515_b-Tankstation – Dienstenzones, Ruisbroek

BELGIË

(2006-2010); (01-515-b).

Wedstrijd op uitnodiging. 

Totale oppervlakte: 208.561 m²; bebouwde oppervlakte: 5.406  m²; 2006; (01/515).

Uitgevoerde diensten:
  • Aanleg van de omgeving.
  • Landschapsstudie.
  • Architectuur.
  • Binnehuisarchitectuur.
  • Stabiliteit.
  • Technische installatie.
  • Economie van het project.
  • Beheer van het project.
  • Beheer van de bouwplaats.
  • Algemene coördinatie.
Beschrijving:

De dienstenzones te Ruisbroek zijn gelegen langs beide zijden van de autosnelweg Brussel-Parijs op een vlak en uitgestrekt terrein. Ze bevinden zich in de groene en beboste Zennevallei.

Het eerste voorstel voor de nieuwe stations is een ontwerp dat fungeert als landschappelijk baken en zich tegelijk inpast in de omgeving.

De inkom van Brussel wordt aangekondigd door de monumentale façade van het hotel, die zich als een blad van glas uitstrekt naar de hemel.  ‘s Nachts licht deze glasgevel op en transformeert zich in een goed zichtbare vuurtoren.  Het glasblad herinnert aan de serres en integreert zich perfect in het landschap.

Aan de westelijke zijde is een restaurant voorzien dat via de bestaande brug over de autosnelweg eveneens vanop de oostelijke zijde bereikbaar is.

Het waterstofstation op de oostelijke dienstenzone vormt een belangrijk signaal voor het gebruik van alternatieve brandstoffen vlakbij de inkom van Brussel.

De ganse site is gestructureerd door rijen populieren.  Deze vloeien over van een dicht bos aan de oostelijke grens van de dienstenzone, als een voortzetting van het bestaande bos, naar een meer verspreide inplanting aan de westelijke grens met de landbouwgronden.

De bomenrijen zijn ingeplant volgens een hoek van 45° om zo een maximaal zicht op de dienstencentra van op de autosnelweg toe te staan.

De populieren, gebouwen, luifels en de verkeersstromen zijn gebonden aan éénzelfde ruimtelijke dynamiek onder een hoek van 45°.

Om de continuïteit tussen beide stations over de autosnelweg heen te benadrukken, lopen de luifels boven de servicestations en de rijen populieren door, van de ene op de andere site.

De aansluiting tussen enerzijds hotel en shop en anderzijds restaurant en shop gebeurt via een publieke ontvangstruimte die de inkom aan de voorzijde (pompen) met de achterzijde (parking) verbindt. Het grootste deel van de parkings voor personenwagens en autobussen bevindt zich vlakbij de gebouwen.

De zorg voor integratie op contextueel, landschappelijk en regionaal vlak is terug te vinden in de materiaalkeuzes van het gebouw en in de interventies op de site.

Het thema van duurzaamheid krijgt een bijzondere aandacht in alle onderdelen van het project.

De compactheid van het project is daar een voorbeeld van.   Deze draagt bij tot de ontwikkeling van een maximum aan groene ruimte, tot de functionaliteit, tot energie efficiëntie tijdens het gebruik en tot een commerciële dynamiek.

Naast de duurzaamheid zijn de veiligheid, de dienstbaarheid, het comfort van de gebruiker en de functionaliteit belangrijke criteria in het ontwerpproces.

Verbeterde project

Het verbeterde project hecht, op vraag van het gewest, veel aandacht aan de transparantie van de site, en aan het bewaren van afstand van het beschermde vengebied.

Het hotel wordt nu beschouwd als een paviljoen in het park en kent een autonome werking. Taluds beschermen het hotel van de autosnelweg door een akoestisch en visueel scherm te vormen.

Het hotel is slechts twee verdiepingen hoog en past zich naadloos in het landschap in. De inplanting gebeurt volgens 45°, in overeenstemming met de rest van de site.

Het hotel is georganiseerd rondom een langwerpig atrium, het atrium loopt naar buiten toe verder in  een traliewerk begroeid met klimop. Dit groene element zorgt voor een discrete integratie van het hotel in de bosrijke omgeving.

Om de commerciële dynamiek op de site te bewaren is zowel voor auto’s als voor voetgangers een vlotte circulatie mogelijk tussen de verschillende diensten.

Het waterstofstation is verplaatst, en bevindt zich nu tussen de pompen van de auto’s en de vrachtwagens op de oostelijke dienstenzone.

De nieuwe inrichting van de winkel biedt een prachtig zicht op het achterliggende vengebied. De winkel beschermt de speel -en picknickzones van de drukte op de autosnelweg.

Beide dienstenzones worden gestructureerd door rijen zomereiken ingeplant onder 45°.  Het aantal bomen is afgenomen om meer transparantie toe te laten.  Aan de randzones wordt een dichtere bebossing voorzien met haagbeuken en lindes.

Op vraag van het gewest zijn de bomen op de middenberm verwijderd en schoven de parkeergelegenheden voor vrachtwagens op in de richting van de autosnelweg om van daaruit een betere controle toe te staan.

Op de westelijke dienstenzone, werden de parkings voor de autobussen dichter bij de winkel geplaatst om de toegankelijkheid te verbeteren. Op dezelde zone zijn enkele parkeerplaatsen verwijderd om de pick-nickzones en speelzone meer ruimte te geven.

Credits:

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company since 2007) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-515-b TOTAL BELGIUM S.A. – SERVICE STATIONS – AIRE DE RUISBROECK
Client: TOTAL Belgium sa
Architecture: Design Partner: Philippe SAMYN Partner in charge: Quentin STEYAERT Collaborators: Competition phase: Carole ASPESLAGH, Kristof DE LANGE, Aline DEMORTIER, Isabelle DEMUYSER, Alice ESCALIER, Ronny FICHANT, Bart LAFORCE, Hayriye ÖZTÜRK, Bart SUETER, Mathias VANDENBERGHE, François VERRIER. Project phase : Sarah DEHASQUE, Aline DEMORTIER, Thomas MANCHE. Execution phase: Mariuca CALIN, Sarah DEHASQUE, Olivier JOTTARD.
Structure: Competition phase : Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers with INGENIEURSBUREAU MEIJER bvba, Philippe SAMYN, Jan MEIJER. Execution phase : STUBECO
Services: Service engineers: Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers with  F.T.I. sa / INGENIEURSBUREAU STOCKMAN nv, Philippe SAMYN,  Andrew JANSSENS, Jean MICHIELS,  Willem EECKHOUT. Landscaping: Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers with OMGEVING cvba, Philippe SAMYN, Luc WALLAYS, Steven PETIT , Bert VANLOOVEREN,  Peter SEYNAEVE. Health and Security: SECO cvba Ivan KINNE, Dirk VANHEEL.
Fotografen:

Marie-Françoise PLISSART Andres FERNANDEZ MARCOS (model)

Plaats:
Foto's:
Model:
Renders:
Tekeningen:

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

515_b-Tankstation - Dienstenzones, RuisbroekDEBBA