680 – OPLEIDINGSCENTRUM IFAPME/FOREM

Chemin du Fontillois, 5001 Belgrade (Namen), België                                  50°28’34 “N/4°49’17 “E 10,935 m²; 2022- ; (01/680).
Wedstrijd op uitnodiging

Uitgevoerde diensten:

• Inrichting van de omgeving (met Syntaxe)
• Architectuur (met Syntaxe)
• Engineering van de structuur (met TPF Engineering).
• Engineering van de speciale technieken (met TPF Engineering).
• Milieuconcepten (met Ecowal)
• Akoestiek (met A-Tech)
• Toegankelijkheid (met Plain-Pied)

Beschrijving:

Inleiding
Deze hogeschool leidt vakmensen op die actief zijn in tal van sectoren, waaronder de bouwsector. Als vaste partner van projectontwikkelaars en aannemers moet zij op alle niveaus een voorbeeldfunctie vervullen.
– Ten eerste moet haar functionele organisatie het leerproces en het wederzijds respect bevorderen, evenals de invraagstelling en de communicatie.
– Ten tweede moet haar morfologie opnieuw aansluiting vinden bij de juiste bouwprincipes. Dit betekent dat het gebruik van elektromechanische middelen tot een strikt minimum moet worden beperkt om het energieverbruik (en dus de kosten) te beperken terwijl het comfort van de gebruikers toch wordt gewaarborgd.
• Alle betrokkenen partijen beseffen intussen dat de initiële bouwkosten (grijze energie) en de kosten voor het onderhoud van het gebouw even belangrijk zijn als de bedrijfskosten.
• De morfologie moet dus tegelijk de natuurlijke verlichting en ventilatie bevorderen en de structurele overspanningen zoveel mogelijk beperken.
• Ze moet ook alle technologieën kunnen omvatten, zowel voor het ontwerp als voor de werking, ongeacht of deze oud of nieuw, traditioneel of alternatief van aard zijn.
• Het ontwerp van een school onder een serre kan op zich dus deel uitmaken van het onderwijs: zodra de nodige infrastructuurwerken voltooid zijn, kan het gebouw schoon, droog, beschut tegen de wind, bij redelijke temperaturen en zonder kranen of afval worden opgetrokken.
• De impact van het gebouw op de biotoop moet zoveel mogelijk worden beperkt door de voetafdruk te verkleinen, zodat de biodiversiteitsgebieden maximaal behouden blijven. Daarom wordt voorgesteld om het gebied van bij het begin te voorzien van een dichte beplanting bestaande uit een populatie van gevarieerde inheemse soorten. Het kapplan moet na 20 jaar een populatie met een evenwichtige leeftijd garanderen. Op die manier wordt het reeds beschermde natuurgebied uitgebreid.

Site, bouw en planning
– De toegangsweg tot de site is op het NO-ZW gericht. Deze geeft toegang tot:
• In het zuidwesten, tot een grote industriële serre onder sheds. Deze serre van 100 m lang op 97 m breed en 10,8 m hoog kan volledig geopend worden. Op de “hoge benedenverdieping” (HB) omhult ze lage gebouwen (LG) met twee verdiepingen (E1 en E2) en omvat ze een “lage benedenverdieping” (LB), die voorbehouden is voor de overdekte parking (voor 208 fietsen, 38 motorfietsen en 206 auto’s, waarvan 8 plaatsen voor PBM), voor technische lokalen en voor opslagruimtes;
• In het noordoosten, tot een andere, kleinere serre (78,3 m lang, 16,2 m breed en 14,4 m hoog) met daarin een middelhoog gebouw (MG) met vier verdiepingen (LB, HB, E1 en E2) en de hoofdingang voor voetgangers.
– De gebouwen, die als een dorp rondom een centrale straat liggen, zijn allemaal (met uitzondering van de plaat die de parkeerplaats bedekt) volledig gemaakt van geprefabriceerde en demonteerbare elementen. Deze elementen zijn vervaardigd van lokale grondstoffen en met een minimale impact op de dichtbegroeide site. Het geheel is gemoduleerd op een raster met vierkante mazen met een zijde van 1,35 m. Er wordt een bijzondere aandacht besteed aan de beperking van de vloeroverspanningen tot het strikte minimum (maximaal 6,75 m).
– De binnenstraat wordt ontworpen als de belangrijkste sociale ruimte. Ze wordt bediend door trappen met een regelmatige tussenafstand en door twee verticale verkeersstromen aan de uiteinden. Al het verkeer van het complex is georganiseerd rond deze straat.
– Een serre verbindt het LG met het MG ter hoogte van het HB en dient als leveringssas voor het vrachtverkeer. De sas geeft ook uit op de noordoostelijke gevel van het LG, en op de leszone buiten.
– De natuurlijke verlichting en ventilatie via de op het noordwesten gerichte sheds beperken de oppervlakte die nodig is voor de zonwering van de verticale glasoppervlakken en garanderen het comfort in de zomer.
– De eenvoudige en generieke constructie wordt op natuurlijke wijze verlicht en geventileerd en is overal toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit, waardoor ze een flexibel gebruik garandeert en het latere hergebruik vergemakkelijkt.
– Het gebouw bestaat volledig uit geprefabriceerde modules, zowel wat de vloer- als wandelementen betreft. Deze laatste zijn gemaakt van modulaire panelen van 90 of 135 cm breed op 3,60 m hoog en ze worden strikt geïntegreerd in de structurele modulering van 5,40 m.
In functie van de huidige of toekomstige behoeften kunnen in de geveldammen aan de bovenzijde van de sheds de nodige gas- en rookafvoerkanalen voorzien worden.
De puntgevels van de constructies die uitgeven op de binnenstraat zijn vol, zonder ramen. De panelen waaruit deze gevels bestaan, zijn ontworpen als dragers van educatieve stalen, materialen en uitrustingen. Ze beschikken ook over een sterk geluidsabsorberend vermogen.

– De grondinname is beperkt tot 9.710 m² voor het lage gebouw (LG) en tot 1.225 m² voor het middelhoge gebouw (MG) (goed voor 10.935 m² in het totaal). Een uitbreiding is mogelijk in het noorden en in het zuidoosten van de site, waardoor het vloeroppervlak verdubbeld zou kunnen worden.

Renders
Plannen
680 - OPLEIDINGSCENTRUM IFAPME/FOREMsamyn