286-UITGEVERIJ DUPUIS

Hoofdkwartier, Destrée-straat, Marcinelle-België
01/286
50°23’48,34’’N/4°27’06,40’’E
3.060 sqm

 

Geleverde diensten:
 • Landschapsarchitectuur
 • Architectuur (met J.P.Dooms).
 • Interieurarchitectuur
 • Stabiliteitsstudie
 • Studie bijzondere technieken.
 • Project management.
 • Bouw management.
 • Hoeveelheden – en kostencontrole.
Beschrijving:

Het nieuwe hoofdkwartier van Dupuis is gelegen tegenover hun belangrijkste distributie-centrum en maakt voordelig gebruik van de bestaande site aan zijn oostgevel. Op verzoek van de klant is het een economisch gebouw, dat aanpasbaar is aan de snelle veranderingen in vraag en in gebruik, en dat een vriendelijke en interactieve werkomgeving creëert.

Een opgetrokken betonnen platform bovenop de inkomsthal, die toegang verstrekt tot de laadkaai en de parking, dient als ondersteuning van de vier kantoorblokken,dewelke van elkaar gescheiden zijn door drie atria. Het geheel is ingekapseld in een heldere glazen enveloppe.

De morfologie van deze ruimtelijke organisatie laat toe dat het directe daglicht tot elke werknemer doordringt, dat er een maximale flexibiliteit in de ordening van de werkstations is en dat er een eenvoudige reorganisatie van de werkgroepen mogelijk is in functie van hun ruimtelijke behoeften. Een interne asymmetrische groei is opvangbaar, niet alleen op een zelfde verdieping maar ook gelijktijdig op de naburige verdiepingen in hetzelfde blok , of in de aangrenzende blokken door het gebruik van passerellen.

Zowel de volledige vertikale en horizontale  circulaties, als eveneens de utiliteiten zijn gescheiden van de voornaamste kantoorruimten. Aldus zullen de werknemers  hun kantoor of werkruimten bereiken via de interne fassade of meer kenmerkend via  een interne corridor. Deze organisatievorm heeft hetzelfde percentage aan nuttige ruimte als de klassieke kantoren, maar echter beschikken deze niet over dezelfde flexibiliteit van ordening.

Het onderzoek naar de fysische comfortaspecten bij dergelijke gebouwen is sterk afhankelijk van de oriëntatie. De oriëntatie van Dupuis is ideaal, namelijk de meest beglaasde gevel is naar het noorden gericht, terwijl de minst beglaasde zuidgevel naar het distributie-centrum. De volledige transparente dubbel beglaasde fassade heeft slechts bescherming tegen de zon nodig aan zijn kleinere Oost- en Westkant. Een zorgvuldige studie van de daglicht-condities in samenwerking met de thermische inertie van de atria maakt een beperkte  aanwending van vertikale beglazing mogelijk. Hierdoor heeft het gebouw geen noodzaak aan luchtbehandelingssystemen ten gevolge van de beperkte opwarming door de zon.

Het gebouw is uitgerust met luchtdistributie en kleine verwarmingseenheden in de kantoren en de luchtafvoer gebeurt via de atria. Daaruit voort-vloeiend is de structuur van het gebouw zeer eenvoudig opgevat. Het is samengesteld uit betonnen kolommen en vlakke holle platen, alle technieken (ventilatie-, elektriciteits- en dataleidingen) bevinden zich in het afgehangen vals plafond bereikbaar doorheen de betonnen vloerplaat en, boven, langsheen zijn kanten in de atria. Dit plan laat onderverdelingen met constante hoogte toe, die kunnen dienen als scheidingen, zowel tussen de atria en de kantoren als tussen de kantoren onderling. Alsnog laat dit plan een vrije onderverdeling in modules toe, hierbij zijn voor dit project 31cm, 60cm, 90cm en 1,20m geselectioneerd.

Speciale aandacht werd gewijd aan het gebruik van eenvoudige materialen: pleister voor het afgehangen plafond, linoleum als vloerafwerking, hout en spaanderplaat voor de onderverdelingen en de meubels.

Dit concept reduceert de financiële investering, het onderhoud en de lopende kosten, en biedt gelijktijdig een flexibele en bevorderende werkomgeving.

Belangrijkste Bibliografie:
 • A.Revista oficial del Colegio de Aquitectos de Chile A.G., n°76, April, May, June 1994; cover, pp 48-53, pp 61-64; (Chile).
 • L’ARCA, n°98, November 1995, pp 42-47; (Italy).
 • A PLUS, n°139, 2/1996, April – May 1996, cover and pp 32-45, 54, 77-79; (Belgium).
 • GLAS: Architektur und technik n°4-96, August 1996, pp 21-26; (Germany).
Onderscheidingen:
 • TRENDS: Industrial Building of the year, award (June 1996) (Belgium).
 • STAALBOUWWEDSTRIJD – CONCOURS CONSTRUC­TION ACIER 1998, nominated in category B for metal staircases (specific construction elements in steel); (Belgium).
 • City of Charleroi: “Les Equerres d’or” 2000, March 29th 2000.
Credits:

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company since 2007) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-286 EDITIONS DUPUIS headquarters, MARCINELLE.
Client: Editions DUPUIS.
Architecture: Partner in charge : B. Vleurick.
Associates : Gh. André, L. Finet, N. Olin, Q. Steyaert, N. Vandendriessche, O. Verhaege.
in collaboration with J.P. Dooms,  architect.
Fotografen:

©Ch. Bastin & J. Evrard.
©F. Loze & Archipres Paris.

Prijzen:

De hoofdzetel van de uitgeverij Dupuis ontving:

TRENDS-TENDANCE, Concours du bâtiment non-résidentiel de l’année (1996)
Prijs voor het niet-residentiele gebouw van het jaar (1996)
Winnaar

Les Équerres d’Or 2000
De Gulden Winkelhaak
Toegekend door de Stad van Charleroi

Foto's

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

286-UITGEVERIJ DUPUISFilippo Aimo