334-OVAAL PARKEERGEBOUW – SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS

Rixensart
BELGIË

13.218 m². (1996-2000); (01-334).

Uitgevoerde diensten:
 • Buitenaanleg
 • Architectuur
 • Stabiliteit
 • Bijzondere technieken.
 • Project Management.
 • Constructiebeheer
 • Budgetbeheersing.
Beschrijving:

1. De site

De elliptische vorm werd in de eerste plaats gekozen wegens de slechte grond, dat aanwezig is in de vallei langs de Lasne.
De vorm bood, op een natuurlijke wijze, een weerstand tegen de gronddruk, en vermeed het plaatsen van ondersteuningen gedurende de werffase.

In de studiefase werd er besloten om de vorm sowieso te behouden voor zijn harmonische integratie in de omgeving. Het gebouw bevindt zich op het kruispunt van het stramien waarop de inplanting van de gebouwen geregeld is. De ovale vorm schrijft zich perfect in en organiseert de passages van het ene stramien naar het andere.

De eerste studie bevatte drie ondergrondse verdiepingen met als fundering een gewapend betonnen plaat binnen de slibwanden. De waterdruk werd dankzij vijf bovengrondse verdiepingen opgenomen. Het idee van de ondergrondse verdiepingen werd niet weerhouden wegens de kosten van de grondwerken en van de verplaatsing van de ondergrondse leidingen evenals de onvermijdelijke hinder die veroorzaakt zou worden door de evacuatie van ongeveer 30.000 m³ aarde.

Er werd dus gekozen voor paalfunderingen van 16 m diep met een gebouw van zes niveaus boven de grond en ¼ niveau ondergronds.

Elke as van het gebouw bevat een toegang tot één van de polen van de site. Het oosten is voorbehouden aan de auto’s, het westen heeft een nooduitgang tot een wandelpad dat twee grote gebouwen (administratie en R&D) verbindt. Het noorden en het zuiden bevatten voetgangersuitgangen.

2. Het gebouw

De elliptische vorm integreert zich perfect in de maximale bebouwbare oppervlakte tussen de bestaande gebouwen. De studie van de verschillende types parkings hebben aangetoond dat een met één enkel helling gebouwde parking economischer is dan een parking met verschillende plateaus en verbindingshellingen.

Deze vorm biedt ook meer voordelen:
– groter circulatiecomfort,
– hoger debiet,
– standaard en repetitieve structuurelementen,
– liften toegankelijke op vloerniveau,
– vermindering van het volume en van de kostprijs per parkeerplaats.

Er ontstaan zo, kostenbesparingen en tegelijkertijd een winst in de gebruikte oppervlakte.

Het gebouw is dus een groot spiraal in een ovaal plan met vijftien stralen per kwadrant waarvan de totale breedte van 16 m constant is. Dit maakt een 7 m breed dubbele circulatie, in het midden mogelijk, met parkeerplaatsen aan elke zijde(2 x 4.50 m). De lange en korte assen van het ovaal bedragen respectievelijk 64 m en 48 m.
Ieder vloerelement wordt 4.5 cm hoger geplaatst ten opzichte van het vorige. Het hoogteverschil van een volledige ronde bedraagt 2,70 m (60 x 4.5 cm). De breedte van de vloerelementen in het midden zijnde 2.20 m. De spiraal heeft op deze as een helling van 2%. De spiraal verspreidt zich op 6,25 niveaus bovengronds en 0,25 ondergronds. De parking heeft een capaciteit van 624 parkeerplaatsen.

De niet bebouwde binnenruimte dient als natuurlijke ventilatie en verlichting. Dit vermindert de energetische kosten. De elliptische patio is bedekt met kiezels. Langs de gevels is er een stoep in cement die toelaat elk van de vier uitgangen te bereiken.

De twee noodtrappen, aan de uiteinden van de lange as, nemen lucht en licht via de patio op ieder niveau. De trappen en de liften vormen de verticale circulatiekernen van het gebouw en bevatten alsook de schachten voor de speciale technieken (brandwaterleidingen, regenwaterafvoer, elektrische kabels, data en alarm).

De hoogte van de technische kotjes op het dak is laag gehouden dankzij het gebruik van liften zonder machinekamer. De motor bevindt zich aan de kop van de schacht en het bord is geïntegreerd in de gevel van het laatste verdiep.

De geprefabriceerde structuur bestaat uit:
• Geprefabriceerde betonnen kolommen, glad bekist
– de kolommen aan de binnenkant hebben een constante sectie (breedte = 60 cm, dikte = 45 cm)
– de kolommen aan de buitenkant hebben variabele secties afhankelijk van het verdiep (breedte = 60 cm en dikte = van 45 tot 55 cm).Al de kolommen zijn identiek alleen de hoogte van de laagste reeks kolommen word door middel van glijdende bekisting geregeld.

• Vensterbanken aan de buitenkant, die de rol van de borstweringen, de schampkanten, de windbescherming en het randprofiel voor het druklaag spelen. Ze zijn langs de kant vastgemaakt aan de kolommen van de gevels. Alleen maar zestien verschillende breedten werden ontworpen.

• Vloerelementen: het ovaal heeft vijftien centrums en elk kwart is ontworpen met vijftien T-vormige elementen. De elementen zijn horizontaal geplaatst tussen de kolommen en volgen elkaar op in een trappenvorm. De kolommen aan de binnenkant bevatten vaste consoles, terwijl de kolommen aan de buitenkant afneembare consoles bevatten die het kantelen van de elementen toelaten om ze te kunnen plaatsen. De elementen worden afgewerkt met een druklaag van 7,5 cm dikte, via het principe van een regeloppervlak, dat de T-balken verbindt en zo de vloer voor de parkeerplaatsen en de circulatie vormt.

3. Het dak

Het beton van de spiraal van de parking is op het laatste niveau bedekt met een bitumineuze dekking. Zes dwarse dakgoten nemen het regenwater langs de natuurlijke helling van het gebouw op. Op elk beschermd verdiep is er een goot die het water opneemt dat van de auto’s stroomt of regenwater die door de wind wordt binnen gewaaid. Al het opgenomen water wordt met een koolwaterstofscheider behandeld.

4. De kunstmatige verlichting

Acht palen verlichten de dakoppervlakte, terwijl simpele TL lampen in de ribben van de platen de nodige verlichting geven aan de andere verdiepingen. De werking van deze apparaaturen wordt via verlichtingssondes geregeld. Een apparaat op tien langs de circulatiezone is een autonoom noodverlichting. Alle apparaaturen in de trappen zijn van het laatste type.

Bibliografie:
 • CEMENT, vakblad voor ontwerp constructie, 52e jaargang, n°6 september 2000; pp. 16-21; Maarten WILLEMS : “Verrassende betonnen parkeergarage van Philippe Samyn”; (Netherlands).
 • L’ARCA n°160, June 2001, pp 26-29; Filippo Beltrami GADOLA : “Il grande “autocontenitore” – oval carpark, Rixensart”; (Italy).
 • L’ARCA INTERNATIONAL n°41, June 2001 : “Un amphithéâtre fonctionnel. Nouveau parking ovale ŕ Rixensart. Belgique”; (France). 
 • AMC, le moniteur architecture, n°122, February 2002, pp 82-83, “Parking ovale, campus de Rixensart”; (France).
 • L’INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, rivista mensile, n°779, settembre 2002, pp 648-655; Marcello CIAMPOLI : “Il parcheggio “ovale”. The “oval” parking”; (Italy).
Credits:

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company since 2007) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-334 MULTILEVEL CAR PARK , RIXENSART.
Client: SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS.
Architecture: Partner in charge : Gh. André.
Associates : D. Carion, Ch. Denys, F. Leonard, J.L. Rodriguez Samper, M. Vandeput, C. Van Haeren.
Fotografen:

Ch. Bastin & J. Evrard.

13.218 m². (1996-2000); (01-334).

Foto's:
Omgeving:
Tekeningen:

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

334-OVAAL PARKEERGEBOUW - SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALSFilippo Aimo