428-RENOVATIE EN RESTAURATIE STADHUIS EN BELFORT – MENEN (B)

Menen
BELGIË

4.695 m² (2002); (01-428).

Uitgevoerde studies:

– Inrichting van de omgeving
– Architectuur
– Interieurarchitectuur
– Stabiliteit
– Bijzondere technieken

Beschrijving :

Het stadhuis (18e eeuw, met toevoegingen uit 19e en 20e eeuw) en het belfort van de stad Menen vormen een vrijstaand bouwblok, aan twee kanten grenzend aan een plein. Door de verschillende aanpassingen in de loop der jaren voldeed het gebouw niet meer aan de hedendaagse vereisten met betrekking tot openbare gebouwen.

Het ontwerp gaat uit van het contact tussen burger en overheid, dat vaak via formele kanalen plaats vindt. Het beeld en de ervaring die men heeft tijdens dat sporadische formele contact zijn van cruciaal belang voor de perceptie van de werking van de overheid bij de burger. Daarom moet de architectuur van het stadhuis een indruk van menselijke warmte en schaal geven, gekoppeld aan een grote dienstbaarheid en transparantie. Het stadhuis moet meer zijn dan alleen administratief centrum.

Er wordt geopteerd voor een heldere en preciese architectuur die symbool staat voor de instellingen die ze vertegenwoordigt. Daarnaast worden met een warm gebaar zowel de gebruikers als de bezoekers betrokken in een dialoog met de stad.

De aard van ingrijpen in het gebouw is in overeens temming met de verschillende gradaties in monumentwaarde; zacht in de 18e eeuwse gedeelten, ingrijpender voor de jongere vleugels en bijgebouwen. Eén van de doelstellingen van het project is de helderheid van de oorspronkelijke bouwconfiguratie te herstellen, evenals de lees baarheid van de bouwgeschiedenis.

Het gehele programma wordt enerszijds opgebouwd rond de met glas overdekte centrale binnenplaats met loketten, die een open karakter heeft, en anderszijds rond de horizontale en centrale vertikale circulatieruimten. Deze laatste hebben een sterk verbindende functie en spelen in de werkomgeving een grote sociale rol als ontmoetingszone. Om eventuele drempelvrees bij de burger verder te verlagen worden de zaal, de kelders en de circula tieruimten ook opgevat als tentoonstellingsruimten.

Onder de Grote Markt (aan de voorgevel van het stadhuis) bevindt zich een 20e eeuwse bunker. Het ondergrondse traject bunker-stadhuis presenteert zich als een herdenkingslus, herinnerend aan de vele oorlogen waarvoor Menen en omgeving het strijdtoneel vormden. Zo krijgt het gebouw een extra museale dimensie.

Naast de bestaande hoofdingang vormt de bijkomende beglaasde inkompartij een open uitnodiging naar de burger toe. Van hieruit wordt een vlot te verdeling van de verkeersstromen gewaarborgd, vanzelfsprekend ook voor rolstoel gebruikers. De nieuwe ingang representeert door haar opbouw het idee van een open huis en vormt een nieuw, duidelijk afleesbaar hoofdstuk in de evolutie van het stadhuis.

De trapconstructie wordt volledig losgetrokken van de rest van het gebouw, zodat de hele ruimte als een grote lichtkolom kan worden uit gewerkt. De bestaande liftkokers worden afgebroken en vervangen door een panoramische lift. Deze lift neemt mede de functie van centrale verdeler op zich en bedient dan ook alle verdiepingen.

Document E41_01/428 -Nl Editie 2002-07-11

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-428 CITY HALL, MENEN.
Client: CITY OF MENEN.
Architecture: S. Godemont, S. Lauwerys, P. Monniez, R. Richard, B. Vleurick.
Foto's:

Jean-Michel Byl

4.695 m² ; 2002; (01/428)

Model
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

428-RENOVATIE EN RESTAURATIE STADHUIS EN BELFORT - MENEN (B)DEBBA