572-VOETGANGERSPASSERELLEN LANGS DE SMEDENPOORT TE BRUGGE

Brugge, België

(2010); (01-572). Wedstrijd op uitnodiging.

Beschrijving van het Programma :

De geklasseerde historische Smedenpoort bevindt  zich tussen de binnenstad van Brugge en de randgemeente Sint-Andries op de binnenvestingsgracht van de vestingengordel.

Gelet op het conflict tussen voetgangers en fietsers en tussen fiets- en autoverkeer doorheen de poort, werd onderzocht in welke mate parallelle ontlastende bruggen een uitkomst kunnen bieden voor de scheiding van de verkeersstromen en een betere verkeersafwikkeling. Daarom heeft de Stad Brugge aan vier verschillende ontwerpteams gevraagd een schetsontwerp in te dienen.

 

Verschillende randvoorwaarden werden door de Afdeling R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, opgelegd :

 

  1. de passerellen dienen volledig los van de Smedenpoort opgesteld te worden: tussen beide constructies dient een minimum afstand van 80 cm gerespecteerd te worden;
  2. de constructie van de passerellen dient zo licht en transparant mogelijk uitgewerkt te worden, zowel in vormgeving als in materiaalgebruik;
  3. het project is opgevat als een totaalproject dat ook de bestrating en het uitzicht van de bestaande brug omvat;
  4. het geheel dient van een hoge architecturale kwaliteit te zijn, en aldus een visuele en esthetische meerwaarde aan deze historische site te bieden.
Beschrijving van het project - licht en doorlichtend :

Het project geeft de volle aandacht aan de zeer grote historische betekenis en erfgoedwaarde van deze middeleeuwse stadspoort. Twee passerellen, die samen een perfecte cirkel vormen, omringen het monument zonder het te raken. Deze opstelling biedt de voetgangers een voortdurend veranderend perspectief op de Smedenpoort.

Dankzij de lichtheid van de passerellen wordt het zicht van op de schitterende promenades gelegen op de twee oevers van het kanaal, en het zicht van op de brug en langsliggende wegen, niet verstoord.

Het project zorgt voor een architecturale meerwaarde door zijn formele en discrete uitstraling en het complementair zijn met het bestaande gebouw.

Om de ecologische voetafdruk te beperken wordt er gebruik gemaakt van gegalvaniseerde stalen elementen. Dit is een duurzame en lichte constructie die vlot kan gedemonteerd worden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande gebouw.

 

Technische uitwerking van de passerelle.

 

De structuur van de passerelle is opgebouwd uit:

  • volle thermisch gegalvaniseerde verticale stalen kolommen, met een sectie van 5cm op 5cm. Ze zijn horizontaal gestabiliseerd door middel van stalen kabels;
  • volle thermisch gegalvaniseerde horizontale stalen kokers met een sectie van 9cm op 5cm en van 5cm op 5cm.

De cirkelvorm van het geheel verzekert de stijfheid en de globale stabiliteit tegen dwarse knikvervorming.

De fundering van de passerelle wordt uitgevoerd zonder beton, dit om de mogelijkheid te bieden de structuur te kunnen demonteren.
Holle stalen kokers met een sectie van 7cm op 7cm worden simpelweg in de grond geduwd en opgevuld met traag uithardend cement, dit geeft de nodige tijd om de bovenstructuur precies af te stellen en te richten alvorens het cement uithardt. De kolommen van de passerelle worden dan in deze buizen geschoven.

Aan beide kanten van de vloerbekleding uit platte stalen platen, die beschermd zijn door een anti-slip coating, wordt een borstwering geplaatst in doorzichtige geperforeerde stalen platen.

Ter plaatse van de verbinding van de passerelle met de bestaande “brug” moeten de bestaande muurtjes over de breedte van de passerelle zorgvuldig afgebroken worden. 

Er is een LED verlichting voorzien, ofwel op de vloer ofwel ingebouwd in de handgreep van de stalen borstwering van de passerelle.

 

Organisatie van de verkeersafwikkeling voor voetgangers.

 

De vloerbekledingen van de weg en van de voetpaden worden gedeeltelijk aangepast en rechtgetrokken, zodat elke gebruiker zijn weg gemakkelijk terugvindt.

De nieuwe voetgangerspasserelle laat toe om de verschillende verkeerstypes te scheiden :

  • het autoverkeer gebeurt zoals vandaag de dag en gebruikt de geasfalteerde weg;
  • het fietsverkeer wordt omgeleid en passeert dwars door de zijpoorten van de Smedenpoort;
  • het voetgangersverkeer gebruikt de nieuwe passerelle.

Kruisingen worden op die manier vermeden ter plaatse van de brug zelf.

Document E41_01/572 -Nl Editie 2010-03-08

Uitgevoerde diensten :

• Architectuur.
• Stabiliteit.
• Straataanleg.

Credits :

Architecture and Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
with FTI (sister company since 1989)
if not mentioned


01-572 FOOTBRIDGES, SMEDENPOORT, BRUGES.
Client: STAD BRUGGE.
Architecture:

Partner in charge : J. Ceyssens.

  Associates :  N. Duvivier, N. L’Abbate, M. Naudin, J. Nivelle.

Omgeving
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

572-VOETGANGERSPASSERELLEN LANGS DE SMEDENPOORT TE BRUGGEFilippo Aimo