628 – MAISON de la CULTURE van de PROVINCIE NAMEN

Avenue Golenvaux – Namur
50°27’45’’N/4°52’07, 24’’E

8560 m², 2015-2019, (01/628)

Wedstrijdbrochure.

Uitgevoerde diensten :
 • Historisch onderzoek (Philippe Bragard)
 • Inrichting van de omgeving
 • Architectuur
 • Interieurarchitectuur
 • Stabiliteitsstudie (met MC-carré)
 • Speciale techniekenstudie (met Six-eng)
 • Akoestiek (met Altia)
 • Scenografie (met dUCKS scéno)
 • Toegankelijkheid (met Plain-Pied)
 • Signalisatie (met S-Design)
Beschrijving :

Het gebouw

Het gebouw, gelegen in het stadscentrum, langs de rechteroever van de Samber en tegenover het gehucht ‘Le Grognon’, werd opgetrokken in de jaren 60 volgens de plannen van Victor Bourgeois. Het moest worden gerenoveerd en uitgebreid om aan de huidige behoeften tegemoet te komen en te passen binnen de gewenste heraanleg van de Rue des Bouchers en langs de Samber.

Het gebouw bestond uit een theaterzaal voor 400 personen, die zich bevondt achter een balkvormig volume van vier verdiepingen met een gordijngevel die volledig naar het zuiden is gericht (met uitzicht op de Samber) en aanleunt tegen een gebogen balkvormig volume van vijf verdiepingen , de halvemaanvorm met een gordijngevel in het oosten en een blinde puntgevel in het zuiden.

Voor dit project wordt de bestaande constructie behouden, met uitzondering van de bijlokalen achter het toneel en in de noordwestelijke hoek van de site.

Er worden wel een tussenliggende mezzanine in het foyer van het grote zaal 450 (verdieping 1)en een extra verdieping aan de halvemaanvorm (verdieping 4) bijgebouwd. Alsook wordt het gebouw uitgebreid om de gewenste programmatie mogelijk te maken.

Zo wordt aan de oostelijke zijde en voor de halvemaanvorm de vooruitspringende cilinder met het voorportaal toegevoegd en wordt het achtergebouw in het noordwesten aanzienlijk uitgebreid.

Het nieuwe geheel omvat dus: 

Op de benedenverdieping van de heraangelegde Rue des Bouchers (verdieping 1):

 • de kleine kunstzaal voor 60 tot 80 plaatsen (in het paars op het plan) met zijn bijbehorende hal en doorgang (rood);
 • een restaurant en winkels (lichtgroen);
 • opnamestudio’s en vergaderzalen (felgroen);
 • de ingang voor de vips, de artiesten, het personeel en de logistieke en technische zone (grijs).

Op de benedenverdieping aan de Avenue Golenvaux (verdieping 0):

 • de hoofdingang voor het publiek (geel);
 • de grote hal van het gebouw (rood, net zoals alle doorgangen op de hogere verdiepingen);
 • een trainingslokaal onder de uitstekende cilinder (lichtgroen);
 • de parterre van de grote zaal van 450-600 plaatsen (paars) met het plafondfresco van Yves Zurstrassen met bijbehorende foyer (blauw);
 • het toneel met het achtertoneel en zijn kleedkamers (grijs).

Op verdieping 1:

 • het vervolg van de kleedkamers (grijs);
 • de mezzanine aan de foyer (blauw)

Op verdieping 1+:

 • het grote balkon van de zaal 450-600 (paars)
 • de zaal van 120-150 plaatsen in de uitstekende cilinder (paars) met
 • bijbehorende foyer (blauw) en de artiestenkleedkamers (grijs);
 • de mediatheek, de klaslokalen het creatief atelier (felgroen);
 • de conciërgewoning in het westen (grijs).

Op verdieping 2:

 • het nieuwe balkon van de zaal 450-600 (donkergrijs);
 • de eerste administratieve lokalen in het westen (grijs).

Op verdieping 2+:

 • het eerste balkon van de zaal met 120-150 plaatsen (paars);
 • de museumruimte (groen) en zijn terrassen met beeldhouwwerken (donkergroen);
 • de opslagplaatsen voor kunstwerken aan de grote zaal en de rest van de administratieve lokalen (grijs).

Op verdieping 3:

 • de technischelokalen van de zaal met 120-150 plaatsen (grijs);
 • de expositieruimte die zich uitstrekt over verdieping 4 (felgroen) en uitkijkt op
 • een groot terras waar ook de Pechère-tuin gevestigd is (donkergroen);
 • de studio’s voor artiesten (felgroen).

Alle openbare ruimtes zijn apart en rechtstreeks bereikbaar via de bestaande hoofdtrap en de nieuwe aangrenzende goederenlift.

 

De site en de stedelijke stromen

De zon verlicht het gebouw van ‘s morgens tot ‘s avonds en de overheersende zuidwestenwinden voeren de zuivere en frisse lucht aan vanuit het park van de citadel. Het onderzoek naar de geworpen schaduwen illustreert de zachte integratie van het project in de site.

Door de vrijgekomen gevels wordt het mogelijk om zowel de natuurlijke lichtinval als de natuurlijke ventilatie optimaal te benutten, vrij van lawaai en stof. Het gebouw vormt zo een scherm tegen de geluidshinder afkomstig van de Avenue Golenvaux, wat het idee van een zonovergoten Rue des Bouchers nog aantrekkelijker maakt.

De herinrichting van de omgeving is in de eerste plaats gericht op een vlotte doorstroming van voetgangers, mensen met een beperkte mobiliteit, fietsen en karren.

De nieuwe aanwezigheid van de Rue des Bouchers in het oosten en westen wordt mogelijk gemaakt door:

 • een grote openbare draaitrap die onder de draaideur doorloopt en de straat met de Avenue Golenvaux verbindt;
 • een liftverbinding tussen de niveaus -6 m en ‑4,10 m en de Pont de France (niveau 0,00 m);
 • een bezoekersingang naar de zaal 60-80;
 • tribunes voor 500 personen met uitzicht op het jaagpad;
 • de zachte verbinding, ook voor gehandicapten, met het jaagpad (ook RAVeL), op niveau -6 m;
 • de visuele verbinding met de grote muur aan de rechteroever van de Samber, ten noorden van Le Grognon;
 • de Samber- en Maaspoort (met zijn glazen luifel, niet gebouwd) voor bezoekers die per boot aankomen;
 • de voorgevel van het gebouw met zijn winkels, restaurant en terras;
 • de ingang voor de vips, de artiesten en het personeel;
 • de voetgangersverbindingen op Le Grognon via de Pont de France en de Pont du Musée.

Op die manier komt de volledige zuidelijke gevel uit op de Rue des Bouchers, voorbij de discrete toegangspoort voor vrachtwagens aan het pleintje in het uiterste westen.

Ter hoogte van de Avenue Golenvaux plaatst het nieuwe, vooruitspringende cilindervormige volume op voet het gebouw op de voorgrond in de stedelijke omgeving. Vanuit de Boulevard Brunell in de verte introduceert dit volume het halvemaanvormige gebouw van Victor Bourgeois. Omdat het gebouw boven het volume uitsteekt, krijgt het een majestueuze aanblik.

 

Microklimaten

Cenaero heeft de GIS-software (Geografisch Informatiesysteem), de CFD-simulatietools (Computational Fluid Dynamics) en het 3D-model van het project gecombineerd om de microklimaten binnen en rond het gebouw te onderzoeken. Het onderzoek concludeert dat het mogelijk is om:

1) de lokalen voor een groot deel van de tijd op natuurlijke wijze te ventileren;

2) een comfortabel klimaat te creëren rond de ingangen van het gebouw en de Rue des Bouchers.

 

Natuurlijke en akoestische ventilatie

Het gebruik van natuurlijke ventilatie en verlichting lijkt vanzelfsprekend in een rustige en harmonieuze stadsomgeving. Toch is het stedelijke ‘klimaat’, met zijn geuren, lawaai, stof, vuil op de grond en muren, oververhitting en schaduwwerking, geleidelijk aan verslechterd, waardoor die evidentie in het gedrang is gekomen. Geleidelijk aan worden dus ook de gebouwen tegen deze vijandige omgeving beschermd en veranderen ze in ‘dozen’ die deze schadelijke invloeden tegenhouden en daardoor volledig gesloten zijn.

Het centrum van Namen, dat voldoende aanvoer van verse lucht krijgt dankzij haar ligging en de aanwezigheid van de rivieren, wordt gelukkig niet geconfronteerd met deze ongemakken. Het is hier dus mogelijk om het gebouw met zijn omgeving te laten versmelten, een logische redenering.

De lichtkoepeltjes op het dak van de grote zaal, beschermd tegen lawaai, zijn noodzakelijk voor de rookafvoer en de natuurlijke verlichting. Ze kunnen dus ook gebruikt worden voor de natuurlijke ventilatie, net zoals de opendraaiende ramen.

 

Natuurlijke verlichting

Verticale lamellen in het oosten, horizontale jaloezieën op andere oriëntaties zorgen ervoor dat alle gevels op een natuurlijke manier verlicht en verduisterd kunnen worden.

De podiums van de drie zalen worden natuurlijk verlicht via lichttunnels.

 

Prestaties

Tijdens het onderzoek stonden het respect voor het patrimonium, de integratie van de bestaande kunstwerken, de perfecte toegankelijkheid voor gehandicapten (‘Access-i’-label) en de milieuvraagstukken (Breeam Certificatie lopend) centraal.

 

 • Wedstrijd op uitnodiging.
 • ‘Design & Build’-advies voor rekening van ‘Coeur de Ville’ (Bouwbedrijf Thomas & Piron).
Bibliografie vanaf 2019-10-21:

(1230)* Maison de la Culture de la Province de Namur, présentation “Power Point” le 2016-01-19 (87 pages); (01/628); (BE).

(1236) – Maison de la culture de la Province de Namur (01/628)

1 – Avis de marché n° 2015-500065 paru sur e-Procurement et daté du 2015-01-05 (17 p.).

2 – Dossier de candidature introduit le 2015-02-11 par porteur (remis sur chantier à Jérôme Morelle) ; 386 p. DIN A4.

3 – Lettre de confirmation de sélection datée du 2015-06-25 (2 p.) reçue par mail le 2015-06-26.

4 – Cahier des charges (86 p.) et annexes reçus le 2015-06-29.

5 – Brochure de présentation le 2015-12-01 (358 p.).

6 – Décision d’attribution 2016-02-25 pour le marché “Conception/Réalisation” pour la rénovation de la MCN, 35 p.

7 – Rapport d’attribution – 2ème phase, 34 p. (BE).

(1239) – Revue de presse et divers concernant la Maison de la Culture de la Province de Namur (01/628) :

1. La Libre Belgique, mercredi 23 mars 2016, p51, Guy DUPLAT :

“A Namur, la culture s’offre un nouvel écrin”; (BE).

2. Conférence de presse 2016-03-22 “Discours officiels” 22 pages + 2 photographies et deux dépliants ; (BE).

3. Le Soir, jeudi 24 mars 2016, p. 26, Luc SCHARES : “Les nouveaux atours de la Maison de la Culture”; (BE).

4. L’avenir, jeudi 24 mars 2016, p. 6-7 ; Aurélie MOREAU : “Les travaux de la Maison de la culture de Namur débuteront cet été”; (BE).

5. La Meuse, mercredi 23 mars 2016, p. 39 : “Le futur visage de la Maison de la Culture”; (BE).

6. www.province.namur.be/index.php?rub=news&id=230 , 22/03/2016 : “La Maison de la Culture Provinciale rénovée et agrandie”; (BE).

7. www.rtbf.be/culture/arts/detail_la-maison-de-la-culture-de-namur-renovee-et-agrandie-d-ici-septembre2018, (Belga News 2016.03.23 / 8h47’); (BE).

8. VLAN Namur, 30/03/2016, n°13, p.1 : “Le futur visage de la Maison de la Culture de Namur”; (BE).

9. Confluent, le bimensuel des Namurois, n° 522, 8 avril 2016 ; pp 1, 8, 9 , Catherine VANDENBROUCK : “Maison de la Culture. Un projet ambitieux, deux ans de travaux, de nouvelles fonctions, un lieu de vie”; (BE).

10. Le Soir immo, jeudi 14 avril 2016; p.1, Philippe COULEE : “Namur a sa nouvelle Maison de la Culture”; (BE).

11. DIMANCHE NAMUR, 20 mars 2016, n°508; p11, Lionel GEORGES : “Point culture déménage, la Maison de la Culture ferme !”; (BE).

12. TRANSPARENCE THOMAS & PIRON, le journal info de votre entreprise 04>2016; p1 et 2, “Thomas & Piron Bâtiment remporten la Maison de la Culture de Namur”; (BE).

13. COLLECT (Arts-Antiques-Auctions), n°463, mei/mai 2016; p/blz 17; (BE).

14. L’avenir (Basse Sambre), jeudi 19 mai 2016, p4-5; Bruno MALTER : “Elle se bat pour sa vue sur la citadelle”; (BE).

15. Ppt (“power point”) BEP (Bureau Economique de la Province de Namur) “MCN. Présentation du projet au collège de la ville de Namur, 10 juin 2016.”; 45 vues; (BE).

16. Confluent, le bimensuel des Namurois, n°528, 8 juillet 2016; pp 8-9, Catherine VANDENBROUKE : “L’architecte Philippe Samyn présente la future MCN”; (BE).

17. L’avenir (Namur/Sud-Hainaut), jeudi 7 juillet 2016, couverture et p1, Aurélie MOREAU : “Grognons, les riverains ne veulent pas de l'”affreuse tour”, (BE). Lettre de Betty Dozier-Loppe 2016-07-02. Réponse de Ph. Samyn 2016-07-28; (BE).

18. L’avenir (Namur/Sud-Hainaut), vendredi8 juillet 2016; p19, “Maison de la Culture : enquête publique”; (BE).

19. Namur Province, n°69, juin 2016 (trimestriel édité par le collège et le conseil de la Province); couverture et pp 30-31 : “La maison de la culture provinciale rénovée et agrandie”; (BE).

20. La Meuse – Le quotidien de Namur, mardi 5 juillet 2016; p6, Carly PONA : “Des riverains s’opposent au projet de rénovation”; (BE).

21. L’avenir / NR-BS-SM, samedi 16 juillet 2016; p15, “Une tour à la Maison de la Culture”; (BE).

22. L’avenir / NR-BS, samedi 23 juillet 2016; p. 10, Ginette OGER : “La Maison de la culture de Namur”; (BE).

23. Province de Namur – Culture : “La maison de la culture. Entre passé et avenir …”. Ed. resp. : Bernadette BONNIER. Brochure 18cm x 18cm, 16 pages, 2013; (BE).

24. Ville de Namur – Clôture d’enquête publique 2016-08-02, avec “Synthèse des remarques”, 4 pages, 2016-07-18. – Permis unique, “Projet de délibération” farde du Collège com-munal, séance du 2016-07-28; pp 350-355/359, en tout 11 pages; (BE).

25. Service public de Wallonie. Département des Permis et Autorisations. Direction de Namur-Luxembourg : Dossier n°38618, 2016-09-14; “Permis unique”, 55p; (BE).

26. L’avenir/Namur, mercredi 21 septembre 2016; p 2-3, 9; A. DEB. : “Feu vert pour la Maison de la Culture”; (BE).

27. www.canalc.be/un-recours-contre-la-future-maison-de-la-culture/; 2016-10-19 ; 1′,19” ; (V127) ; (BE).

28. rtbf.be/info/regions/detail-namur-les-voisins-attaquent-le-permis-d-urbanisme-de-la-maison-de-la-culture?id=9433581 ; 2016-10-18 ; (BE).

29. Service public de Wallonie. Département des Permis et Autorisations. Dossier 4391; courrier 2016-10-13 sous référence REC.PU/6.105; 2p avec en annexe le “recours” introduit par Jacques Sambon le 2016-10-02, lettre + 14p. Au total de 17p; (BE).

30. Namur Magazine n°92, novembre 2016; p11 : “La Maison de la Culture”; (BE).

31. Emmène Moi Ailleurs, Périodique du Service de la Culture de la Province de Namur, 159, Novembre-Décembre 2016, pp 1-7 : “Maurice Culot. Philippe Samyn. L’émergence et la mise en oeuvre d’une belle idée”; (BE).

32. Service public de Wallonie. Le ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien être animal, C. Di Antonio, Arrêté ministériel du 19 décembre 2016, 24p + lettre d’accompagnement; (BE).

33. L’avenir/NR, mercredi 21 décembre 2016; p 15; A. DEB. : “Nouvelle Maison de la Culture : le recours des riverains rejeté”; (BE).

34. Confluent, le bimensuel des Namurois, n°537, 13 janvier 2017; pp 16-17. Pierre DULIEU : “Le Collège communal de Namur met le turbo. Les grands projets sur les rails”; (BE).

35. L’avenir/Namur, jeudi 9 février 2017; pp 1, 4; A. DEB : “Une consultation populaire, SVP”; (BE).

36. L’avenir/Namur, vendredi 10 février 2017, pp 1, 4; A. DEB : “Il est trop tard pour changer de plan”; (BE).

37. La Libre Belgique, lundi 13 février 2017; p 13; S.M. : “Répondre à un besoin culturel”; (BE).

38. La Meuse, Le Quotidien de Namur, samedi 11 février 2017, p4; Lionel GEORGES :”Maison de la Culture : le visuel qui inquiête”; (BE).

39. rtbf.be/info/regions/detail_la-maison-de-la-culture-de-namur-entame-son-chantier-de-renovation-et-d-extension?id=9519007 RTBF, Info Direct, 2017-02-01/16h50; Jean-Claude HENNUY : “La Maison de la Culture de Namur entame son chantier de rénovation et d’extension”; (BE).

40. www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-le-desamiantage-de-la-maison- de-la-culture-est-termine?id=9567623 RTBF, Info Direct, 2017-03- 29/18h32 ; Jean-Claude HENNUY : « Namur: le désamiantage de la maison de la culture est terminé » ;(BE).

41. L’avenir/ Namur, mercredi 5 avril 2017; p 15; Jérôme NOËL : “La Maison de la Culture mise à nu”; (BE).

42. www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/la-maison-de-la-culture-avance-bien-video-58e7ca36cd70812a654ab9c9 ; Magali VERONESI – La Dernière Heure : «La Maison de la Culture avance bien » ; (BE).

43. La Libre Belgique, samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, p21; M.V. : “La Maison de la culture avance”; (BE).

44. Invitation et Carton réponse, pose de la première pierre 2017-06-08; (BE).

45. L’avenir/Namur, samedi 27 mai 2017, p17; Francis TOURNEUR : “Maison de la culture et Innovation”; (BE).

46. Discours de Ph. Samyn à l’occasion de la pose de la Première pierre le 2017.06.08.

47. Le Vif / L’Express, 9 juin 2017, n° 23, p. 13 ; Guy Gilsoul : « A Namur, la culture s’élargit » ; (BE).

48. www.rtbf.be/info/regions/detail_la-premiere-pierre-posee-pour-la-future-maison-de-la-culture-de-namur?id=9628758 ; 2017-06-09 ; RTBF : « La première pierre posée pour la future Maison de la Culture de Namur » ; (BE).

49. www.lavenir.net/cnt/dmf20170608_01016093/un-demontage-entre-les-ondes-et-l-eau ; 2017-06-09 ; L’Avenir : « Première pierre pour la Maison de la Culture de Namur » ; (BE).

50. www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_une-premiere-pierre-symbolique-pour-la-nouvelle-maison-de-la-culture-de-namur?id=9629247 ; 2017-06-09 ; RTBF, Christine Pinchart : « Une première pierre symbolique, pour la nouvelle Maison de la Culture de Namur » ; (BE).

51. Le Soir, vendredi 9 juin 2017, p.33 ; Luc SCHARÈS : “La Maison de la culture prend forme.” ; (BE).

52. L’avenir, vendredi 9 juin 2017, pp.1,3 ; Samuel HUSQUIN: “Un démontage entre les ondes et l’eau.” ; (BE).

53. La Meuse, samedi 10 juin 2017, p.18 ; “Le chantier de la future Maison de la Culture est officiellement lancé.” ; (BE).

54. L’Avenir Namur, jeudi 29 juin 2017, pp.1-3 ; “Un été de chantiers – Les chantiers : tout de suite, incessamment, sous peu” ; (BE).

55. Vlan, mercredi 14 juin 2017, p.11 ; “Le chantier de la future Maison de la Culture est officiellement lancé” ; (BE).

56. L’Avenir Namur, samedi 13 mai 2017, p.8 ; Juliette HEYMANS : “Évacuation des gravats… par péniche” ; (BE).

57. www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/maison-de-la-culture-chantier-ouvert-ce-dimanche-59e8f358cd70ccab369992ec ; La Dernière Heure ; 2017-10-19 ; M.V. : “Maison de la Culture : chantier ouvert ce dimanche” ; (BE).

58. www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-decouverte-du-chantier-de-la-nouvelle-maison-de-la-culture?id=9743434 ; RTBF ; 2017-10-22 ; Laurent Van de Berg : “Namur : découverte du chantier de la nouvelle Maison de la Culture” ; (BE).

59. Confluent, le bimensuel des Namurois, n°554, 3 novembre 2017, p. 12, Clarisse ANCION : “Préparez-vous : la Maison de la Culture s’agrandit !”; (BE).

60. La Libre Belgique, vendredi 17 novembre 2017, p15; JVE : “Le “cylindre” est en train d’être construit”; (BE).

61. L’Avenir Namur, samedi 16 décembre 2017, p. 15; Gérard LAMBERT, Wépion : “Grognon et Maison de la Culture” ; (BE).

62. Emmène Mois Ailleurs, Périodique du Service de la Culture de la Province de Namur, 160, Janvier-Juin 2017, numéro 1, pp. 2-3; Catherine BACHY : “Journal des travaux – Interview de Jérôme Morelle, coordinateur des travaux”; (BE).

63. Emmène Mois Ailleurs, Périodique du Service de la Culture de la Province de Namur, 161, Juillet-Décembre 2017, numéro 2, pp. 2-3; Catherine BACHY :: “Journal des travaux – Grutier : un métier, une passion / La fierté du travail bien fait”; (BE).

64. Emmène Mois Ailleurs, Périodique du Service de la Culture de la Province de Namur, 162, Janvier-Juin 2018, numéro 3, pp. 1-3; Catherine BACHY : “Journal des travaux – La Maison de la Culture sort de terre”; Philippe HOREVOETS : “Retour sur un chantier ouvert, le 22 octobre dernier”; (BE).

65. Invitation de la Province de Namur à une visite du chantier de la Maison de la Culture le 1er juin 2018, mai 2018 : “La Maison de la Culture pousse et ça s’arrose – Chantier ouvert”; (BE).

66. Vlan/Publi-Namur n°21, 23 mai 2018, p.2 ; “Visite publique du chantier de la Maison de la Culture” ; (BE).

67. Vers l’Avenir Namur, mercredi 30 mai 2018, p.7 ; Jérôme NOËL : “Maison de la culture : dernière représentation avant le clap de fin” ; (BE).

68. Le Soir, mercredi 30 mai 2018, pp.12-13 ; Luc SCHARÈS : “Namur en 3D est en ligne et c’est gratuit” ; (BE).

69. L’Avenir Namur ; samedi 21 avril 2018, p.4 ; “Temple (mégalomaniaque ?) de la culture” ; (BE).

70. www.dhnet.be/regions/namur/impressionnant-le-chantier-de-la-maison-de-la-culture-photos-5b47696a55324d3f135334f8; La DH ; vendredi 13 juillet 2018 ; Magali VERONESI ; « Le chantier de la maison de la Culture à l’arrêt pour 3 semaines » ; (BE).

71. Moustique, mercredi 12 septembre 2018, pp 18-22 et p 34 ; Catherine ERNENS : “Le dossier : « Namur, Ville d’avenir »”; (BE).

72. Confluent, le bimensuel des Namurois, n°572, 21 septembre 2018, p.6 ; Mathilde GUILLAUME : “Le chantier de la Maison de la Culture namuroise avance !”; (BE).

73. Carte postale de la Province de Namur, image lenticulaire de la Maison de la Culture 1) avant rénovation, 2) image de synthèse de la nouvelle ; “Entre hier et aujourd’hui, c’est le jour et la nuit… Rendez-vous pour l’ouverture ! 21 septembre 2019” ; (BE).

74. www.dhnet.be/regions/namur/maison-de-la-culture-de-namur-voici-la-facade-et-le-tambour-video-5bbd1bebcd708c805c1ca20b; La DH; 2018-10-10; M.V; “Maison de la Culture de Namur : voici la façade et le tambour” ; (BE).

75. www.focusarchi.be/fr/jouer-plutot-la-champions-league/ ; FOCUS ARCHI, 2016-05-26 ; Philippe GOLARD : “Jouer la ‘Champion’s League’” ; (BE).

76. www.focusarchi.be/fr/namurois-culture-aux-anges/ ; FOCUS ARCHI, 2018-10-02 ; Philippe GOLARD : “Namurois : culture aux anges” ; (BE).

77. La Meuse Namur ; mardi 27 novembre 2018 ; p. 9 ; Christophe HALBARDIER : “Toujours aucun candidat pour l’Horeca de la Maison de la Culture” ; (BE).

78. Service de la Culture de la Province de Namur et Musée provincial Félicien Rops ; calendrier 2017 illustré par des photos du chantier de la Maison de la Culture de la Province de Namur ; photos : Philippe Luyten ; (BE)

79. www.dhnet.be/regions/namur/maison-de-la-culture-c-est-la-maison-gersdorff-qui-ouvrira-la-brasserie-avec-vue-sur-sambre 5c3dafe07b50a60724b11703; 2019-01-15 ; La DH ; M.V ; “Maison de la Culture : c’est la Maison Gersdorff qui ouvrira la brasserie avec vue sur Sambre” ; (BE)

80. www.lameuse.be/332972/article/2019-01-15/namur-une-brasserie-ouverte-tous-les-jours-18-heures-daffilee?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dmaison%2520de%2520la%2520culture%2520Namur; 2019-01-15 ; La Meuse Namur ; Christophe HALBARDIER ; “Namur : une brasserie ouverte tous les jours 18 heures d’affilée” ; (BE).

81. www.lavenir.net/cnt/dmf20190115_01282068/maison-de-la-culture-un-cafe-resto-ouvert-7-jours-sur-7-avec-benoit-gersdorff-en-cuisine; 2019-01-15 ; L’Avenir ; A. Deb. ; “Maison de la culture de Namur : un café-resto ouvert 7 jours sur 7, avec Benoît Gersdorff en cuisine” ; (BE).

82. www.dhnet.be/regions/namur/namur-ne-dites-plus-maison-de-la-culture-mais-delta-5c5d92f67b50a607248a31e4; La DH ; 2019-02-08 ; M.V. ; “ Namur : ne dites plus Maison de la Culture, mais Delta” ; (BE).

83. www.rtbf.be/info/regions/detail_nouveau-nom-pour-la-maison-de-la-culture-de-namur?id=10140705; RTBF.be; 2019-02-08; Marie DAFFE ; “ Nouveau nom pour la Maison de la Culture de Namur” ; (BE)

84. www.lavenir.net/cnt/dmf20190208_01294342/namur-la-maison-de-la-culture-change-de-nom; L’Avenir ; 2019-02-08 ; Florent MAROT ; “Namur : la Maison de la culture change de nom” ; (BE).

85. www.lameuse.be/344156/article/2019-02-08/delta-le-nouveau-nom-de-la-maison-de-la-culture-de-namur; La Meuse Namur ; 2019-02-08 ; V.D. ; “ Delta, le nouveau nom de la Maison de la Culture de Namur” ; (BE).

86. www.dhnet.be/regions/namur/mcndelta-probleme-d-acoustique-5c69a3c6d8ad5878f0c38c00; La DH ; 2019-02-18 ; Magali VERONESI; “MCN/Delta: problème d’acoustique”; (BE)

87.L’Avenir ; 2019-06-06 ; p. 21 ; A. Deb. ; “Le jeune rock namurois ouvre le Delta” ; (BE).

88.www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-voici-les-premieres-photos-de-la-maison-de-la-culture?id=10249940; RTBF; 2019-06-19; JP; “Namur: Voici les premières images à l’intérieur de la Maison de la Culture” ; (BE).

89.Province de Namur ; Le Delta ; Dossier de presse distribué le 2019-09-06 dans le cadre de la conférence/visite de presse ; 49 p. ; (E11_2652) ; (01/628) ; (BE).

90.La Libre Belgique ; 2019-09-07 ; p. 56 ; Guy Duplat ; “Delta, le nouveau vaisseau culturel pour Namur” ; (BE).

91.La Meuse ; 2019-09-07 ; p. 8 ; Xavier Debrabander ; “Le Delta : 6.000 m² de Culture” ; (BE).

92.www.lavenir.net/cnt/dmf20190906_01376661/de-la-ruine-conc-eptuelle-au-prestigieux-delta; L’Avenir ; 2019-09-07 ; Aurélie Moreau ; “De la « ruine conceptuelle » au prestigieux Delta” ; (BE) – version papier : L’Avenir ; 2019-09-07 ; Une et pp. 18-19 ; Aurélie Moreau ; “De la « ruine conceptuelle » au prestigieux Delta” ; (BE).

93.www.dhnet.be/regions/namur/nous-avons-visite-le-delta-a-namur-5d72a3a49978e22ea7ccf3aa?cx_testId=4&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s; La DH ; 2019-09-09 ; Magali Veronesi ; “Nous avons visité Le Delta à Namur” ; (BE).

94.Ardenne Web ; 2019-09-09 ; Chris Van Den Hende ; “LE DELTA à Namur. Un nouveau tiers-lieu au confluent des cultures” ; (BE).

95.Architectura.be ; 2019-09-09 ; Philippe Selke ; “L’architecte à la pipe, le confluent et le Delta” ; (BE).

96.www.lachronique.be/article/le-delta-nouveau-phare-culturel-namurois-entre-sambre-et-meuse.21670?fbclid=IwAR2cUC6sS5WaumufojbHSlCZ-H2_gAuVrNnnLQL9tQUWKu8R9vLgNCUnVlw#; La Chronique ; 2019-09-16 ; Adie Frydman ; “Le Delta, nouveau phare culturel Namurois, entre Sambre et Meuse” ; (BE).

97.www.rtbf.be/vivacite/article/detail_inauguration-du-delta-ce-samedi-21-septembre-en-toute-complicite-sur-vivacite?id=10318286; RTBF.Be ; 2019-09-18 ; Vivacité; “Inauguration du DELTA ce samedi 21 septembre…En toute complicité sur Vivacité” ; (BE).

98.Le Soir Immo; 2019-09-19 ; p. 3 ; Paolo Leonardi ; “Delta, le nouvel alpha et oméga de Namur” ; (BE).

99.Le Vif/L’Express no. 38 du 19 septembre 2019 ; pp. 86-87 ; Michel Verlinden ; “Namur, tambour battant” ; (BE).

100.L’Echo ; 2019-09-20 ; couverture et p. 12 ; Johan-Frédérick Hel Guedj; “Le Delta de la Sambre” ; (BE).

101.La Meuse Namur ; 2019-09-19 ; p.4. ; Christophe Halbardier ; “Pas encore inauguré, le Delta a déjà été tagué” ; (BE).

102. www.buildings-forum.com/fr/news/detail/358; reprise de l’article paru sur le site de La Chronique (voir TAP 1239-96) ; 2019-09-16 ; Adie Frydman ; “Le Delta, nouveau phare culturel Namurois, entre Sambre et Meuse” ; (BE).

103. La Meuse Namur du 23/09/2019 ; cover + p.4 ; Vincent Desguin ; “Le nouveau Delta vu par les Namurois” ; (BE).

104.L’Avenir Namur du 23/09/2019 ; p.15 ; Pierre Wiame ; “Du tambour au 7e ciel, instants suspendus” ; (BE).

105.www.standaard.be/cnt/dmf20190924_04626335; De Standaard ; 2019-09-25 ; Koen Van Synghel ; “De ondraaglijke lichtheid van Le Deta” ; (BE).

106.www.leournaldelarchitecte.be/facades/4350-renovation-du-delta-une-facade-saisissante-dans-le-paysage-subtil-de-namur.html; Le Journal de l’Architecte ; 2019-09-18 ; “Rénovation du DELTA : une façade saisissante dans le paysage subtil de Namur” ; (BE).

107.Trends Tendances ; 2019-09-19 ; p. 91 ; “3 questions à Bernadette Bonnier” ; (BE).

108.Le Journal du Médecin n°2600 ; 2019-09-20 ; Bernard Roisin ; “Les nouvelles ailes du Delta” ; (BE).

109.Le Soir ; 2019-09-19 ; p. 19 ; Luc Scharès ; “Delta pose Namur à la confluence des cultures” ; (BE).

110.L’Echo ; 2019-09-21 ; p. 55 ; “Les 21 et 22/9, à Namur. Inauguration du Delta” ; (BE).

111. L’Avenir ; 5-6/10/2019 ; p. 32 ; courrier des lecteurs ; Daniel Vermeren de Forville ; “La Maison de la culture « Delta »” ; (BE).

(1383)- Confluent, le Bimensuel des Namurois ; n°594 – 20 septembre 2019 ; couverture et pp. 7 ; 22 ; 24 ; 26-27 ; Mathilde Guillaume ; “Grande ouverture du Delta. Bienvenue dans votre lieu de Culture” ; (01/628) ; (BE).

(1388) BELGIUM NEW ARCHITECTURE 7; PRISME EDITIONS; 2019 (ISBN: 978-2-930451-31-2); pp. 236-239; “Cultural Centre of the Province of Namur”; (01/628); (BE).

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company (2007- 2015) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

KLANT

Provincie Namen.

Saint-Aubainplein, 2, 5000 Namen, België.

 

Design and Build met Cœur de Ville (Thomas & Piron)

ARCHITECTEN & INGENIEURS

Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers (SAI) Philippe Samyn

Steenweg op Waterloo, 1537   B-1180 Brussel                                  Exclusieve eigenaar van de auteursrechten (copyright)

Tel. + 32 2 374  90 60       Fax + 32 2 374 75 50

E-mail: sai@samynandpartners.com,

 

TEAM

 

Architectuur                           

Design Partner                         :            Dr Ir Philippe Samyn.

Venoot belast met het project             :            Ghislain André.

Hoofdarchitect                       :            Giuseppe Cardillo.

Medewerkers                          :            (meer dan 80 uur) Adrian Anghel, Karim Ammor, Guido Bruzzi, Pierre Carteni, Louis Chaumont, Gilles Demol, Silvia Figoli, Olivier Gennart, Cristina Ibanez Moreno, Roser Igual, Alexandra Ionesi, Ali Laghrari, Aimeric Mavillaz, Ana Miralles Barreda, Mara Parfenovica, Daniel Perez Justel, Vlad Popa, Alexio Rava, Radu Somfelean, Gülin Yazicioglu.

 

Stabiliteitsstudie                       :           SAI met MC-carré sprl, Gaëtan Cordi

                                                               Avenue Albert Einstein 11a – B-1348 Louvain-la-Neuve,

                                                               Tel. : +32 10 45 21 54, Fax : +32 10 45 09 91

                                                               E-mail : info@mc-carre.be

 

Speciale techniekenstudie /

EBP                                            :

                                                               SAI met SIX Consulting & Engineering s.a. / DTS & CO s.a.

                                                               SIX Consulting & Engineering s.a. Gérald Maljean, Gedelegeerde Bestuurder, Manuel Bechoux

                                                               Rue d’Arlon, 2, L-8399 WINDHOF,

                                                               E-mail : g.maljean@six-eng.eu,

                                                               Mobile : + 352 661 34 10 02

                                                               DTS & CO s.a., Salmon André, Technisch Directeur

                                                               Avenue des Dauphins, 8, B-1495 Sart-Dames-Avelines

                                                               Tel. : +32 67 87 44 00, Fax : +32 67 87 44 01

                                                               E-mail : salmon@dts-eng.com

 

Scenografie                             :            dUCKS scéno, Melissa Ribeiro en Pierre Jaubert de Beaujeu

                                                               Bd. Voltaire, 81, F-75011 Paris,

                                                               Tel. : + 33 1 80 49 12 40

                                                               E-mail : namur@ducks.fr

 

Akoestische studie                  :            Altia, Richard Denayrou

                                                               Rue de Cléry,5, F – 75002 Paris, Tel. :  +33 1 53 00 90 65

                                                               E-mail : richard.denayrou@altia-acoustique.com

 

Museografie                             :            François Mairesse

(wedstrijd)                                            Université de Paris 3 – Département de Médiation culturelle,

                                                               Rue de Santeuil F – 1375213 Paris Cedex 05.

                                                               Tel. :  +33 633 948484  E-mail : francois.mairesse@univ-paris3.fr

 

Stedenbouw/

Landschap (wedstrijd)           :            Agora, Serge Peeters

                                                               Engelenbergstraat, 26, B-1081 Brussel

                                                               Tel. : +32 2 779 13 55, Fax : +32 2 779 22 75

                                                               E-mail : spe@agora-urba.be

 

 

 

 

BREEAM adviseur                    :            SECO, Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen, Etienne Guiot

                                                               Arlonstraat, 53, B-1040 Brussel

                                                               Tel. : +32 2  238 22 11, Fax : +32 2 238 22 61

                                                               E-mail : mail@seco.be

 

Buitenverlichting                     :             Magic Monkey sprl/bvba, Marc Largent

(wedstrijd)                                            Franz Merjaystraat, 179, 1050 Brussel

                                                               Tel. : +32 2 344 84 84, Fax : +32 2 347 70 72

                                                               E-mail : marc.largent@ magicmonkey.net

 

Gezondheids- en

veiligheidscoördinatie           :             SIXCO

                                                               Rue de Beth, 10, B-6852 Opont

                                                               Tel. : +32 61 21 01 00, Fax : + 32 61 25 68 56

 

Toegankelijkheid voor

Mindervalide personen          :            asbl PLAIN-PIED, Julie Vanhalewyn

                                                               Rue Nanon, 98, B-5000 Namur

                                                               Tel. : +32 81 39 06 36, Mobile : +32 478 79 41 02

                                                               E-mail : julie.vanhalewyn@plain-pied.com

 

Gastartiest                               :            Yves Zurstrassen

                                                               Val Fleurilaan 19, B-1180 Ukkel

                                                               Tel. : +32 2 332 39 89

                                                               E-mail : yves@zurstrassen.be

 

Signalisatie                               :            sdesign sprl, François-Joseph de Lantsheere

                                                               Franz Merjaystraat 148 C, B-1050 Elsene

                                                               Tel. : +32 2 223 41 90

                                                               E-mail : info@sdesign.be

 

Duurzamestudie                      :            Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau bvba, Filip Descamps

(wedstrijd)                                            Vital Decosterstraat, 67A bus 1, B-3000 Leuven

                                                               Tel. : +32 16 35 32 77, Fax : +32 16 35 32 78

                                                               E-mail : info@daidalospeutz.be

 

Microklimaatstudie                 :            Cenaero, Cécile Goffaux, Sébastien Pecceu

                                                               Rue des Frères Wright,29, B-6041 Gosselies

                                                               Tel.: +32 071 91 09 30, Fax: +32 71 91 09 31

                                                               E-mail: info@cenaero.be

 

Keuken                                     :            FBO Freddy Oushoorn

(wedstrijd)                                            Doornzeledries 122, B-9940 Evergem

                                                               Tel.: +32 475 26 71 39

                                                               E-mail: fbo@telenet.be

 

Historisch adviseur                   :            Philippe Bragard

(wedstrijd)                                            Rue Ernotte, 5, B-5000 Namur

                                                               Mobile : +32 476 52 94 87

                                                               E-mail : philippe.bragard@uclouvain.be

 

Adviseur voor zijn eigen

werk                                           :            Félix Roulin

                                                               Place des Combattants, 2, B-5640 Biesmerée

                                                               Tel. : +32 71 72 96 68, Mobile : +32 496 20 20 81

                                                               E-mail : roulinfelix@gmail.com

 

Extra renders                            :            ASYMETRIE sprl, Xavier Vanabelle, Michaël Barrin

                                                               Rue de Thirimont, 126, B-6511 Beaumont

                                                               Tel : +32 71 31 43 00, Fax : +32 71 32 43 00

                                                               E-mail : contact@asymetrie.be

 

Model                                       :            AMA, Atelier de Maquettes d’Architecture, Francis Van Hoye

(wedstrijd)                                            Grotebaan, 327, B-1620 Drogenbos

                                                               Tel : +32 2 537 13 05, Mobile : +32 475 81 30 82

                                                               E-mail : contact@ama-models.be

 

 

 

 

 

Foto’s van het model             :            KOLORSPROD, Alexander von Buxhoeveden

(wedstrijd)                                            Rue En Briolet, 12, 4520 Bas-Oha

                                                               Tel.: +32 477 37 76 33

                                                               E-mail : info@kolorsprod.com

DOCUMENTATIE

Documentatie

management                         :            Philippe SAMYN and PARTNERS (André CHARON en Quentin OLBRECHTS)

 

PROJECT TIJDLIJN

 

Begin vant het project 2015-07.

Begin vant het werken 2016-09-01.

Oplevering van het gebouw 2019-09-05.

 

Fotografen:

© Luchtfoto’s: Simon Schmitt – www.globalview.be

© Ghislain ANDRÉ (SAMYN and PARTNERS)
© Mathieu BAURET (THOMAS & PIRON)
© François BRIX
© Giuseppe CARDILLO (SAMYN and PARTNERS)
© Quentin OLBRECHTS (SAMYN and PARTNERS)

© KOLORSPROD, Alexander von Buxhoeveden (Model)

Plaats :
Foto's Buiten
Foto's Binnen
Werffoto's 2019
Werffoto's 2017-2018
Renders
Films
Model
As built gekleurd tekeningen
As built tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

628 - MAISON de la CULTURE van de PROVINCIE NAMENDEBBA