432-KBC VERZEKERINGEN

Tiensevest
Leuven
BELGIË

38 900 m² bruto nuttige ruimte ; 33 700 m² in de sokkel ; 2002 – 2003 ; (01/432).

Verleende diensten :

• Stedenbouwkundig ontwerp.
• Inrichting van de omgeving.
• Architectuur (in samenwerking met Archi+I voor uitvoering).
• Stabiliteitstudie.

Beschrijving :

Het ontwerp voor de nieuwe hoofdkantoren van één van de grootste Belgischeverzekeringsmaatschap-pijen is gebaseerd op de wens van het bedrijf om een nauwe band te creëren tussen enerzijds het gebouw en anderzijds de socio-culturele omgeving, de klanten en de werknemers.

Het evenwicht tussen People – Planet – Profit (P.P.P.) is het uitgangspunt van waaruit het ontwerp evolueert.

De uitgebreide haalbaarheidsstudie is gebaseerd op een interactief proces waarbij: Stedenbouw en landschapsarchitectuur – belichting – thermodynamica – akoestiek – gezondheid en veiligheid – service engineering – en stabiliteitstudie als gespecialiseerde disciplines bijdragen om tegemoet te komen aan het pakket van programmaeisen, aan het psychologisch comfort en aan de financiële haalbaarheid van het project. Dit alles gebeurt om een zo optimaal mogelijk P.P.P.-evenwicht te bekomen.

De site is begrensd, in het noorden door het treinstation en het Martelarenplein, in het zuiden door het provinciaal administratief centrum (Provinciehuis Vlaams Brabant), in het oosten door de treinsporen en in het westen door de Tiensevest, een deel van de ring rond het centrum van Leuven.

De site heeft een breedte van 60 meter tussen de sporen en de Tiensevest en een lengte van 370 meter van het Martelarenplein tot aan het voorplein van het Provinciehuis. Aan de noordzijde van de site bevindt zich op een strook van 40 meter een te behouden technisch gebouw (seinhuis), eigendom van de nationale spoorwegen (NMBS/SNCB).

Het ontwerp is samengesteld uit een continue, rechthoekige sokkel (29.4m breed-280m lang), met een onderste verdieping volledig bestemd voor een fietsenparking (4000 fietsen) en twee plateaus bestemd voor burelen met mogelijke sociale voorzieningen alsook een twee verdiepingen hoge, beglaazde galerij van 280 meter lang en westelijk georiënteerd.

De technische ruimtes en een parking voor 690 wagens zijn ondergebracht op de twee laagste niveaus (34.2m breed –  330m lang).

Op de sokkel worden symmetrisch elf torens ingeplant. De torens van vier bouwlagen met elk een nuttige oppervlakte van 29.4 x 15 m², zijn verbonden door atria (29.4m diep – 9m breed). Elke toren heeft zijn eigen machinelokaal op het dak, alzijdig begroeid met klimop.

Boven het technisch gebouw van de NMBS bestaat de mogelijkheid een bouwlaag toe te voegen en rondom het gebouw komt een nieuwe gevel als verlenging van de glazen galerij van het KBC-project en dit om een directe en overdekte toegang tot de stationsperrons te voorzien.

Een voetgangersbrug met een overspanning van 140 meter over de sporen (eveneens ontworpen, net als de stationsoverkapping door Samyn and Partners) eindigt tussen een verheven tuin boven op de lagere sokkel.

De zone tussen de vest en het gebouw is bestemd voor een lineair, publiek park met twee rijen van 23 kastanjebomen.

Langsheen alle gevels, over alle verdiepingen doen passerelles en vrijstaande trappen dienst als vluchtwegen in geval van brand. Tegelijk zijn deze vluchtterrassen geconcipieerd als bescherming voor de houten gevelbekleding tegen neerslag en als toegang voor onderhoud.

Houten schuifpanelen op de buitengevels en Venetiaanse blinden op de binnengevels van de atria zorgen voor de nodige zonnewering, terwijl door de zeer lage zonnefactor het natuurlijke daglicht op een verantwoorde manier wordt toegelaten. De zonnewering van de beglaazde daken en de structurele gevels van de atria bestaat uit witte doeken.

De daken van de atria openen voor 50% van de oppervlakte in geval van brand of  tijdens de aan name zomerdagen zodat de atria als volwaardige buitenruimtes worden ervaren.

De luchtbehandeling en ventilatie van het gebouw is deels natuurlijk en deels mechanisch om zo de voordeligste oplossing te bieden tussen comfort en energiebeheer. Het is eveneens op te merken dat de niveaus van de sokkel hoofdzakelijk op natuurlijke wijze verlucht en verlicht worden. Dit zorgt voor een aangenaam en gezellig comfort en beperkt tevens het energieverbruik tot een minimum.

Het concept van de kleinschalige torens laat enerzijds een efficiënt gebruik van daglicht toe zonder verblindend te zijn en anderzijds creëert het een omgeving die afgeschermd is van stof en geluid afkomstig van de sporen en de ringweg.

Document E41_01/432 -Nl Editie 2005-11-23

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-432 KBC VERZEKERINGEN, LEUVEN.
Client: KBC VERZEKERINGEN.
Architecture: Partner in charge : Y. Avoiron, B. Vleurick. D. Mélotte, B. Vleurick, Y. Avoiron, L. Gestels, M. Vandeput, B. Debacker, H. Chasseur, L. Fonteyn, N. Fruy, J.-F. Joiret, J. Quirynen, F. Smal, G. Hasbroucq, B. Huysman, L. Mercier, P. Monniez, T. Wynen.
Services: in association with ARCHI+I Services:STABO (TS). Building physics : DAIDALOS with CLIMATIC DESIGN CONSULT (NL).
Fotografen :

model : Andrés Fernandez      

38 900 m² bruto nuttige ruimte ; 33 700 m² in de sokkel ; 2002 – 2003 ; (01/432).
Canceled just before construction.

Omgeving
Model
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

432-KBC VERZEKERINGENDEBBA