593-HOOFDZETEL ORES

Luchthaven van Charleroi, Gosselies, België

(2012-2013); (01-593). Wedstrijdontwerp ter invitatie.

Diensten uitgevoerd :

• Landschaps architectuur
• Architectuur
• Interieur verdeling
• Ingenieurstechnieken wat betreft de structuur
• Bouwtechnische technieken
• Bouwfysica
• Akkoustiek
• Project managment
• Economisch beheer

Beschrijving

Integratie van het gebouw op de site.

Het gebouw is deels geworteld in het heuvelachtige landschap in het oosten, en haar andere helft steunt op palen die twee parkeerlagen in open lucht herbergen. De oriëntatie, enigszins versprongen ten opzichte van de hoofdpunten (17 °) verzekert een uitstekende belichting. De toegangen van de voetgangers en de voertuigen bevinden zich ten Noorden van het gebouw.

 

De parkeerplaats sluit zich discreet in het landschap aan vermits deze grotendeels onder bureaus vergleden is en de zachte natuurlijke helling volgt. Ze is voorzien van een doorlatende deklaag en vervolgt in een streng geometrische lay-out die een perfecte rechthoek omsluit met hoge hagen.

 

In tegenstelling, is het park veel flexibeler behandeld en omvat deze watervoorzieningen in een vrije vormentaal, gevoed door een beek. Verschillende soorten eiken zullen voordeel halen het uit hun eigen adellijkheid. De laterale omsluiting van de site wordt beplant met mooie hagen van verschillende hoogtes.

 

Het gebouw is ingeschreven in een parallellepipedum met ingesloten of opengesteld patio’s naar het park toe. Dit kenmerk wordt benadrukt door de verschillende behandeling van het gevelvlak naargelang deze aan de buitenzijde van het parallellepipedum dan wel aan de binnenzijde zich bevindt.

 

De buitengevels zijn uit hout vervaardigd met een zekere dieptewerking in dialoog tot het park integenstelling tot de gevels van de patio’s, deze zijn eerder effen en vervaardigd uit zeer helder glas, gepixelt met witte tinten volgens de interventies van de artiest George Meurant, om het licht te weerspiegelen voor een meer intiemere sfeer en interne werking.( deze glazen werden ontwikkeld voor de interne beglazing van de nieuwe hoofdzetel van AGC EUROPE in Louvain- La – Neuve. (Zie 01/577)).

 

 

Materialen

De keuze van de constructieve materialen wordt begeleidt door de wens om de impact op het leefmilieu te verminderen, in gedachte houdend dat een strikt constructief systeem ( regelmatig raster) en klassieke verdeling( in beton) de voordeligste economische keuze blijkt.

 

Het hout wordt gebruikt zowel in de gevels rondom het gebouw ( coatings en houten frames) alsook voor een groot deel van de interieur afwerking.

 

Door het combineren van gegevens uit verschillende classificaties is een vergelijkende analyse van materialen mogelijk die de beste verhouding definieert tussen grijs, thermische geleidbaarheid en kosten (inclusief onderhoudskosten).

 

 

 

Aanpassingsvermogen van de ruimtes

Het gebouw is onderverdeeld in 5 vleugels met geringe breedte (11,78m) rond patio’s van verschillende afmetingen, om zo een maximale lichtinval en uitzicht te verlenen aan de inzittende met verscheidene sferen in de werkomgevingen.

 

100% van de werkplekken en van de de vergaderzalen halen voordeel uit de natuurlijke belichting en de uitzichten naar buiten toe.

 

Verticale circulaties zijn gerangschikt in eenzelfde binnenstraat die toegang biedt tot de vleugels.

 

De flexibiliteit van de indeling van het gebouw wordt verzorgd door een regelmatig maatvoering van 90 cm, door de verdeling in duplexen, door het gebruik van een valse bevloering en door een uitvoering met lichte scheidingswanden.

 

Het concept biedt de mogelijkheid voor een geleidelijke invoering in de praktijk van het «  NEW World work » (NWOW) model, die de kantoorruimte en de apparatuur voor werknemers geheel of gedeeltelijk nomadisch leent.

 

Mogelijke uitbreidingen kunnen voorzien worden, onder de vorm van bijkomende vleugels.

 

Bij uitsluiting van de vloerplaten in gewapend beton gegoten, is het gebouw grotendeels demonteerbaar: alle verbindingen zijn vervaardigd uit bout- of lasverbindingen. De verbindingen zijn bedoeld om het gebruik van siliconen uit te sluiten.

 

De bevloering van de parking is vervaardigd uit betonplaten voor circulatiezones en uit betonklinkers gras en gravel voor parkeerplaatsen . Deze zones zijn op een drainage kist geplaatst.

 

 

Energie

Het gebouw behaalt het niveau «  zero energie »

De buitengevels controleren de zontoetreding door middel van een mobiele externe zonnewering die automatisch wordt gestuurd door een gecentraliseerd technisch beheer (CTM). De isolatie en de luchtigheid zijn zeer streng opgevolgd.

 

Voor de buitenbeglazing wordt er voorgesteld om vacuüm glas te gebruiken. Deze vormt de buitenste laag van het akoestisch dubbel glas (U=0,7 W/m²K ; Rw + Ctr ≥ 35 dB).

 

Het concept van de verwarming en de koeling door kernactivering van de betonvloeren benut de thermische massa van de bouwelementen volledig.

 

Een beheringssyteem van geothermische energie laat toe om het gebouw te koelen in de zomer door de opgeslagen koude in de grond en om zijn beurt het gebouw te verwarmen in de winter door het middel van de warmte opgeslagen in de bodem tijdens de zomer.

Fotovoltaische  panelen compenseren de balans van de energievoorziening en stellen het evenwichtspunt «  zero primaire energie ». De zonnepanelen zorgen voor warm water ten behoeven van sanitaire doeleinde en de behoeften van de keukens en douches.

 

 

Water

Het verbruik van water wordt herleidt tot het strikte minimum door het gebruik van apparatuur met een licht verbruik van water en met de montering van eventuele verliezen van water.

 

Het regenwater wordt herbruikt voor het spoelen.
De overmaat wordt geabsorbeerd door de buffer-vijvers en vervolgens in de beek geloosd.

 

De grijze waters worden behandeld in een zuiveringsinstallatie en herbruikt op dezelfde wijze als het regenwater.

 

 

Onderhoud en Gebruik

Om de levensduur te garanderen en de onderhouds-frequentie te verminderen is de buiten houten bekleding thermisch behandeld.

 

Alle technische lokalen bevinden zich in een centrale zone in de ondergelegen niveaus, voor de lengte van de verschillende pijpleidingen te beperken en het onderhoudt te vergemakkelijken.

 

De GTC installatie garandeert het beheer van alle voorzieningen, en garandeert de meting, de bescherming en de openbaarmaking van de gegevens van de consument.

 

 

Hygrothermisch comfort

Naast de thermische isolatie, de geautomatiseerde zonnewerkingsmiddelen, een goede luchtdichtheid en gebruik van kernactivering in de betonvloeren wordt het temperatuursbeheer voornamelijk bereikt door het ventilatiesysteem.

De units zijn voorzien van warmte terugwinning met hoog rendement.

De lucht wordt via een Canadese put opgezogen, die de lucht voorverkoelt of verwarmt.

 

In het midden van het seizoen, gaat de installatie over tot natuurlijke ventilatie of “free cooling”.

In de zomer zorgt een natuurlijke ventilatie voor comfort in de in de binnenstraat.

 

 

Natuurvriendelijk

De ruimtes van de bureaus worden alle met daglicht verlicht en de autonomie bij dezen bedraagt dan 60% ter hoogte van de werkbladen. Om deze reden is het gebouw in grote maten vervaardigd uit een niet selectieve beglazing en een zeer heldere beglazing met hoge transmissie met een kleurweergave ( IRC> 95%)is gebruikt in de kantoren en in de vergader zalen.

 

Ter hoogte van de Zuidgevel voorkomt een binnenzonewering dat direct zonlicht werktafel komt en herverdeelt het licht in tot aan de uiteindes van de bureaus.

Artificiële verlichting

De verlichtingsinstallatie voorziet ook verlichtingen met een hoge kleuren weergave. De verlichting is gedeeltelijk indirect om het visueel contrast te verminderen. Het geheel wordt beheer door een domotica systeem.

 

Akoestisch comfort

Het omgevingsgeluid komt voornamelijk voort uit de vlieghaven activiteit. De afmeting van de patio’s is vrijwillig gering gehouden om het lawaai te verminderen, in achting nemen van de open ruimtes. De Vegetatie beheersing van de patio’s neemt deel aan de vermindering van het geruis.

 

Bovendien zijn de vijvers voorzien verscheidene fonteinen ontworpen om het geluiddoek te voorzien die het geluid van buitenaf verbergt.

Aan de binnenzijde van het gebouw, helpen verscheidene materialen voor de nodige akoestische absorptie (vloer bekledingen, meubels en opgehan-gen akoetische panelen). Deze absorptie wordt nog vermeerderd door de sterke bezettingen van de lokalen.

 

Document E41_01/593 -NL Editie13-12-17

Credits :
Architecture and Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company (1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
with FTI (sister company since 1989)
if not mentioned


01-593
SIEGE SOCIAL DE ORES
Client: ORES scrl
Architecture: Design Partners:
Dr Ir Philippe SAMYN architecte, avec Bernard VAN DAMME architecte.
Partner in charge:
Quentin STEYAERT, Jacques CEYSSENS,  Denis MELOTTE.
Collaborateurs:
Laura BARBARITO, Mariuca CALIN, Blandine CAPELLE, Yajun CHEN ,  Antoine COLBACK,  Ambroise CREVECOEUR, Dikran GUNDES,  Olivier JOTTARD, Elodie NOORBERGEN, Sonia STICCHI, Gaofei TAN.
Structure: Stabilité:    
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers,
avec JAN MEIJER sprl
Gemzenstraat, 32a
2610 Wilrijk, Belgique
Tel. : +32 2 448 25 00
E-mail : info@meijer.be
Services: Techniques spéciales:
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers,
avec FLOW TRANSFER INTERNATIONAL sa
Rue du Ham, 137
1180 Bruxelles, Belgique    
Tel. : +32 2 375 75 40
E-mail : info@fti-sa.be

Intégration picturale:
Georges MEURANT.

Physique du bâtiment
et énergie:
DAIDALOS PEUTZ  bvba
Dr Ir Filip DESCAMPS
Vital Decosterstraat 67A bus 1,
3000 Leuven,  Belgique
Tel. +32 16 35 32 77
E-mail info@daidalospeutz.be

Acoustique:   
ACOUSTIC TECHNOLOGIES sa
Jean-Pierre CLERBOIS
Avenue Brugmann,  215
1050 Bruxelles, Belgique
Tel. +32 02 344 85 85
E-mail : mail@atech-acoustictechnologies.com

Gestion des coûts:
Bureau Michel FORGUE sarl
Michel FORGUE, Elie DURAND
Route de Charavines, 250
38140 Le Rivier d’Apprieu, France
Tel. : +33 4 76 65 19 34
E-mail : bureau@bmforgue.fr

Accessibilité
personnes à mobilité réduite:
PLAIN-PIED asbl
Xavier ANCIAUX
Rue de Nanon, 98
5000 Namur, Belgique
Tel. : +32 81 39 06 36
E-mail : xavier.anciaux@plain-pied.com

Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

593-HOOFDZETEL ORESDEBBA