672 – FLUVIA BRANDWEERKASERNE

Kop van het bedrijventerrein Evolis, Kortrijk – Perceel C langs de Toegangsweg nr 1
50°49’24”N 3°18’32”E
Gebouw: 12.591 m²; Site: 10.740 m²; 2021- (01/672).
Wedstrijd op uitnodiging (Open Oproep OO41 met de Vlaamse Bouwmeester en de Intercommunale Leiedal).

Uitgevoerde diensten :

• Grondpollutie van de site (met Pollux)
• Microklimaat (met Sureal)
• Architectuur
• Interieurontwerp
• Tuin- en landschapsarchitectuur + wegeninfra-structuur (met JNC
International en met het OCW)
• Stabiliteit (met Ben Verbeeck & Partners)
• Speciale technieken (met Flow Transfer International (FTI))
• Bouwfysica, EPB (met Sureal)
• Luchtkwaliteit (met FTI)
• Natuurlijke verlichting
• Akoestiek (met A-TECH)
• Signalisatie
• Toegankelijkheid
• Brandveiligheid

Beschrijving :

Een compact volume op vierkant vlak is in de oosthoek van de bouwzone geplaatst, met:
– een verdieping in een boven volume (6,15 m hoog) op vierkant vlak (76,05 m zijde), met rondgang in geperforeerde plaat;
– een onder volume (6 m hoog) op vierkant vlak (65,25 m zijde, dus over zijn omtrek bedekt door het boven volume). De natuurlijke glooiing van het terrein toelaat erin een “laag gelijkvloers” met operationele en logistieke activiteiten, en uitgang in het oosten; evenals een “hoog gelijkvloers”, met de gemeenschappelijke ruimtes (hoofdingang, receptie fitness/sportzaal, “facility centrum”), parking en gescheiden hoofdingang in het westen van de site.
Het oefenterrein en de oefentoren zijn in het W-ZW geplant.
Stromen zoals functies zijn dus gescheiden.

De geprefabriceerde demonteerbare constructie is voornamelijk van hout.

Het stramien van Evolis Park zorgt ervoor dat natuurlijk licht, zon, heersende winden zoveel mogelijk benut worden.
Het leidt ertoe dat de “verdieping” gestructureerd wordt in 5 parallelle staven, gescheiden door 4 ontmoetingsruimtes onder sheds in de as van de heersende winden voor natuurlijke ventilatie.
De constructie is heel compact in winter (beperking van warmteverlies) en weinig compact in zomer (hoge specifieke oppervlakte voor natuurlijke ventilatie).

De sheds geven uit op een daktuin met looppiste, terrassen, kruidtuinen en fitnesszone.
Het stramien van het gebouw op een vierkant met een zijde van 5,4 m laat toe alle functies van het programma en het “facility centrum” op een aanpasbare manier zoals LEGO blokken in te passen.

Het project heeft een bruto-oppervlakte van 12.591 m² en een netto-oppervlakte van 10.040 m².

Het gebouwgrondoppervlak is beperkt tot 4.260 m² (28,4% van de site) met 10.740 m² voor de buitenomgeving (6.260 m² berijdbare zones/ landschapsparking en oefentoren; 4.480m² groene ruimtes).

De inplanting zorgt voor een aanaarding van 3.000 m³ afval, wat met hun afgraving overeenkomt. De elders uitgegraven 17.000 m³ overtollige aarde (van goede kwaliteit) kan op Evolis plaats vinden.

Het voorstel, flexibel en aanpasbaar, is gestructureerd om zoveel mogelijk mensen tegelijk te ontvangen, 4 trappenhuizen zorgen voor een maximale bezetting door 384 mensen en het sanitair voor 444 mensen.

De noden evolueren in de tijd. De organisatie van de administratieve ruimtes laat tot 195 werkposten toe (40% wordt tegelijk ingenomen).

De parkings kunnen tot 306 wagens aannemen.

De prefabricatie zorgt ervoor dat de constructie elementen in 18 maanden gezet kunnen worden, 6 maanden eerder dan door de bouwheer geschat.

Visuele kunst, poëzie en muziek maken het leven in het gebouw aangenaam.

Renders :
Panelen :
Plannen :
672 – FLUVIA BRANDWEERKASERNEsamyn