312-6 Restauratie van de voormalige kapel van het Brugmannziekenhuis

1 137 m² ; 2001-2007 ; (01/312-6).

Uitgevoerde diensten:

 Buitenaanleg (*)
 Architectuur (*)
 Restauratie (**)
 Binnenarchitectuur (*)
 Stabiliteit
 Bijzondere technieken
 Budgetbeheersing (*)
 Project Management (*)
(*) Met BEAI.
(**) Met Barbara Van der Wee.

Beschrijving:

De geklasseerde en verlaten Kapel

De “Kapel” bevat, afgezien van een vieringplaats voor de uitvaartplechtigheid, een lijkenhuis en autopsiezalen op de onderliggende verdieping, ook toegankelijk via de begane grond (het laaggelijkvloers). Deze twee niveaus zijn volledig onafhankelijk van elkaar en ze zijn onderling niet verbonden tenzij door een lift geschikt voor lichamen.

Het gebouw is verlaten sinds de jaren 1980 en haar perifere positie ten opzichte van de rest van het ziekenhuis, evenals de proporties van de binnenvolumes sluiten elke mogelijke medische functie voor het gebouw uit.

Het UVC Brugmann heeft de wens om het op zijn site gebouwde patrimonium, ontworpen door Victor Horta in het begin van de twintigste eeuw, te herwaarderen. Men heeft besloten het paviljoen te restaureren en het een nieuwe bestemming te geven die bestaat uit een infrastructuur die toestaat om zowel conferenties en kleine seminaries (met maximum 100 à 150 deelnemers) als formele, interne vergaderingen van het UVC of bijeenkomsten voor opleiding van het personeel.

Het gebouw is geklasseerd en de studies zijn begeleid in nauwe samenwerking met de regionale instanties die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van monumenten en landschappen.

De programmatie

Het groot gewelfde volume op het hooggelijkvloers van de Kapel zelf is opgedeeld door mobiele akoestische gordijnen op zo’n wijze dat er twee auditoria van 80 plaatsen gecreëerd worden die gescheiden zijn door een foyer voor de centrale ontvangst. Deze mag ook als uitbreiding van de auditoriums gebruikt worden, wat de totale capaciteit tot ± 200 plaatsen brengt.

Op de onderliggende verdieping (het laaggelijkvloers) worden de verschillende bestaande lokalen omgebouwd tot een multifunctioneel complex, met afgezien van de nodige dienstruimtes, een groot auditorium met 80 plaatsen, vier vergaderzalen met 32 plaatsen, een virtuele bibliotheek en een kleine foyer. Al deze lokalen kunnen zich verbreden naar elkaar openen om een grote gemeenschappelijke ruimte te vormen.

De circulatie tussen de twee niveaus, die onmisbaar is door de nieuwe bestemming, gebeurt door middel van de oude goederenlift, in excellente staat bewaard, na het aan de veiligheidsnormen aan te passen.

Een nieuwe trap en nieuwe sanitaire ruimtes worden in een bestaand bijgebouw ingericht op de achterkant, die vroeger een fokkerij huisbergde.

De buitengevels en ruimtes

De gevels van het gebouw zijn gerenoveerd en gerestaureerd tot hun oorspronkelijke vorm. Alleen glazen wanden worden gevoegd aan de buitenste schil van het gebouw. Deze dichten gedeeltelijk, de overdekte galerij op het gelijkvloers.  Een glazen dak sluit ook een van de twee verluchtingsschachten in het centrum van het gebouw.

De tuin is ingericht om het gebouw te waarderen en om de buitencirculatie  rondom het gebouw te harmoniseren met de twee hoofdingangen.

De ingangspoort van de binnenplaats werd herbouwd in zijn origineel toestand.

De binnenruimtes

De binnenruimtes worden in hun oorspronkelijke toestand gebracht na verwijdering van alle toegevoegde elementen. De interne architectonische interventies zijn specifiek en minimaal, dit in het belang van het erfgoedbewaring, de architecturale kwaliteit en kostprijs. De belangrijkste ingrepen zijn:

  • Twee akoestische gordijnen die de auditoriums op het hooggelijkvloers afsluiten.
  • Nieuwe binnenschrijnwerk wordt geplaatst in de nieuwe deuropeningen of ter vervanging van ontbrekende ramen.
  • De audiovisuele uitrusting en de zetels van de conferentieruimtes zijn verplaatsbaar.
  • De sanitaire uitrusting en de kitchenettes worden in bestaande dienstruimtes geïnstalleerd.
  • De verschillende technieken van het gebouw (verlichting, verluchting en loodgieterij) zijn verborgen gehouden.
  • De bestaande kroonluchters op het hooggelijkvloers worden bewaard en aangevuld met een indirecte verlichting op de gewelven.
  • De voormalige goederenlift wordt ter plaatse behouden, gerestaureerd en opnieuw in dienst gesteld na het aanpassen aan de normen.

De vloer en muurafwerkingen worden in hun oorspronkelijke toestand gerestaureerd : betegeling en bepleistering op hooggelijkvloers, granito en bepleistering op laaggelijkvloers.

De gewelven op hooggelijkvloers worden bewaard. Enkele verlaagde plafonds in gipsplaten worden op het laaggelijkvloers geplaatst voor de akoestiek en om technische leidingen te verbergen.

Plaats :
Foto's
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

312-6 Restauratie van de voormalige kapel van het Brugmannziekenhuissamyn
  • 1.4 K