471-VIERDE EUROPESE SCHOOL TE BRUSSEL

Laeken
BELGIË

40.000 m²  (2004); (01-471).
Wedstrijd op uitnodiging.

Uitgevoerde diensten :
• Inplantingsstudie.
• Architectuur.
• Bouwfysica.
Beschrijving :

De Europese identiteit, met haar diversiteit en sociale attitudes en met haar groeiende zorg rond respect voor de omgeving, komt tot uiting in het project van de 4e Europese school te Brussel, die zich op de site van de oude Kadettenschool bevindt.

De loodrechte inplanting van de bestaande gebouwen definieert een belangrijke as die zich richt naar het centrum van Brussel en die zuidelijk georiërenteerd is, waardoor een niet te verwaarlozen windbelasting vanuit de voornaamste windrichtingen in rekening gebracht moet worden.

De nieuwe gebouwen komen in het verlengde van de belangrijkste bestaande gebouwen te liggen. Er ontstaat een lager gelegen, centrale esplanade die voor dit doeleinde uitgegraven wordt.

De nieuwe constructies zijn zo discreet mogelijk opgevat en zijn een materieel voorbeeld van respect voor de omgeving, zodat ze als pedagogische instrumenten functioneren. De verschillende Europese gevoeligheden worden uitgedrukt naargelang de desbetreffende bouwzone.

Het onderzoek naar het grootst mogelijk fysiologisch comfort leidt tot:

  • een gedetailleerde studie van de microklimaten,
  • de inplanting van de talrijke transparante windbrekerschermen, in overeenstemming met de beplanting,
  • de maximalisatie van groene daken,
  • een onderzoek naar optimale natuurlijke en kunstmatige verlichting,
  • het gebruik van een maximum aan natuurlijke materialen zoals steen en hout.

Speciale aandacht werd eveneens besteed aan zowel de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers als aan de doorstroming van wagens en bussen.

 

Document E41_01/471  -Nl Editie 2006-04-21 

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-471 FOURTH EUROPEAN SCHOOL, BRUSSELS.
Client: BUILDINGS AGENCY.
Architecture: Partner in charge : D. Mélotte. Associates : J.-P. Buse, J. Ceyssens, V. Holvoet, C. Janssens, Q. Steyaert, Th. Wynen.
Services: In association with BEAI.

40,000 m² ; 2004 ; (01/471).

Model
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

471-VIERDE EUROPESE SCHOOL TE BRUSSELDEBBA