585-PROVINCIEHUIS OOST VLAANDEREN

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent BELGIË

(2011-2012); (01-585). Internationale wedstrijd op uitnodiging.

Uitgevoerde diensten :
  • Landschapsarchitectuur.
  • Architectuur.
  • Interieurarchitectuur.
  • Stabiliteitsstudie.
  • Speciale technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair).
  • Projectbeheer.
  • Werfbeheer.
  • Kostencontrole.
Beschrijving :

Met het ontwerp worden de energetische prestaties van het gebouw verbeterd, de ecologische kwaliteit aangescherpt en tegelijkertijd krijgt het gebouw een ander architecturaal gezicht die beter past in deze tijd, in de stad Gent, en die ook beter aansluit met het concept van de Provincieen met de onmiddellijke omgeving.

De nieuwe lay-out van het gebouw is helder, efficiënt en aantrekkelijk, zonder dat er geraakt wordt aan het commercieel centrum, aan de parking of aan de bestaande appartementen.

Het gebouw wordt voorzien van een gans nieuwe gevel en alle bestaande volumes en oppervlakken worden in grote lijnen behouden.

De enige bijkomende bebouwing behelst een polyvalente zaal die als een lichte doos op het dak van de vleugel, als een « light box », aan de kanaalzijde komt en ook een passerelle over twee verdiepingen die op het dak aan de zijde Oudescheldestraat voorzien wordt.

Het vervangen van de mansardedaken door een zolderverdieping wijzigt slechts beperkt de volumes maar heeft een veel grotere impact op de gevels en het algemeen uitzicht van het gebouw.

De nieuwe architectuur van het gebouw past zich terug in tussen de andere markante gebouwen in de onmiddellijke omgeving:

–         De ‘Vooruit’ met zijn gele basiskleuren, modernistische belijning en een opmerkelijk grafisme.

–         De oude bibliotheek en de toekomstige nieuwe bibliotheek, die allebei opvallen door hun sobere belijning en hun lichtgele en lichtbruine basiskleuren. De oude bibliotheek heeft bovendien ook kunstwerken op zijn gevel.

De twee hoogste verdiepingen + 6 en +7 herbergen het ganse Bestuur, de vergaderzalen, de cafetaria, het restaurant, de polyvalente zaal en de zaal van de Raad en bieden tegelijkertijd aan de andere diensten en aan het publiek de mogelijkheid om ervan te genieten.

 

Document E41_01/585 -Nl Editie 2013-04-16 

Credits :

Architecture and Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
with FTI (sister company since 1989)
if not mentioned


01-585
PROVINCIAL HOUSE EAST FLANDERS
Client: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Architecture:

Design Partner: Philippe Samyn

Partner in charge: Jacques CEYSSENS, Quentin STEYAERT

Associates: Y. Chen, F. Defrenne, A. Hanson, O. Jottard, G. Larizza, D. Mullane, R. Rodesch, A. Piaggio,  F.  Schiettecatte, G. Tan, E. Zudeeva.

Structure: Structural engineering: Ingenieursbureau MEIJER sprl ( Ir Jan Meijer, Manager and Dr Ir Philippe Samyn, Administrator).
Services:

Building services: FTI sa (Flow Transfer International sa) (M. Andrew JANSSENS, Managing Director, and Dr Ir Philippe SAMYN, Administrator).

Building physics and acoustics: DAIDALOS PEUTZ bvba (Dr  Ir Filip DESCAMPS).
Urban design: OMGEVING cvba  (Luc WALLAYS).
Signage system: sdesign sprl (François-Joseph de Lantsheere).
Pictural integration: Georges  Meurant.

Oppervlakte bestaand situatie :  30.155 m²; afbraak: 209 m²;  Nieuwe uitbreiding : 1.825 m²; Toekomstige situatie :  31.771 m²; 2011-10-05; (01/585).

 
© Georges MEURANT – artistieke integratie

Omgeving
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

585-PROVINCIEHUIS OOST VLAANDERENDEBBA