508-NIEUWE STEDELIJKE BIBLIOTHEEK TE WAREGEM

Waregem, België

5.900 m²;  (2006); (01-508). Wedstrijd op uitnodiging.

Uitgevoerde diensten :

• Stedenbouw.
• Architectuur.
• Interieurarchitectuur.

Beschrijving :

Gelegen in het hart van de stad, de gekozen site voor de nieuwe stedelijke bibliotheek is een ingesloten kuip, aan de achterzijde van het multifunctioneel- en winkelcentrum “het Pand”, het groot appartementsgebouw “de Regenboog” en de kleinschalige privé woningpanden en handelszaken.

Omdat de site één niveau lager ligt dan de omgeving wordt ze volledig omringd door bijna blinde stedelijke wanden, en wordt alle vlotte circulatie er doorheen onmogelijk.

Het ontwerp voorziet een gesloten doos, die de volledige site inpalmt, geplaatst op kolommen, en verankert in de site door drie volumes.

Door toeval past een structuur gebaseerd op gelijkzijdige driehoeken vanzelfsprekend in de site en die een duidelijk link tussen de twee verschillende stelsels opstelt, tussen het middeleeuws stochastisch – sensitive geheel (de kleine panden langs de Stormestraat) en het “Euclidiaans orthogonaal” geheel daterend van de 20ste eeuw (het grootschalige geheel : “het Pand”).

De afmetingen van dit raster worden vastgelegd op basis van de parking organisatie. De stroomcirculaties (vrachtwagens, wagen, fietsers en voetgangers) bepalen meer nauwkeurig de inplanting van het gebouw, die op haar beurt de parking voorziet van voldoende daglicht.

Het gebouw is een naar buiten toe gesloten doos, met binnenin een vrije hoogte van 8,20m verlicht met indirect natuurlijke dakverlichting. Daarin vliegt het smalle volume van het leescafé dat dient als samenkomstplaats en tevens de ingang van de bibliotheek aanduidt zoals een baken.

Deze geslotenheid biedt een antwoord op de stedelijke muren van de site, en wordt enkel op het gelijkvloers doorbroken met een vitrine vol boeken die het uitstalraam van de bibliotheek wordt.

Binnen de doos ontstaat een geanimeerd binnenlandschap door verscheidene duidelijk geaccentueerde volume te plaatsen, door de 8,20 m hoge boekenwanden waarlangs gaanderijen van 2 m hoog lopen, zoals in de oosterse baroque bibliotheken,  en door het leiden van circulatiestromen doorheen het gebouw.

Document E41_01/508  -Nl Editie 2016-06-06

Krediten :

Architecture and Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-508 PUBLIC LIBRARY, WAREGEM.
Klant : CITY OF WAREGEM.
Architectuur : Design Partner:
Dr Ir Philippe Samyn

Partner in charge:
Jacques Ceyssens

Medewerkers:
In alfabetische volgorde : Jan De Coninck, Isabelle Demuyser, Liesbeth Gestels, Andrea Gutierrez Borja, Alejandra Rangel Smith, Gerrit Stevens, Thomas Van De Casteele, Roeland van Lammeren, architecten.
In alfabetische volgorde : Charlotte Lancelot, Joffrey Louis.

Fotografen :

Model : Andres FERNANDEZ MARCOS

5,900 m², 2006 ; (01/508).

Model
Tekeningen
Schetsen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

508-NIEUWE STEDELIJKE BIBLIOTHEEK TE WAREGEMDEBBA