Partners naar heldere en relevante constructies die de complexiteit omvormen naar helderheid. Het creëren van gebouwen is en blijft de kunst van het bouwen: een boeiend proces dat steeds zoekt naar het plaatsen van het gebouw in een bredere theoretisch onderzoek.

Maquettes
Sinds de Renaissance hebben de maquettes een belangrijke rol gespeeld als communicatiemiddel tussen de architect en zijn opdrachtgever. Maquettes zijn bovendien een geschikt medium om het driedimensionale te bestuderen en te controleren.

Het maken van maquettes is een zeer intensief werk wat erg noodzakelijk is om zo veel mogelijk aspecten van het project te beheersen. Sinds de oprichting van Samyn and Partners is er veel zorg besteed aan het maken van maquettes. Het bureau bezit een grote collectie maquettes, een samenhangend geheel dat onmiddellijk de onderzoekende wijze en de evolutie van de praktijk weergeven.

Zelfs in deze tijden waar computersimulaties vele mogelijkheden bieden, blijft Samyn and Partners de maquette zien als belangrijke uitdrukking binnen het ontwerpproces. Maquettes geven een extra bevestiging bij het onderzoek van wat er zal gebouwd worden.

Editie E21-08-07_NL van 2013-06-21

conceptvisieFilippo Aimo