594-JAMBLINNE DE MEUX – WOONCOMPLEX VOOR AG REAL ESTATE

De Jamblinne de Meuxplein, Brussel, België

24,000 m²; 2012 ; (01/594).

Uitgevoerde diensten:
  • Inrichting van de directe omgeving
  • Architectuur
  • Binneninrichting
  • Structural engineering
  • Engineering van de speciale technieken
  • Projectbeheer
  • Kostencontrole

 

Beschrijving:

AG Real Estate heeft een beperkte ideeënwedstrijd uitgeschreven voor de residentiële herinrichting van een perceel dat uitkijkt op het de Jamblinne de Meuxplein. Het voorstel voor dit perceel, dat vandaag een kantoorgebouw en een park bevat, dient onder meer te voorzien in 24.000 m² woonoppervlakte, rekening houdend met de architecturale, stedenbouwkundige en landschapsaspecten van de site.

De site:

Het de Jamblinne de Meuxplein neemt een strategische positie in in de stad, dichtbij de Europese wijk en op de kruising van structurerende assen; de stadsontwikkeling  is echter niet in overeenstemming met die status.  Zo bijvoorbeeld scheidt het bestaande gebouw op ongelukkige wijze de twee delen van de openbare ruimte: het plein en het park.

Het voorstel is erop gericht het kantoorgebouw te slopen om de openbare ruimte opnieuw samen te voegen in een groot “park”, dat uitmondt op een toren en een langwerpig, laag gebouw met een woonfunctie.  De tunnelinrit in de Kortenberglaan wordt verplaatst, de trottoirs verdwijnen en zo wordt in de parkzone een rustiger levenskader gecreëerd, aansluitend bij haar positie in het gewestelijke groene netwerk.  De 19de-eeuwse stadsas die thans de Maria-Louizasquare en de Ambiorixsquare verbindt, zal de nieuwe Patriottensquare (vroeger Geuzenplein) kruisen en uitmonden in het nieuwe de Jamblinne de Meuxpark.

Kelderverdieping:

Uit besparingsoverwegingen, wordt de kelderverdieping van het gesloopte bestaande gebouw behouden.  Ze wordt ingericht als polyvalente ruimte: parking, privatieve kelders, een nachtclub of zelfs een stormbekken.  Vanuit dezelfde optiek, bevat de toren geen ondergrondse niveaus; deze worden voorzien onder het langwerpig, laag gebouw.  Ze bevatten een openbare parking met 70 parkeerplaatsen per laag.  De toegang tot de parking wordt gescheiden van die tot de wooneenheden, wat de uitwisselingen tussen de bewoners van het gebouw bevordert en het sociale weefsel versterkt.

In de kelderverdiepingen worden ook de voorraden van de winkels op de begane grond ondergebracht en de nodige technische ruimten voor de goede werking van het nieuwe complex.

Openbare ruimte:

Voortaan strekt het de Jamblinne de Meuxpark zich uit tot de voet van de nieuwe toren, die het omgeeft, en loopt vandaar verder naar de Patriottenstraat en square.  De verbinding tussen de verschillende openbare ruimten wordt versterkt door de transparantie en openheid van het gelijkvloers.

Door deze continuïteit van de openbare ruimte wordt de toren als het ware “geabsorbeerd” in zijn omgeving, te vergelijken met een kerk en haar voorplein.  Het is hier dat verschillende stedelijke activiteiten en animaties te vinden zijn, zoals een markt achter de toren, buurtwinkels op de benedenverdieping van het horizontale gebouw, collectieve diensten of uitrustingen, toegangen tot de ondergrondse parkings, enz.

Het eigenlijke park wordt ingericht en beheerd als een semi-openbare tuin.  Het wordt omzoomd door een overdekte galerij die uitmondt op het terras van een restaurant-paviljoen, waarvan de hoofdgevel aansluit bij het perspectief van de Patriottensquare.

De openbare ruimte krijgt een verharding in één materiaal, dat zich ononderbroken uitstrekt van gevel tot gevel.  Een nieuw “mini-stadsbos” vormt hier een “groene hemel” en de opmerkelijke bomen op de site worden uiteraard behouden.

Typeverdieping van de toren en het lage gebouw:

De toren, een strikt rechthoekig gebouw met 30 verdiepingen, wordt bediend door een centrale circulatiekern.  Elke wooneenheid heeft een bevoorrechte dubbele oriëntatie, gezien de hoogte van het gebouw en zijn ligging in de stad. De meeste appartementen beschikken over een buitenterras en bieden een uitzonderlijk uitzicht, ongeacht hoe ze georiënteerd zijn.

Op elke verdieping zijn er twee “privé”gangen, elk uitgerust met een lift, die elk naar twee appartementen leiden.  Deze overwegend private toegangsweg geeft de bewoner een gevoel van veiligheid waardoor hij zich snel op zijn gemak zal voelen in het gebouw. De toren vermijdt evenwel de valkuil van een slaapstad waar de bewoners direct van de auto in de lift stappen om recht naar bed te gaan. De lift naar de kelder is immers niet dezelfde als die naar de verdiepingen, zodat de bewoners ertoe worden gebracht elkaar te ontmoeten in de grote centrale hal op het gelijkvloers. 

Het lage gebouw van zijn kant, kan gekwalificeerd worden als een “horizontale woontoren”, die andere types woningen biedt.   Door de geringe hoogte bevinden alle appartementen zich dichtbij de andere belangrijke punten van het project (restaurants, groene ruimten, markt, handelszaken, …). De doorlopende leefruimten met uitzonderlijk veel licht, monden uit op buitenterrassen. Net als in de toren, zijn de appartementen toegankelijk via verticale circulatiekernen die elk maar twee appartementen bedienen, wat het gevoel van comfort en veiligheid in de liften en trappenhuizen versterkt.

De structuur, opgebouwd volgens een raster van 7,20 m, wordt doorgetrokken buiten de binneninrichting van de appartementen, en laat de volle vrijheid voor die inrichting.

De aanleg van intensieve groendaken biedt de bewoners van het gebouw geprivilegieerde ontspanningsruimten, die rustiger zijn dan de openbare groene ruimten. Deze daken, geïntegreerd in een spel van niveaus die toelaten zich tussen zones te verplaatsen, die zichtbaar zijn vanaf de begane grond en de verdiepingen van de omgevende gebouwen, vormen een esthetische component van de openbare ruimte.

Microklimaat - Heersende winden:

Vandaag ondervindt de site een zekere hinder van windvlagen die het gevolg zijn van de insluiting van bouwvolumes ter hoogte van de aansluiting tussen het plein en de Kortenberglaan.

De toren vermindert dit ongemak dankzij zijn bekleding met een geperforeerde metalen plaat. Deze breekt de windsnelheid en zorgt dat de woningen een leefbaar terras hebben in de hoogte. Op de begane grond wordt de wind afgesneden door de horizontale bedekking in geperforeerde plaat in het zuidwesten.

Schaduwindval:

De situatie van de toren in het zuiden van het perceel en zijn noord-zuidoriëntatie, beperken de schaduwinval op de aangrenzende woningen tot hoogstens anderhalf uur.  Dit is verwaarloosbaar vergeleken met de toestand in de nauwe straten, verfraaid door een groen netwerk, die men in de buurt aantreft.   Slechts een klein deel van het lage gebouw bevindt zich gedurende langere tijd in de schaduw van de toren en is bestemd als aparthotel.

Natuurlijk licht:

De gevels van het project zijn doorbroken door grote openingen zodat er veel natuurlijk licht valt in de leefruimten van de appartementen. Voor de intiemere ruimten zoals de slaapkamers, wordt op een afstand van de gevel een dubbele geperforeerde plaat aangebracht die de lichtinval filtert. Deze dubbele plaat, samengesteld uit schuifpanelen met een hoge perforatiegraad (60 %), belemmert geenszins het verreikend, open uitzicht uit de vensters.

Akoestisch comfort:

De gewapende betonplaat tussen wooneenheden is 20 cm dik en vormt een efficiënte barrière tegen luchtgeluiden. Onder de vloerbedekkingen wordt een akoestische mat met plintopstand aangebracht als isolatie tegen contactgeluiden.  De dragende muren tussen woningen worden bekleed; hetzelfde geldt voor de kokers, met inbegrip van de liftschachten. De afwezigheid van luchtkleppen in de ramen en de goede luchtdichtheid vormen bijkomende troeven.

Kredits:

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-594 JAMBLINNE DE MEUX – ENSEMBLE DE LOGEMENTS POUR AG REAL ESTATE
Architecture Design Partners: Dr Ir Philippe Samyn architecte, avec Bernard Van Damme architecte.
Partner in charge: Jacques CEYSSENS
Collaborateurs: Antoine COLBACK, Yajun CHEN
Techniques spéciales: Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers, avec FLOW TRANSFER INTERNATIONAL sa Rue du Ham, 137 1180 Bruxelles, Belgique Tel. : +32 2 375 75 40 E-mail: info@fti-sa.be
Stabilité: Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers, avec JAN MEIJER sprl Gemzenstraat, 32a 2610 Wilrijk, Belgique Tel.: +32 2 448 25 00 E-mail: info@meijer.be
Physique du bâtiment et énergie: DAIDALOS PEUTZ bvba Dr Ir Filip DESCAMPS Vital Decosterstraat 67A bus 1, 3000 Leuven, Belgique Tel. +32 16 35 32 77 E-mail info@daidalospeutz.be
Urbanisme: Bureau AGORA sa Serge PEETERS Rue Montagne aux Anges, 26 1081 Bruxelles, Belgique Tel. : +32 2 779 13 55 E-mail : agora@agora-urba.beGestion des coûts :Bureau Michel FORGUE sarl Michel FORGUE, Elie DURAND Route de Charavines, 250 38140 Le Rivier d’Apprieu, France Tel. : +33 4 76 65 19 34 E-mail : bureau@bmforgue.fr
Gestion des coûts : Bureau Michel FORGUE sarl Michel FORGUE, Elie DURAND Route de Charavines, 250 38140 Le Rivier d’Apprieu, France Tel. : +33 4 76 65 19 34 E-mail : bureau@bmforgue.fr

DOCUMENTATION
Management : Philippe SAMYN and PARTNERS (André CHARON and Quentin OLBRECHTS)

24,000 m²; 2012 ; (01/594).

In samenwerking met BEAI.

Tekeningen
Renders:

Voor plannen secties en stijgt, raadpleeg het archief sectie van de site beschikbaar is vanuit het “Verwijzingen” menu.

594-JAMBLINNE DE MEUX - WOONCOMPLEX VOOR AG REAL ESTATEDEBBA