312-10 BRUGMANNZIEKENHUIS – H.VIS-GEBOUW

9 645 m² ; 2004 – 2019 ; (01/312-18).

Uitgevoerde diensten
  • Inrichting van de omgeving.
  • Architectuur.
  • Binnenarchitectuur.
  • Engineering van de structuren.
  • Budgetbeheersing.
  • Projectbeheer.
Beschrijving

Het globale OSIRIS-project dat in verschillende fases uitgevoerd wordt, diept de herstructurering uit die in 1995 werd ondernomen door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) op te nemen in de rationalisering van de site en daarbij de volledige oorspronkelijke vormgeving van architect Victor Horta beter tot zijn recht te doen komen.

Er wordt een nieuw multifunctioneel gebouw langs de J.-J. Crocqlaan gebouwd dat zowel met het UKZKF als met het Brugmannziekenhuis rechtstreeks verbonden is.  Het biedt een nieuw kader aan bepaalde functies van het UKZKF die vandaag klein behuisd zijn: spoed, operatiekwartier, chirurgisch dagziekenhuis, kinderpsychiatrie, kantoren, huisvesting van de bewoners.  Doordat het nieuwe geheel in de buurt van het UKZKF ligt, ontstaat er een rechtstreekse verbinding op twee verschillende niveaus.

Een gedeelte van het nieuwe gebouw wordt eveneens ingenomen door een neonatologie-eenheid van het Brugmannziekenhuis die in rechtstreekse horizontale verbinding staat met de bestaande kraamkliniekeenheid die in één van de nieuwe hospitaliseringsvleugels gebouwd is (Fase 1).  Er wordt eveneens een afzonderlijke toegang voorzien voor de bezoekers die de site verlaten.

De omvang van het H. VIS-gebouw, gezien vanuit de Crocqlaan ligt in het verlengde van die van de Medische Stichting Koningin Elisabeth die momenteel geklasseerd is.

De samenstelling en de gevelmaterialen van het H. VIS-gebouw trekken deze van de nieuwe hospitaliseringsvleugels van het Brugmannziekenhuis (Fases 1 en 2) door en verzekeren zo de architectonische eenheid van de herstructurering van de site: zinken gevelbekleding, vensterdeuren, zinken dak met een horizontale strook vensters en ventilatieroosters, voet uit zwarte baksteen.

Plaats :
Foto's :
Site :
Renders :
Tekeningen :

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

312-10 BRUGMANNZIEKENHUIS - H.VIS-GEBOUWsamyn
  • 1.5 K