368-KANTOORGEBOUWEN VOOR CANAL PROPERTIES N.V.

Brussels
BELGIË

3617 m². kantoren; 4535 m². Parking (1998-2001); (01-368).

Uitgevoerde diensten :

– Inrichting van de omgeving
– Architectuur
– Interieurarchitectuur
– Stabiliteit.
– Bijzondere technieken
– Budgetbewaking en quantity surveying
– Leiding van het project

Beschrijving :

De site is ideaal gelegen vlakbij de autosnelweg Brussel-Luik. De Leuvensesteenweg is een grootstedelike autoweg die aan beide zijden afgeboord wordt door vrijstaande bouwblokken van 2 à 3 verdiepingen hoog. een bomenrij omgordt de brede Gemeenschappenlaan, één van de recentere verkeersaders in het Brusselse; langsheen deze weg komt momenteel weinig bebouwing voor.

Met het project beoogt men een dialoog aan te gaan

  • Op het kruispunt van deze twee belangrijke verkeersdragers
  • Met de andere gebouwen en het bestaande perceel 

Men voorziet daarom in de afbraak van de uitbouw van het bestaande gebouw op het perceel (blinde kopgevel), om aldus het nieuwe kantoorgebouw ” vast te haken ” aan het bestaande gerenoveerde blok, dat dateert uit de jaren ’50, en goed onderhouden werd door de bouwheer en zijn huurder.

Het nieuwe bouwblok omvat onder meer:

  • Een horizontale sokkel op pilotis, die enigzins teruggetrokken geplaatst is, en hierdoor een esplanade creëert aan de toegang tot het perceel. Deze esplanade ligt onder een lichte helling, en wordt ondermeer ingericht met een grindbak. Via deze esplanade heeft men een vlotte toeang met de wagen;
  • De muur die de esplanade achteraan afsluit benadrukt de esthetische waarde van de beglaasde vertikale circulatie-elementen; vermits hij naar achteren geplaatst is laat deze muur een maximale hoeveelheid natuurlijk licht tot onder de sokkel doordringen;
  • Een cilindervormige toren die in totaal zes kantoor verdiepingen telt. Deze toren vormt een vertikaal baken in de bebouwde omgeving. Hij is losgetrokken van de sokkel, om de architecturale compositie te verlichten; in het centrum van de toren bevindt zich een vide, die zich over de gehele hoogte uitstrekt. Deze vide doet dienst als thermische schoorsteen en lichtput;
  • Een technische toren, vrijstaand uit het centrum, bevat de beglaasde vertikale cirkulatie, alsook de sanitairecellen en technische lokalen. De ventilatiegroepen en de liftmachines zijn bovenaan de toren afgeschermd door lamellen. De liftschacht wordt doorgetrokken tot op de laagste verdieping, teneinde het natuurlijk licht ook tot hier te laten doordringen;
  • Een drie niveaus tellende overdekte parking bevindt zich onder de binnenkoer. Boven de parking bevindt zich een ondiepe waterpartij. Een glasstrook die loodrecht op de technische toren ligt, brengt natuurlijk licht centraal tot in deze ruimte.
  • Een horizontaal, één tot twee verdiepingen hoog volume begrensd de binnenkoer. Het herstelt de schaal en de samenhang van het bouwblok. Teneinde de maximaal toegelaten 3000 m² per eenheid niet te overschrijden, staat dit kleine volume van 600 m² onafhankelijk van de rest van het project; het is enkel verbonden met het bestaande gebouw.

Document E41_01/368 -Nl Editie 2003-04-15

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company since 2007) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-368 OFFICE BUILDING EVERSITE, BRUSSELs.
Client: EVERSITE.
Architecture: Partner in charge : J. Ceyssens. Associates : W. Dhaenens, R. Houben, J. Nuyts, B. Counson, E. Van Meerbeek.
Fototgrafen :

Model : Andres Fernandez
Gebouw : Kristien Daem.

Locatie:

3.600 m² kantooroppervlakte; 4.595 m² parking; 1998 – 2001; (01/368)

Foto's
Omgeving
Model
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

368-KANTOORGEBOUWEN VOOR CANAL PROPERTIES N.V.Filippo Aimo