583-CREMATORIUM TE AALST VOOR INTERCOMMUNALE WESTLEDE

Siesegemlaan 9300 Alost BELGIË

(2012); (01-583). Europese wedstrijd op uitnodiging.

Uitgevoerde diensten :
  • Omgevingsaanleg.
  • Architectuur.
  • Interieur architectuur.
  • Structuur.
  • Bijzondere technieken
Beschrijving :

Het algemene kader

De site is gesitueerd ten westen van het centrum van de stad Aalst naast de huidige ringbaan – de Siesegemlaan – en wordt gekenmerkt door  drassige landbouwgrond en een lichte glooiing in het terrein. Tegelijkertijd komt het crematorium in de nabije toekomst naast de entree van het nieuw te bouwen bedrijventerrein Siesegemkouter te liggen. Dit maakt de site tot een interessant object: enerzijds is het goed zichtbaar en bereikbaar, anderzijds moet er goed omgegaan worden met de vele geluidshinder, dat slecht samenwerkt met een functie als een crematorium.

De opdracht

Op basis van het programma van de bouwheer en van het door derden opgericht masterplan kan de opdracht samengevat omschreven worden als:

–         het ontwerpen en bouwen van een crematorium dat zichtbaar is vanaf de Siesegemlaan, bestaande uit twee aula’s voor respectievelijk 600 en 120 personen, condoleance en familieruimtes, entreezones voor binnen en buiten, cafetaria en vijf koffiezalen, administratie en technische lokalen. Een belangrijke eis is efficiëntie en een goede logistiek, dus korte looplijnen voor zowel personeel als publiek en geen elkaar kruisende groepen;

–         een inrichtingsplan voor een groene omgeving-saanleg;

–         de aanleg van 350 parkeerplaatsen, een busstop voor De Lijn en twee busparkings voor de bezoekers. Daarnaast parking voor het personeel;

–         Een gedeeltelijk overdekte strooiweide;

De bouwheer wil een gebouw dat somber noch een kleurenspektakel is. Er wordt duurzaamheid gevraagd op het niveau van warmterecuperatie van de ovens en er is een korte bouwtijd voorzien.

Het antwoord

Het voorstel moet beschouwd worden als een onbeschreven muziekblad. Hierin is het masterplan met zijn stramien het basisscenario dat de richtlijnen omvat. De muziek zelf, met al haar variaties, blijft nog te schrijven, in samenwerking met de Bouwheer en de inrichtende machten.

De omgeving

Er is gestreefd naar een kalm, sober en duurzaam crematorium met een eigen identiteit. Door het crematorium aan het noordelijk uiteinde van de site te plaatsen, wordt het volledig belicht door de zon, terwijl de bezoekers zich ernaar begeven. De landschappelijke enscenering, bestaande uit een groen ingerichte parking, kalme voetpaden en een park, leidt de aankomst in.

De verscheidene functies op de site worden verbonden door een muur en een luifel. De muur, in wit geschilderde baksteen, markeert de grens van de crematoriumsite, dient als geluidsmuur en ontneemt het zicht op de technische delen voor het publiek. De luifel beschermt de bezoekers tegen de weersomstandigheden en verbindt de verschillende plekken op het terrein.

 

 

Het gebouw

Het crematoriumgebouw wordt gekenmerkt door de twee cilindervormige aula’s, waartussen zich de entree bevindt. De aula’s zijn op afstand van elkaar geplaatst zodat ze volledig akoestisch gescheiden zijn. Het bovenste deel van de gevel van beide aula’s is beglaasd en laat licht doorsijpelen. Beiden zijn ook uitgerust met een galerij rondom die het toelaat om de plechtigheden te vergezellen door een koor of om andere evenementen mogelijk te maken. Een dakkoepel, die dwars door de gebogen dakvorm gaat, is voorzien van een heliostaat die de loop van de zon volgt en gebundeld licht weerkaatst op een plek in de aula waar men wenst.

De circulaties zijn zo ingericht om een rationele functionering van de technische zone mogelijk te maken (crematie, catering, onderhoud,…) zonder enige interferentie met de bezoekers. De circulaties, en ook de lokalen met permanente bezetting, worden begeleidt door verscheidene patio’s die licht en lucht leveren.

Het materiaalgebruik is eenvoudig en gericht op een minimaal gebruik ervan. De aula’s zijn volledig in hout opgetrokken, net als al het schrijnwerk. De binnenmuren worden in kalkzandsteen voorzien en de dakafwerking voorziet fotovoltaïsche membramen.

Door de zeer efficiënte indeling en heldere scheiding van functies is er een crematoriumgebouw met een duidelijke identiteit ontstaan, dat op een sobere doch innovatieve manier antwoord geeft op de eisen gesteld aan een hedendaags crematorium.

Krediten :

Architecture and Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
with FTI (sister company since 1989)
if not mentioned


01-583
ALOST CREMATORIUM FOR WESTLEDE INTERCOMMUNAL BODY
Client: INTERCOMMUNALE WESTLEDE
Architecture: Principal and Design Partner: Philippe SAMYN
Venoot belast met het project: Jacques CEYSSENS, Denis MELOTTE
Associates: Laura BARBARITO, Yajun CHEN, Antoine COLBACK, Jean-Charles PUECHBLANC, Matthijs STOFFELS, Christophe VAN RAEMDONCK, Johan VAN ROMPAEY
Structure: Ingenieursbureau MEIJER sprl, Ir Jan MEIJER, gérant and Dr Ir Philippe SAMYN, Administrator.
Services: Services engineering: FTI (Flow Transfer International sa), M. Andrew JANSSENS, CEO and Dr Ir Philippe SAMYN, Administrator.
Kitchen equipment: F&BO (Freddy OUSHOORN)

4.433 m²;  buitenruimten : 65.017 m² (waarvan 3.200 m² strooiweide, 11.000 m² parking en luifels en 50.817 m² park). 

Document E41_01/ 583 -Nl Editie 2012-12-11

Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

583-CREMATORIUM TE AALST VOOR INTERCOMMUNALE WESTLEDEFilippo Aimo