640 – ADMINISTRATIEF HUIS VOOR DE PROVINCIE NAMEN

Een bouwplaats zonder torenkraan, zonder stof, zonder geluid, zonder water

Rue Henri Bodart, Salzinnes, Namen, België
50°27’50”N / 4°50’14”O.
Gebouw: 10.133 m²; Site: 32.616 m²; 2017- 2021; (01/640).
Winnende inschrijving na een niet-openbare aanbesteding ‘Ontwerp en Realisatie’, voor rekening van Jan De Nul nv.

Uitgevoerde diensten:
 • Stedelijke planning
 • Geschiedenis van de site
 • Microklimaat
 • Hydrogeologie
 • Architectuur
 • Interieurontwerp
 • Tuin- en landschapsarchitectuur
 • Stabiliteit
 • Speciale technieken
 • Commissioning van de technische installaties
 • Bouwfysica, EPB
 • Energy Smart Grid
 • Luchtkwaliteit
 • Natuurlijke verlichting
 • BREEAM-certificering
 • Akoestiek
 • Signalisatie
 • Toegankelijkheid
 • Brandveiligheid
Beschrijving:

De visie van de opdrachtgever

Als belangrijke socio-economische en culturele speler brengt de administratie van de Provincie Namen bijna al haar diensten samen in één gebouw. Deze zal geconstrueerd worden op de site van Salzinnes. Door zich te plaatsen in de periferie en langs de oevers van de Samber eerder dan zich op een opvallende plek in de stad te positioneren, neemt de provincie Namen een zeer duidelijke positie in. Deze is zowel sterk als zeer gevoelig en drukt duidelijk de visie van haar functie uit.

De ingreep zal een aantrekkingspool op schaal van de stad worden en dusdanig wordt het perifere stadsdeel complementair aan het centrum. Een uitgangspunt van het ontwerp is om een constructie te creëren welke een diepe genegenheid opwekt voor deze nieuwe intellectuele pool gelegen in de provincie Namen.

Als men een blik werpt op het nieuwe Provinciehuis dan duikt het tafereel van een echte dorpskern op, welke het landelijke karakter en de symbiose met de natuur representeert. Het ruime aanbod aan kunst en cultuur zorgt voor het prikkelen van onze vijf zintuigen.

Het realiseren van ‘La Maison Administrative de la Province de Namur’ (MAP) vertegenwoordigt een aanzienlijke financiële maar ook een milieu gerelateerde kostprijs. Het ontwerp heeft hierdoor als doel het maximale aantal BREAAM-credits te verkrijgen, terwijl de grenzen van deze aanpak worden benadrukt en eveneens de vragen die het oproept. Het project behaalt een score van 93,53% of 8,53 margepunten boven het niveau ‘OUTSTANDING’.

Genius Loci

Gelegen in een uitholling van de meander van de rivier de Samber ligt de site van het nieuwe MAP. Het wordt in het Noordoosten begrenst door het voormalige ‘Grand Séminaire’, een meesterwerk van Roger Bastin, met verfijnde eenvoud. Langsheen de site ontdekt men ook het voormalige ‘école Saint-Aubin’ gelegen in het zuidwesten, een reeks appartementsblokken van elk 10 niveaus hoog in het zuidoosten, een hoogspanningslijn met één van zijn pylonen welke deels geïnstalleerd is op de site en een secundaire spoorlijn die toegang biedt tot één van de centrale ateliers van de SNCB “Ateliers Centraux de Salzinnes de la SNCB”. 

De nadruk welke in het bestek ligt op de stadslandbouw komt van een eeuwenoude Naamse traditie en brengt dusdanig een artistieke en poëtische dimensie aan het project. Zo wordt het volledige noordoostelijke deel van de site (3.300 m²) omgevormd tot tuinen en tuinactiviteiten, dit ligt in dezelfde lijn met de gedachtegang als de reeds bestaande stedelijke moestuinen in de buurt. Het verenigen van botanische wetenschap en tuinbouwtechnologie wordt in combinatie gebracht met de kunst van de tuin, moestuin, boomgaard, kwekerij, waar vormen kleuren, geuren en smaken samensmelten met het gezang van vogels, het zoemen van insecten en eveneens het spel tussen schaduw en licht. Ventilatie en natuurlijke verlichting, planten en bloemen, materialen verweerd door de tijd… het hele project maakt deel uit van deze voorstelling.

Inplanting

Het complex vormt een rechthoek van 106,2 m x 61,65 m en wordt zo ver mogelijk van de Samber ingepland, buiten het theoretisch overstromingsrisico en op voldoende afstand van het treinverkeer aan de andere oever van de rivier.

Deze welbepaalde positionering zorgt voor een logische verbinding met de verschillende toegangswegen, zo is er in het oosten een verbinding met de Henri Bodartstraat en een mogelijks nieuwe aan te leggen weg in het zuidwesten aan de oevers van de Samber ofwel in het zuidoosten over de spoorweg naar de voetgangersbrug toe. De inplanting zorgt ook voor de nodige ademruimte voor zowel het ‘Grand Séminaire’ van Bastin als voor de gebouwen in het zuidwesten.

De ligging volgens de noordwest-zuidoost diagonalen maakt een optimale oriëntatie van de gevels mogelijk. Zo krijgt men ‘het werken’ en ‘het parkeren’ in het oosten, de receptie en formele toegang in het zuiden, het feest in het westen (met de parkeerplaats als dorpsplein) en ruimtes voor meditatie of rust treft men in het noorden aan.

Het geheel is opgezet, zonder onnodige ingrepen, volgens de opbouw van een grote boerderij of klein dorp.

Een dorp rond patio’s

Volledig gebouwd uit hout en staal op twee niveaus van elk 3,6 m hoog, wordt het gebouw bedekt door een verzonken dak dat fungeert als watertoren; daaropvolgend is het geheel overdekt door een fotovoltaïsche parasol.

Het plan is georganiseerd rond acht rechthoekige patio’s van elk 15,3 m op 11,25 m. Het overdekken van de patio’s door opengaande serres zorgt voor een constante toevoer van verse lucht doorheen het gebouw. De witte gevels maximaliseren de natuurlijke lichtinval en bij brand kunnen de lichtstraten volledig open zodat de overdekte patio’s functioneren als buitenruimtes.

De planindeling maakt het mogelijk om de verschillende niveaus voldoende licht en ventilatie aan te bieden waardoor er een verscheidenheid aan programma’s en functies kunnen plaatsvinden. Door de constructie te beperken tot twee verdiepingen is een eenvoudige en naadloze communicatie doorheen het gehele gebouw mogelijk, dit bevordert zowel de collegialiteit als het concept ‘New Way of Working’ en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Het gelijkvloers bestaat uit een verwelkomende receptie, een cafetaria die plaats biedt aan bijna 300 personen, verschillende lokalen om bezoekers te ontvangen alsook een ontspannings- en fitnessruimte met douches. Eveneens bevindt er zich een grote werkplaats/atelier, opslagruimtes en een vestiaire voor het personeel.

Op de eerste verdiepingen bevinden zich het merendeel van de kantoren welke onderverdeeld zijn in verschillende zones, men vindt er ook vergaderzalen, concentratieruimtes en werkruimten voor het werken in kleinere teams alsook gezellige ontspanningsruimtes waar ontmoeting tussen de collega’s centraal staat.

De vier gevels, volledig uit hout, bestaande uit de afwisseling van pijlers en ram en welke van de vloer tot aan het plafond lopen (108 cm breed aan de binnenkant en 101,25 cm aan de buitenkant). Door deze uit te rusten met een borstwering kunnen alle gebruikers genieten van open ramen met uitzicht op de tuinen.

 

Het orthogonale raster

Het plan is rigoureus georganiseerd op een constructief raster van 1,35 m. Zo schept het orthogonale raster een vanzelfsprekende, archetypische route van de belangrijkste trajecten: de ‘Cardo’ loopt van het noorden naar het zuiden en de ‘Decumanus’ loopt van het oosten naar het westen, dit naar het voorbeeld van de Romeinse stad. Het is het centrale plein waar het kruispunt ligt van talrijke activiteiten die zich verder uitbreiden naar de buurt en vervolgens naar de hele omgeving.  De stijfheid van de orthogonaliteit is slechts schijnbaar en vormt enkel een noodzakelijke maar nuttige basis voor de vrije expressie van diversiteit en poëzie. Het is een zorgvuldig samengesteld parfum van het humanisme en de cultuur welke zich heeft gevormd uit de visie van de opdrachtgever.

Harmonische diversiteit

Eerder dan de structuur en de omhulling van het gebouw, is het de keuze van afwerking, textiel, leer, behang, vlechtwerk en de artistieke interventies dat zorgt voor de noodzakelijke diversiteit van de binnenruimtes. De muren, wanden, scheidingswanden en vloeren worden aangekleed door verschillende soorten tapijten, kroonlusters, sculpturen en andere aangename en nuttige voorwerpen welke aan het houten plafond opgehangen kunnen worden. Hetzelfde idee geldt voor de meubels (uitgezonderd diegene die specifiek onder de noemer vallen van het welzijn op het werk, bijvoorbeeld het bureaumeubilair op de werkvloer). Het project suggereert het hergebruik van meubels of het kiezen uit het aanbod van de ‘Ressourcerie Namuroise’. Evenwel kan elke ‘bewoner’ van het provinciehuis, met respect en in dialoog, een eigen stoel, kast of tafel voorstellen en dusdanig hun eigen persoonlijkheid uitdrukken.

Het idee is om beroep te doen op slechts een tweede of derde visuele keuze, hergebruik of recyclage en ervoor te zorgen dat het sociaal en cultureel zinvol is, dat het poëtisch wordt. Deze methodiek geeft een ziel aan het gebouw en genereert genegenheid van alle gebruikers. De aanpak dient als voorbeeld beschouwd te worden voor een openbare dienst.

Natuurlijke ventilatie

De ambitie om het best mogelijke binnenklimaat te bereiken, met een minimale ecologische voetafdruk, leidt tot een volledige natuurlijke ventilatie van het gebouw. Wanneer, zoals hier het geval is, de buitenlucht een behoorlijke kwaliteit heeft, dan kan men ervan uitgaan dat deze niet alleen prettiger aanvoelt maar ook hygiënischer is dan wanneer de ‘verse’ lucht mechanisch zou worden gedistribueerd. Alsook is het natuurlijk ventileren zuiniger qua investeringskost en eveneens in gebruik als in onderhoud. De voornaamste besparing is de afwezigheid van energieverslindende installaties die de lucht in beweging brengt en afkoelt en dit ondanks het feit dat de energie die in de winterperiode wordt gewonnen niet wordt gerecupereerd. De ventilatie binnen het provinciaal administratief huis zal bij koud weer door statische verluchtingsroosters aan de bovenkant van de ramen, aan de zijde van de patio’s, en via de convectoren in de vloer aangevoerd worden. Vervolgens zal deze lucht geëvacueerd worden door een natuurlijke trek via de schoorstenen van elke 4,05 m hoog, gelegen aan de zuid- en noordgevel in de centrale oost-westas en in het midden van de drie centrale flanken. Tijdens de zomernachten wordt een kosteloze koeling van de granito vloeren verzekerd door de openingen aan de ramen langs de patio’s. Deze ramen zijn door de glazen daken afgeschermd tegen regen.

Hernieuwbare energie

Tussen de huidige bruikbare technologieën zijn in dit ontwerp enkel de technieken die gebruik maken van energie opgewerkt door fotovoltaïsche cellen en een geothermische warmtepomp toepasbaar.

Thermische zonne-energie zou in dit geval inefficiënt zijn. Een windmolen zou echter zeer doeltreffend zijn maar de geluidproductie zou onaangenaam hoog liggen. Warmtekrachtkoppeling zou zonne- en geothermische energie dupliceren. Het gebruik van de kinetische energie van de rivier is niet mogelijk aangezien de sluizen zorgen voor een aanzienlijke vertraging in de stroming. Tenslotte is de hoeveelheid biomassa aanwezig op de site te laag om een energie-exploitatie te overwegen, terwijl deze wel bijzonder nuttig is als meststof.

 

Parkeren, wegennetwerk, toegang

De ingang voor voertuigen op de site (hoofdingang en ingang van de parking) bevindt zich aan de lange zuidwestelijke gevel van het gebouw, bereikbaar via een zijstraat van de rue H. Bodart welke leidt naar het voormalige ‘Institut Saint-Aubain’. In de toekomst kan deze straat verlengd worden langsheen het bestaande jaagpad langs de Samber en op deze manier connectie maken met de avenue Woitrin.

Medewerkers en bezoekers die met het openbaar vervoer of met de fiets vanuit de rue Marinus komen, kunnen net als de mindervaliden, gebruik maken van de verlengde voetgangersbrug in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Deze sluit aan op een overdekte galerij welke leidt naar de hoofdingang. De toegang van zware voertuigen, bijvoorbeeld vrachtwagens, is in de noordoostelijke hoek van de site ingepland.

Van de 371 parkeerplaatsen zijn er aan de ingang 12 plaatsen gereserveerd voor mensen met een beperking en 30 voor bezoekers. Alsook zijn er alvast 12 parkeerplaatsen uitgerust met een oplaadpaal en 28 zijn gereserveerd voor carpooling. Eveneens zijn er in de zone voor leveringen, 12 parkeerplaatsen (waaronder 1 voor mindervaliden) voorbehouden voor het personeel. Voor motorfietsen zijn er 30 plaatsen voorzien en voor fietsen worden er 103 plaatsen ingepland in de buurt van het ‘dorpsplein’ onder de luifels en galerijen.

De omgeving

Het open terrein wordt gewijd aan tuinieren en ontspanning van het personeel (sportvelden kan ook in overweging genomen worden).

De tuin bestaat uit drie delen:

 1. a) In het noordoosten; de didactische tuin, met openluchtteelt (naast de serre en boomkwekerij), de zone met de teelt in bakken en de groentetuin voor het personeel;
 2. b) In het noordwesten: de grote tuin, bestaande uit een aanzienlijke biodiversiteit, met het fitnessparcours en de aanwezigheid van gepersonaliseerde insectenhotels, met een zeer welbepaalde verscheidenheid, bieden voldoende ontspanning aan. (Alsook wordt in het ontwerp de bestaande verharde gebieden zoveel mogelijk hergebruikt of artistiek aangepakt zodat deze niet afgebroken moeten worden).
 3. c) In het zuidwesten: de rozentuin met zijn verscheidene parfums en de therapeutische tuin.
Bibliografie vanaf 2019-10-21:

(1262)* – Province de Namur. Demande de participation à l’appel d’offre pour la nouvelle “Maison de la Province”. SM Eraerts – Jan De Nul/Samyn et Associés, 2016-11-09, 373 p. “Avis de marché” : BE001-20/9/216-Numéro BDA : 2016_528547″; 15p. Courrier recommandé de la Province en date du 2016-12-12, 2p plus une page annexe. Réponse à la demande de renseignement du 2016-12-12; 2017-01-16, 145p. Courrier recommandé de la Province en date du 2017-02-16 annonçant selection; 1p, plus 21p annexes (01/640); (BE).

(1315) – Revue de presse et divers concernant la Maison Administrative de la Province de Namur (01/640) :

1. L’Avenir, lundi 11 décembre 2017; S. Si : “Maison administrative : chère et mal située” ; (BE).
2. rtl.be/info/regions/namur/22-millions-d-euros-pour-la-construction-d-un-batiment-a-la-province-de-namur-l-opposition-denonce-une-gabegie-tout-a-fait-irresponsable–986199.aspx?dt= 14:41
3. www.canalc.be/voeux-de-la-province-malgre-les-bourrasques-la-map-tiendra-le-cap/ ; CANAL C ; 2018-01-15 ; Grégory MOTTART : “Vœux de la Province : malgré les bourrasques, la MAP tient le CAP ! ” ; (BE).
4. www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_la-province-de-namur-se-paie-une-nouvelle-maison-administrative-pour-22-5-millions-d-euros?id=9820649 ; RTBF ; 2018-01-24 ; Monika WACHTER : “La province de Namur se paie une nouvelle maison administrative pour 22,5 millions d’euros” ; (BE).
5. www.lavenir.net/cnt/dmf20180124_01115832/l-institution-provinciale-lance-un-defi-au-futur-incertain ; L’AVENIR Namur ; 2018-01-25 ; Emmanuel WILPUTTE : “L’institution provinciale lance un défi au futur (incertain)” ; (BE).
6. www.dhnet.be/regions/namur-luxembourg/namur-decouvrez-le-visage-de-la-maison-administrative-provinciale-5a68ae0fcd7083db8bbdedd7 ; LA DH ; 2018-01-25 ; L. Do. : “Namur : Découvrez le visage de la Maison Administrative Provinciale” ; (BE).
7. www.lesoir.be/136190/article/2018-01-25/la-maison-administrative-provinciale-sortira-de-terre-des-aout ; LE SOIR ; 2018-01-25 ; Luc SCHARÈS : “La Maison administrative provinciale sortira de terre dès août” ; (BE).
8. province.namur.be/la-maison-administrative-provi-24-1-18 ; Province de Namur – Institution ; 2018-01-24 ; “La Maison Administrative Provinciale, sur le site du campus de Salzinnes, en 2020” ; (BE).
9. www.bep-developpement-territorial.be/actualites/nouvelle-maison-administrative-provinciale-assistance-a-maitrise-douvrage-signee-bep/ ; Bureau économique de la Province de Namur (BEP) – Développement Territorial ; 2018-01-25 ; “Nouvelle maison administrative provinciale : une assistance à maîtrise d’ouvrgae signée ‘BEP’ ” ; (BE).
10. La Meuse, 25 janvier 2018, pp.4-5 ; C.P. p. 4 : “Voici le projet à 22 millions de la Province” ; “Des meubles de récup’ utilisés” ; p.5 : “Un projet critiqué par l’opposition” ; (BE).
11. Libre Immo, supplément de La Libre Belgique, semaine du 1er au 7 février 2018, p. 6 ; Frédérique Masquelier : “Le projet de la semaine – Maison Administrative de la Province de Namur” ; (BE).
12. Vlan, Publi Namur Nord, 31 janvier 2018, semaine 05, couverture et p.2 ; C.P. p.2 : “Voici le projet à 22 millions de la Province” ; (BE).
13. L’Avenir, Namur, mercredi 7 février 2018, p. 4, E. W. : “Quand la Province balaie la poussière” ; (BE).
14. http://trends.levif.be/economie/immo/le-pari-architectural-namurois-de-philippe-samyn/article-normal-795761.html ; Trends Tendances, jeudi 8 février 2018 ; “Le pari architectural namurois de Philippe Samyn” ; (BE).
15. La Chronique, vendredi 2 février 2018, pp. 20-23 : “La Province de Namur va se faire construire un nouveau chez-soi” ; (BE).
16. Confluent, le bimensuel des Namurois, n°559, 9 février 2018, couverture ; p. 3, éditorial de Pierre DULIEU : “La vitalité namuroise” ; pp. 16-21, Mathilde GUILLAUME : “Quel visage pour la future maison administrative provinciale ?” ; (BE).
17. Le Vif / L’Express n°11, 15 mars 2018, p. 12. Ville du futur ; mars 2018 ; supplément publicitaire de Smart Media publicité de la Province de Namur : “La Province de Namur en route vers le futur avec un nouveau siège pour ses services”; (BE).
18. Vlan, Publi Namur Sambre et Meuse ; 31 janvier 2018 – semaine 5 ; p. 2, C. P. : “Voici le projet à 22 millions de la Province” ; (BE).
19. lavenir.net/cnt/dmf20180529_01177107/la-map-ne-roule-pas-pour-tout-le-monde; L’Avenir.net ; Bertrand LANI ; 2018-05-30 ; “La MAP ne roule pas pour tout le monde” ; (BE).
20. L’Avenir ; 2018-06-01 ; p. 4 ; “MAP : la Ville impose une révision de la mobilité” ; (BE).
21. rtbf.be/info/regions/detail_future-maison-administrative-provinciale-a-salzinnes-les-demandes-citoyennes-ont-ete-entendues?id=9933670; RTBF.be ; 2018-06-01 ; Sonia BOULANGER : “Future Maison administrative provinciale à Salzinnes : les demandes citoyennes ont été entendues” ; (BE).
22. lavenir.net/cnt/dmf20180820_01211727/la-province-a-tente-d-eviter-un-recours; L’Avenir ; 2018-08-20 ; E. WILPUTTE; “Namur: un recours contre le projet de la maison administrative provinciale à Salzinnes” ; (BE).
23. rtbf.be/info/regions/namur/detail_une-voirie-supplementaire-pour-la-maison-administrative-provinciale-de-namur?id=10000504; RTBF.be; 2018-08-22; A. STAS; “Une voirie supplémentaire pour la Maison Administrative Provinciale de Namur” ; (BE).
24. lavenir.net/cnt/dmf20180822_01212499/la-maison-administra tive-theme-de-deux-campagnes; L’Avenir; 2018-08-23 ; E. WILPUTTE; “La maison administrative, thème de deux campagnes” ; (BE).
25. dhnet.be/regions/namur/maison-administrative-provinciale-1-million-pour-sauver-la-mobilite-5b7d9c585532aa26ebfc5952; La DH ; 2018-08-23 ; M. VERONESI ; « Maison Administrative Provinciale : 1 million pour sauver la mobilité” ; (BE).
26. La Meuse Namur ; jeudi 23 août 2018 ; p. 8 ; “ La Province de Namur obtient le permis pour sa cité administrative” ; (BE).
27. dhnet.be/regions/namur/maison-administrative-provinciale-un-recours-5b82dc86cd7053fadc547ee6; La DH ; 2018-08-26 ; JVE ; “Maison Administrative Provinciale : un recours” ; (BE).
28. L’Avenir ; samedi 15 septembre 2018 ; pp. 10-11 ; Bruno MALTER ; « Un dernier passage aux urnes avant d’éteindre la lumière ? » ; (BE).
29. www.lavenir.net/cnt/dmf20181104_01251680/les-sujets-qui-crispent ; 2018-11-05 ; Samuel SINTE : “Les sujets qui crispent” ; (BE).
30. https://www.dhnet.be/regions/namur/suivez-les-travaux-de-la-map-sur-le-web-5c589da4d8ad5878f06dabdf ; DH.be ; 2019-01-04 ; M. V. : “Suivez les travaux de la MAP sur le web” ; (BE).
31. www.dhnet.be/regions/namur/la-map-inspire-la-mefiance-5c6047e29978e2710e39c1a7; La DH ; 2019-02-11 ; Magali VERONESI; “La MAP inspire la méfiance” ; (BE).
33. www.dhnet.be/regions/namur/map-on-va-bien-creuser-un-tunnel-sous-la-voie-ferree-a-hauteur-de-la-rue-woitrin-5ca4b0fed8ad58747766c786; La DH ; 2019-04-03 ; Magali VERONESI; “MAP: on va bien creuser un tunnel sous la voie ferrée à hauteur de la rue Woitrin” ; (BE).
34.Entre Nous – Spécial MAP ; Numéro 29/ Bimestriel / Mai 2019 ; Province de Namur ; (BE).
35.Belgian Building Magazine #91 – 2e trimestre 2019 – 32e année ; p. 42 ; Maison Administrative Provinciale Namur ; (BE).
36.https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190830_01373281/a-salzinnes-la-revolution-culturelle-prend-forme?pid=4562738; L’Avenir ; 2019-08-30 ; E. Wilputte ; “A Salzinnes, la “révolution culturelle” prend forme”; (BE).
37.Focus Archi #22 SEPT. OCT. NOV. 2019; pp. 26-29; Philippe Golard; “Mues namuroises”; (BE).
38.www.dhnet.be/regions/namur/map-la-vente-du-patrimoine-provincial-au-profit-d-un-projet-federateur-et-d-avenir-5d83cd369978e25f643498a6; La DH ; 2019-09-20 ; Magali Veronesi ; “MAP : la vente du patrimoine provincial au profit d’un « projet fédérateur et d’avenir »” ; (BE).
Credits:

SURFACES
Surface brute : 10.133 m².
Surface terrain : 32.616 m².

MAÎTRE D’OUVRAGE
Province de Namur, Place Saint-Aubain n° 2, 5000 Namur, Belgique.
Assistant à maîtrise d’ouvrage : BEP – Département Développement Territorial,
Avenue Sergent Vrithoff n° 2, 5000 Namur, Belgique.
Personne de contact :  Alain Stevens, Tél.: +32 81 71 71 62,  E-mail : ast@bep.be.

Design and Build avec Jan DE NUL nv, Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, Belgique.
Personne de contact : Jean-Pierre Mouchet,  Tél.: +32 71 37 69 29, +32 477 65 01 25, +32 53 73 15 11,
E-mail : jean-pierre.mouchet@jandenul.com.

ARCHITECTES & INGÉNIEURS
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers,         Philippe Samyn
Chaussée de Waterloo, 1537, 1180 Bruxelles, Belgique.                    Propriétaire  exclusif des droits d’auteur (copyright)
Tél. : + 32 2 374  90 60,    E-mail: sai@samynandpartners.com,

ÉQUIPE DE CONCOURS
Architecture
Dir. générale et conception : Dr Ir Philippe Samyn.
Associé(s) en charge : Quentin Steyaert.
Dir. technique : Denis Mélotte
Dir. NWOW : Åsa Decorte.
Dir. BIM : Åsa Decorte.
Associés consultants : Jacques Ceyssens, Benedetto Calcagno, André Charon, Ghislain André.
Collaborateurs : Soumil Adhatrao, Karim Ammor, Gabriel Baltariu, Sam De Dobbeleer, Mirela Gancheva, Cristina Ibanez Moreno, Ali Laghrari, Robin Lejeune, Ana Miralles Barreda, Quentin Olbrechts, Radu Somfelean, Raúl Villafáñez, Juliette Yaramis.

Ingénierie Stabilité
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers, avec en sous-traitance le Bureau d’étude Cerfontaine, sprl, Ir David Janssen, Rue de Herve n°250, 4030 Liège, Belgique, Tél.: +32 4 344 47 65, +32 474 23 98 43
E-mail : d.janssen@becerfontaine.be, info@becerfontaine.be.

Ingénierie Techniques Spéciales
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers, avec en sous-traitance FLOW TRANSFER INTERNATIONAL sa, Andrew Janssens, Rue du Ham n°137, 1180 Bruxelles, Belgique, Tél.: +32 2 375 75 40,  E-mail : info@fti-sa.be.

Conseillers en sous-traitance de Philippe SAMYN and PARTNERS sprl :
Conseiller historique
Philippe Bragard, Rue Ernotte n° 5, 5000 Namur, Belgique,
Tél.: +32 476 52 94 87, E-mail : philippe.bragard@uclouvain.be.

Conseiller Urbanisme
Université de Liège, Prof. Dr Ir Arch. Jacques Teller
Chemin des Chevreuils n°1, B52/3, 4000 Liège, Belgique,
Tél.: +32 4 366 93 94, E-mail : Jacques.teller@ulg.ac.be.

Conseiller Agriculture Urbaine
Gembloux Agro-Bio Tech Université de Liège, Ir Dr Bach Kim Nguyen,
Passage des Déportés n°2, 5030 Gembloux, Belgique,
Tél.: +32 498 13 15 69, E-mail : bk.nguyen@ulg.ac.be.

Conseiller Energy Smart Grid
Université de Liège, Prof. Dr Ir Damien Ernst,
Montefiore Institute (Building B28) Quartier Polytech 1, Allée de la découverte n°10,
4000 Liège, Belgique,
Tél.: +32 4 366 95 18, +32 493 04 25 68, E-mail :  dernst@ulg.ac.be,
avec
EnergyPonics sprl, Ir Christophe Druet,
Rue de la Vallée n°83, 5060 Sambreville, Belgique,
Tél.: +32 479 97 74 48, E-mail : christophe.druet@EnergyPonics.com

Simulations dynamiques et micro-climats
Cenaero, Dr Cécile Goffaux, Ir Arnaud Candaele, Ir Kevin Siau,
Rue des Frères Wright n°29, B-6041 Gosselies, Belgique,
Tél.: +32 071 91 09 30, E-mail: info@cenaero.be.

Hydrogéologie
Aquale sprl, Ing. Thierry Duren, Ir Julien Peret,
Ecofox Développement, Rue Ernest Montellier n°22, 5380 Noville-les-Bois, Belgique,
Tél.: +32 81 83 01 20, +32 497 06 30 37 (TD), +32 496 18 38 20 (JP),
E-mail: infos@aquale.com, t.duren@aquale.com ; j.peret@aquale.com.

Qualité de l’air
Certech , asbl. Laurent Bilteryst, Sébastien Moro,
Rue Jules Bordet, zone industrielle C, 7180 Seneffe, Belgique,
Tél.: +32 64 520 211, +32 476 32 20 87 (SM),
E-mail: laurent.bilteryst@certech.be, sebastien.moro@certech.be.

Physique du bâtiment et conseiller PEB
Matriciel sa, Ir Fabrice Derny,
Place de l’Université 25, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique,
Tél.: +32 10 24 15 70, +32 474 62 75 53 (FD), E-mail: derny@matriciel.be.

Conseiller acoustique
Acoustic Technologies sa, Jean-Pierre Clairbois,
Avenue Brugmann,  215, 1050 Bruxelles, Belgique,
Tél.: +32 2 344 85 85, E-mail : mail@atech-acoustictechnologies.com.

Éclairage naturel
Sustainable Bulding Design Lab, Université de Liège, Prof. Dr Arch. Shady Attia, Ir Arch.  Mohamed Amer,
Quartier Polytech 1, Allée de la Découverte n° 9, 4000 Liège, Belgique,
Tél.: +32 4 366 91 55, +32 468 21 61 00, +32 479 89 43 79,
E-mail : shady.attia@ulg.ac.be, m_amerhegazy@hotmail.com.

Conseiller Éclairage extérieur
Magic Monkey sprl/bvba, Marc Largent,
Rue Franz Merjay, 179, 1050 Bruxelles, Belgique,
Tél.: +32 2 344 84 84, E-mail : marc.largent@ magicmonkey.

NWOW
Veldhoen + Company bv,  Luc Kamperman,
Akkerstraat n° 22, 5582 HC Waalre, Pays-Bas,
Tél.: +31 88 44 47 222, +31 6 5202 7249 (LK),
E-mail: mail@veldhoencompany.com,  luc@veldhoencompany.com.

Architecture d’intérieur
Dinterieur sprl, Dominique Hottois, Caroline Bus, Angeline Hayois,
Rue du Striquet, 2, 1331 Rosières, Belgique,
Tél.: +32 2 652 36 56, +32 477 67 50 14 (DH), +32 474 71 38 83 (CB), +32 474 23 43 10
(AH), E-mail : dh@dinterieur.be; cb@dinterieur.be, ah@dinterieur.be.

Conseiller cuisine
F&BO, Freddy Oushoorn,
Doornzele Dries 122, 9940 Evergem, Belgique,
Tél.: +32 9 253 62 33, +32 475 26 71 39 (FH), E-mail: fbo@telenet.be.

Conseiller accessibilité PMR
Plain-pied asbl, Julie Vanhalewyn, Rue Nanon, 98, 5000 Namur, Belgique,
Tél.: +32 81 39 06 36, +32 478 79 41 02, E-mail : julie.vanhalewyn@plain-pied.com.

Coordinateur Sécurité – Santé
Cosep sa, Ir Arch. Benoît Van Hoye,  Arch. Thaddée van Oost,
Rue du Fond Cattelain n°5, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique,
Tél.: +32 10 81 37 50, Fax: +32 10 84 24 50, E-mail: cosep@cosep.be.

Signalétique
Sdesign sprl, François-Joseph de Lantsheere,
Rue Franz Merjay 148 C, 1050 Ixelles, Belgique,
Tél.: +32 2 223 41 90, +32 477 79 72 34, E-mail : info@sdesign.be.

Sûreté et sécurité des accès
ROBRECHTS & THIENPONT, Ir Marc Thienpont,
Rue du bois de Gonrieux, 4, 5660 Cul-des-Sarts, Belgique,
Tél.: +32 60 37 77 82, +32 475 255 271 (MT), E-mail : mt@rtconsultancy.be.

Sécurité incendie
Technical & Data Consulting (TDC), Ir Didier Vander Brugghen, Ir Arch. Benoît Bastin,
Rue Driesstraat 167, 1200 Bruxelles,  Belgique,
Tél.: + 32 2 674 28 01, + 32 2 674 28 00, + 32 2 476 98 82 56,
E-mail: info@tdconsulting.be; dvb@tdconsulting.be(DVB), bbastin@tdconsulting.be (BB).

Conseiller BREEAM
B4F sprl, Ir Arch. Perihan Tulumoglu, Ing. Nicolas De Foy, 
Drève du Duc n°57-59, 1170 Bruxelles, Belgique,
Tél.: +32 2 673 92 85, +32 489 516 890 (PT), +32 478 27 09 57 (ND),
E-mail : info@b4f.eu, E-mail : Perihan@b4f.eu, E-mail : Nicolas@b4f.eu.

Images de synthèse
ASYMETRIE sprl, Xavier Vanabelle, Michaël Barrin,
Rue de Thirimont, 126, B-6511 Beaumont, Belgique,
Tél : +32 71 31 43 00, E-mail : contact@asymetrie.be.

Maquette
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers, avec en sous-traitance Mini-Vitrines, Valérie Van den Bergen,
Rue de Malonne n°19b, 5150 Floreffe,
Tél.: +32 81 74 55 64, E-mail : info@minivitrines.com.

Photographies de la maquette
Jean-Michel Byl, Rue du sceptre n°23, 1050 Bruxelles, Belgique,
Tel : +32 475 23 04 56, Email : jmb@archipictures.be.

DOCUMENTATION
Gestion documentation : Philippe SAMYN and PARTNERS (André CHARON et Quentin OLBRECHTS)

CHRONOLOGIE DU PROJET
Date de sélection de la candidature Equipe « Eraerts -Jan De Nul + Samyn et Associés » : 2017-02-16.
Date de remise de l’offre : 2017-09-11.

BUDGET HORS HONORAIRES ET TVA
16 100 957 €

Documenten van de wedstrijd

Alle documenten zijn beschikbaar in het Frans op onze FTP server.

(1262) – Maison Administrative de la Province de Namur (01/640) (BE) :

 1. Demande de participation à l’appel d’offre pour la nouvelle “Maison de la Province”. SM Eraerts – Jan De Nul/Samyn et Associés, 2016-11-09, 373 p. “Avis de marché” : BE001-20/9/216-Numéro BDA : 2016_528547″; 15p. Courrier recommandé de la Province en date du 2016-12-12, 2p plus une page annexe. Réponse à la demande de renseignement du 2016-12-12; 2017-01-16, 145p. Courrier recommandé de la Province en date du 2017-02-16 annonçant selection; 1p, plus 21p annexes (01/640);
 2. Cahier spécial des charges du marché public de travaux ayant pour objet « La conception et l’équipement de la Maison Administrative de la Province de Namur, ainsi que l’aménagement de ses abord” (85 p. Din A4) et ses annexes : Annexe 1 : Relevé photographique du site (3 Din A3) Annexe 2 : Programme fonctionnel – Tableau Excel des surfaces à compléter : Notice programme des besoins (33 p. Din A4). Détail du programme des besoins (4 tableaux Din A3). Récapitulatif des surfaces (1 tableau Din A4). Tableau des surfaces à compléter (1 tableau Din A4). Interactions et proximités (2 tableaux Din A4). Définition des types de surfaces (9 p. Din A4) Annexe 3 : Liste des documents à joindre à l’offre (4 p. Din A4) Annexe 4 : Levé de terrain et périmètre d’action Annexe 5 : Etude urbanistique et analyse cartographique (29 p. Din A4 et 13 planches Din A3) Annexe 6 : Impétrants et données techniques Annexe 7 : Canevas métré (2 p. Din A4) Annexe 8 : Partie environnementale – Tableaux Excel à compléter (6 p. Din A4) Annexe 9 : Parking. Expertise de prédimensionnements Transitec (10 p. Din A4)
 3. Philippe Samyn : “Le projet pour la Maison Administrative de la Province de Namur” (01/640). (Document h1 et ses annexes ; 1289 pages). “Note synthétique générale”. (Pièce technique n°a)1 ; 12 p.) ; 2017-09-11 ; (BE).
 4. « Marché relatif à la conception et l’équipement de la Maison Administrative de la Province de Namur, ainsi que l’aménagement de ses abords – Information – Offre retenue » Courrier recommandé de la PROVINCE de NAMUR, Service Techniques & Environnement, PATRIMOINE IMMOBILIER, à Jan De Nul NV, en date du 2017-12-07 sous références : 259/2017/JPhC/CP, 2p ; avec deux annexes : a) « PROVINCE de NAMUR, Service Techniques du Patrimoine Immobilier – La Maison Administrative de la Province de Namur – (Conception, construction, équipement et aménagement de ses abords) – Approbation de l’attribution du marché à la S.M. ERAERTS – JAN DE NUL de 6220 FLEURUS au montant de 21.229.475,35 € FGC » 2017-12-07, 22p et ; b) « PROVINCE de NAMUR, RAPPORT D’ATTRIBUTION – 2ème phase – Dossier n°2016/MAP – Marché Public de Travaux – « LA CONCEPTION ET L’EQUIPEMENT DE LA MAISON ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE DE NAMUR, AINSI QUE L’AMENAGEMENT DE SES ABORDS – APPEL D’OFFRE RESTEINT» non daté, 79p ; (BE).
Plaats:
Foto's
Renders:
Klimaat van de site:
Tekeningen:
Model:
Bouwplaats:
Videos

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

640 - ADMINISTRATIEF HUIS VOOR DE PROVINCIE NAMENsamyn