654 – GEAVANCEERDE POST VAN DE HULPDIENSTEN OP DE DELTA-SITE TE ELSENE

Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer / BELIRIS        
Triomflaan 153, 1050 Elsene, België
50°49’09″ N / 4°24’09″ O
2.261 m², 1.563 m² onmiddellijke omgeving; 2018- ; (01/654).
Passiefgebouw
Biotoopcoëfficiënt per oppervlakte (BCO) = 0,68

Uitgevoerde diensten:
 • Stedenbouw
 • Architectuur
 • Binneninrichting
 • Aanleg van de omgeving en landschapsstudie
 • Stabiliteitsstudie
 • Speciale technieken (met FTI)
 • Bouwfysica
 • Akoestiek
 • Toegankelijkheid
 • Brandbeveiliging
 • Veiligheid
Beschrijving:

Vindt het hele dossier en de bewijsstukken op dit adres.

De brochure van ons project is beschikbaar hier (in het Frans). Zie met name het evaluatieverslag.

De bestaande brandweerkazerne, gebouwd in 1978, is gedateerd. Deze wordt volledig herbouwd op de heuvelachtige en begroeide site welke grenst aan de noordelijke zijde van het huidige terrein en dit met behoud van dezelfde toegang tot de Triomflaan.

De huidige site wordt vrijgemaakt voor de implementatie van een belangrijke fase in de herontwikkeling van het vastgoed op de “campus de la Plaine” van de ULB, zuidoostelijk gelegen langs de Triomflaan. Dit zal de vorm aannemen van een 36-verdieping tellende woontoren op een elliptisch vlak, met een grote en een kleine diameter van respectievelijk 63,75 m en 45 m.

Ligging en vorm van het gebouw

De gedachtegang tot betrekking het ontwerpen van de nieuwe, geavanceerde post voor de hulpdiensten moet de architectuur van deze naburige toren in achting nemen. Het voorstel is dus om deze toren te vervangen door twee slanke torens met nog steeds een elliptische plattegrond maar kleinere diameters, 42,8 m en 16 m. De torens rijzen op vanuit hoge glazen sokkels tussen een glooiend landschap met bomen, welke proportioneel in relatie staan met de geavanceerde hulppost, die op zijn beurt ook rekening houdt met het reliëf en zijn flora en fauna.

In de nieuwe kazerne, stapelen de functies zich op elkaar op en de compacte vorm van de manoeuvreerzones beperkt de asfaltzones tot het strikte minimum. Op die manier blijven er niet minder dan 97 van de 176 bestaande bomen bewaard.

Het gebouw springt in tegenover de Triomflaan om de continuïteit van de “groene laag“ te behouden die uit aangeplante glooiingen bestaat.

Het rechthoekige volume dat het gebouw bekroont, bevat een sport- en een fitnesszaal.

Functionaliteit

– Het gebouw is in de heuvel ingebouwd. De verschillende functies zijn boven elkaar geplaatst en maken van de natuurlijke glooiing van het terrein gebruik om gelijkvloerse toegangen te verlenen die eveneens op alle niveaus als nooduitgang dienen. De oefentoren verdeelt eveneens de verschillende niveaus van het gebouw.

– De afgeronde vorm van het buitenplein zorgt ervoor dat de brandweerwagens vlot en snel kunnen manoeuvreren.

– De ondergrondse parking, die voor het personeel bedoeld is, is toegankelijk via een helling vanaf de manoeuvrezone. Deze bevat 15 voertuigen, 20 fietsen en technische ruimtes.

– Het gelijkvloers herbergt de interventievoertuigen, de “brand” vestiaire en het sanitair, het washok en het vuilnislokaal. De inspringende positie van de zuilen verzekert dat de voertuigen vlot kunnen rijden. De waaiervorm van de garage zorgt voor een gemakkelijke dienst rond de vrachtwagens waardoor er in het centrum van het gebouw een glijpaal is ondergebracht.

– Het zenuwcentrum van de kazerne, de commandopost, bevindt zich op de tussenverdieping, op de zuidwestelijke hoek van het gebouw. Het kijkt rechtstreeks uit op de garage, het buitenplein en de vertrek- en aankomstwegen van de voertuigen. De kantoren grenzen hier aan.

– De leefruimtes, kamers, burgerlijke kleedkamers en het sanitair bevinden zich op de 1ste verdieping met een gelijkvloerse uitgang naar een terras dat in de natuurlijke groene zone is aangelegd. Het geheel ontplooit zich rond de paal die het centrale element van het plan vormt. In de zuidoostelijke hoek bevindt er zich een technische ruimte.

– De ontspanningsruimte is toegankelijk via de oefentoren en bevindt zich op het dak van het gebouw. De ruimte wordt voor een deel bedekt door de sportzaal.

– De sportzaal steekt uit en is een echte “zwevende” box. Ze beschermt de interventievertrekzone tegen slechte weersomstandigheden en verlicht deze ‘s nachts. Hoge en lage frames zorgen voor natuurlijke ventilatie.

Structuur

De cirkelvormige boog zorgt voor een “natuurlijk” windverband. De staal/houten structuur maakt zo weinig mogelijk gebruik van beton. De muren van de kelder en van de keermuur zijn zo voorzien in gerecycleerde en gestabiliseerde toeslagstoffen, gewapend met geotextielmembranen. De oefentoren bestaat uit een stalen skelet bedekt met profielplaten die “kunstig” vooraf zijn ingedeukt om de impact van de ladders te voorzien. Het op paalwerk geplaatste volume dat de sport- en fitnessruimte bevat, wordt gebouwd met een exogene structuur uit latwerk van gegalvaniseerd staal.

Materialen

De metalen glazen deuren geven noodzakelijkerwijze de toon aan. Het omhulsel bestaat volledig uit gegalvaniseerde staalplaat die de thermische isolatie bedekt. Het andere buitenschrijnwerk is van licht eikenhout en is voorzien van extra helder glas en buitenzonweringen. Het dichte omhulsel van de sportzaal dat de gevels en het dak vormt, bestaat uit honingraatvormende doorschijnende platen van polycarbonaat met tien lagen, beschermd door 80 % geperforeerde platen. Het dak is voorzien van zonnepanelen voor de verwarming van de sportzaal, met nul inertie en periodiek gebruik.

Credits:

PLAATS
Triomflaan 153, 1050 Elsene, België
50°49’09″N/4°24’09″E

KLANT
Vervoerinfrastructuur Directie van de FOD Mobiliteit en Vervoer / BELIRIS
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
Tel. +32 2 277 46 58
Contactpersoon :  Nicolas Lambrette, Project Manager
E-mail : nicolas.lambrette@mobilit.fgov.be

 
ARCHITECTS & ENGINEERS
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects & engineers
Steenweg op Waterloo, 1537   B-1180 BRUSSEL                         
Tel. + 32 2 374 90 60        Fax + 32 2 374 75 50
E-mail: sai@samynandpartners.com
Ph. Samyn; Exclusieve eigenaar van de auteursrechten (copyrights)

TEAM
Architectuur                            
Ontwerp en richting: Dr Ir Philippe Samyn
Venoot belast met het project: Jacques CEYSSENS (met de steun van Denis MELOTTE)
Medewerkers: Gabriel BALTARIU, Sam DE DOBBELEER, Ali LAGHRARI, Valentin PASCU,
William PIERART, Radu SOMFELEAN, Lorenzo VIRONE.

Stabiliteit:Dr Ir Philippe Samyn
Speciale technieken en EPB: Philippe SAMYN and PARTNERS met
FTI sa / Andrew Janssens
Hamstraat 137, 1180 Brussel, België
Tel. +32 2 375 75 40,  E-mail: info@fti-sa.be

Akoestiek: A-TECH sa / Jean Pierre Clairbois
Engelenbergstraat 26, 1081 Brussel, België
Tel. +32 2 344 85 85   E-mail: jpc@atech-acoustictechnologies.com

DOCUMENTATIE
Documentatie management: Philippe SAMYN and PARTNERS (André CHARON en Quentin OLBRECHTS)

Renders:ASYMETRIE sprl (Xavier VANABELLE, Mike BARRIN)

OPPERVLAK
2.261 m² ; 1.563 m² buitenaanleg.

SPECIFIEKE KENMERKEN
Passief gebouw.
Biotoop-oppervlaktefactor (BAF) = 0,68.

BUDGET
3 250 000 € BTW uitgesloten (2017-02).
Competitie : 1128 u.

Plaats
Renders
Tekeningen
654 - GEAVANCEERDE POST VAN DE HULPDIENSTEN OP DE DELTA-SITE TE ELSENEsamyn