aanwerving

Aanwerving

‘Philippe SAMYN and PARTNERS’ werven aan !

Wie zijn wij?

Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers, werd opgericht in 1980.

Het bedrijf heeft sindsdien een palmares opgebouwd van internationaal gerenommeerde projecten , gaande van de zetel van de Europese Raad te Brussel tot de Belgische Zuidpoolbasis.

Onze projecten worden veelvuldig gepubliceerd in de internationale professionele pers.

De architecturale en engineering aanpak die wij hanteren, is gebaseerd op het stellen van vragen, wat nog best kan omschreven worden als een “waarom”- methodiek. Het team benadert projecten met een open vizier voor alle soorten mogelijke oplossingen, ondertussen nauw luisterend naar de verwachtingen van de opdrachtgevers.

Onze diensten omvatten Ontwerp en Planning, Stedenbouwkundig Ontwerp, Landschapsontwerp en Architecturaal Ontwerp, Interieur Ontwerp, Bouwfysica, Technieken, Project en Kostbeheer, Project en Kost Controle, en Quantity Surveying.

Het realiseren van gebouwen is en blijft een vorm van bouwkunst: een boeiend proces waarbij we permanent op zoek zijn naar het situeren van een bepaald ontwerp binnen een breder theoretisch onderzoek.

Wie hebben we nodig?

Vermits we in een internationale context werken, is meertaligheid een belangrijke voorwaarde om met iedereen te kunnen communiceren, een voldoende kennis van het Engels is daarom noodzakelijk.

REVIT expertise is een must, BIM expertise is een pluspunt.

Stagiairs
Wij kunnen jou een ervaren begeleider aanbieden die medium tot grote projecten beheert en jouw hulp daarbij zal inzetten.

Architecten + Bouwkundig Ingenieurs (2-4 jaar ervaring)
Jij bent in staat om assistentie te beiden aan senior en junior projectleiders in middelgrote tot grote projecten..

Project architecten/-leiders (minimum 4 jaar ervaring)
Je beheert middelgrote projecten en assisteert bij grote projecten. Je organiseert de contacten en coördineert met opdrachtgevers en uitvoerders.

Architect-assistent
Je versterkt ons REVIT team en assisteert de senior en junior projectleiders in middelgrote tot grote projecten .

Minimale vereisten
REVIT 2017-2018-2019
AUTOCAD 2017-2018

Algemene vereisten
MICROSOFT OFFICE
PHOTOSHOP
INDESIGN

Hoe kandideren ?

Kandidaturen kunnen verzonden worden, alleen via de post, aan :

Philippe SAMYN and PARTNERS, Human Resources
Ter attentie van Mr. Ghislain ANDRE
Waterloose steenweg, 1537
B-1180 Brussel

Kandidaturen moeten vergezeld zijn van een curriculum vitae en een handgeschreven en ondertekende motivatiebrief.

Geselecteerde kandidaturen worden opgevolgd door een interview vooraleer een aanwervingsbeslissing wordt genomen.

Voor studenten en vrijwilligers

  • De werkervaring die u gaat opdoen, maakt deel uit van uw cursusstudies en daarom wordt de verzekering die relevant is voor uw aanwezigheid op ons kantoor gedekt door uw universiteit. Daarom vragen we je om ons een schrijftelijk certificaat van je universiteit te bezorgen, 
  • Deze werkervaring is onbetaald, 
  • Gedurende deze periode (minimaal 1 maand), wordt u beheerst door de deontologische regels van het beroep, gedicteerd door de “Architecten Orde van België”, 
  • Transport en accomodatie dient u zelf te regelen, 
  • We moedigen u aan om de REVIT-software te oefenen, omdat dit ons belangrijkste hulpmiddel is.

Houd er rekening mee dat aanvragen die per e-mail worden verzonden, niet worden onderzorcht.

 

Document E03-02_NL_Editie van 2019-06-05

aanwervingDEBBA