596-GEHEEL VAN 12 HUIZEN EN 6 APPARTEMENTEN OP DE HELENELAAN

Sint-Agatha-Berchem – België

(2013-2014); (01-596). Gestopt in de bouwaanvraagfase.

Uitgevoerde diensten:
 • Analyse van bestaande situatie
 • Architectuur
 • Bouwfysische studie
 • Speciale technieken
 • Burgerlijke bouwkunde
 • Energetische en duurzame concepten van hoge kwaliteit
 • Studie van de natuurlijke verlichting
 • Interieurarchitectuur
 • Buitenaanleg
 • Masterplan
 • Stedenbouw
Beschrijving:

Het prachtige eigendom en zijn directe omgeving laten toe om 12 huizen en een gebouw van drie appartementen grenzende aan een huis van Victor Bourgeois met eerbiedigheid te vestigen. De bestaande villa wordt omgevormd tot drie luxeappartementen.

Deze operatie draagt ​​bij tot het aangaan van de uitdaging van de huidige demografische groei van Brussel.

De helling van het land zorgt voor een zeer korte toegang tot de ondergrondse garages in de noordoostelijke hoek van het gebouw.

Het architecturale aspect legt de nadruk op twee morfologische kenmerken van de “genius loci”.

Enerzijds is het geheel symmetrisch georganiseerd aan de beide zijdes van de opening, gepositioneerd in de noordelijke rooilijn van de Hélènelaan en van het belangrijke, reeds gebouwde volume overeenkomstig met de gemene lijn ten zuiden van het perceel.

Anderzijds beantwoorden de schuine lijnen aan de stompe hoek, welke gecreëerd wordt door de specifieke ligging van de huidige villa.

Het resultaat hiervan zorgt voor een “W”-vormige inplanting, welke ervoor zorgt dat er geen inkijk mogelijk is vanuit de ene woning naar de andere.

Credits :

Architecture and Engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company (1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

Fotografen:

Foto’s: model © Philippe SAMYN and PARTNERS / photo shoot André CHARON

Model
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

596-GEHEEL VAN 12 HUIZEN EN 6 APPARTEMENTEN OP DE HELENELAANDEBBA