386-TANKSTATIONS VAN TOTALFINA – AIRE DE HELLEBECQ

Hellebecq
BELGIË

7.875 m² en 15 hectare omgeving; 1999-2001; (01/386).

Uitgevoerde diensten :
• Aanleg van de omgeving.
• Architectuur.
• Binnenhuisarchitectuur.
• Bijzondere technieken.
• Stabiliteit.
• Beheer van het project.
• Begroting van het project.
• Beheer van de bouwplaats.
Beschrijving :

Als een tuin op de buiten…

Een parking op een autosnelweg kan gelegenheid bieden tot een intens contact met het landschap en de cultuur van de omgeving. In die geest wil het ontwerp voor het tankstation de regionale kunst en wetenschap combineren met handel en industrie.

Gezien het uitgesproken landbouwkarakter van de streek, ligt het voor de hand om de parking te ontwerpen als een tuin.

Een grote luifel in geprofileerde staalplaat, die over de parking wordt geplaatst als een serre in een landbouwgebied en die de tankstations, de dienstencentra en het restaurant overdekt, geeft het geheel zijn samenhang. Het stalen gebinte vormt een wijdmazig traliewerk dat de tankstations laat baden in het licht.

Door gebruik te maken van het bestaande reliëf, neemt een restaurantbrug slechts weinig grondoppervlakte in beslag en laat ze voldoende ruimte om het landschap van de site aan te leggen. De brug overspant de autosnelweg zonder centrale pijler. Dankzij het smalle en lange grondplan krijgen de bestuurders die de krappe ruimte van hun voertuig verlaten voor een rustpauze, aan elke tafel een vrij uitzicht over het landschap dat zich aan weerszijden voor het oog ontplooit.

In het ontwerp lopen de luifels door naar de parkingzones voor lichte voertuigen en vrachtwagens, zodat ze een overdekte ruimte vormen waarlangs de gebruikers naar de patio van de dienstencentra kunnen gaan.

De picknickzones die zich aan de kant van de parkings tegen de gebouwen bevinden, profiteren van de bescherming van de luifel en van de nabijheid van de voorzieningen. De speelzones vóór de tafels kunnen rechtstreeks waargenomen worden door de ouders en worden beschermd door de krans van geparkeerde voertuigen.

Zoals langs wegen die door de velden lopen, geven rijen hoge bomen structuur aan de site en beschermen de zones tegen zijwind. In de zones zelf remmen evenwijdig geplaatste hagen, net als een wijngaard, de wind af die langs de autosnelweg blaast, en helpen op die manier de parkings te beschermen tegen de weersomstandigheden.

De uitgelijnde hagen geven de parking dezelfde structuur als de omliggende velden. Die uitgesproken landschapsstructuur draagt niet alleen bij tot een visuele integratie in de omgeving, maar vormt ook een uitgestoken hand naar de samenleving: de tuinstroken die door de hagen worden gevormd, zijn een soort informeel kadaster waarvan de percelen door de gemeenschap worden ingenomen. Ze kunnen op veel manieren worden gebruikt: door universiteiten als centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar het ecosysteem van een autosnelweg, door lagere en middelbare scholen uit de streek als een plaats waar ze tuinen en planten leren kennen en als een openbaar ontspanningsterrein waar bijvoorbeeld vogelschrikwedstrijden kunnen worden gehouden… Er kunnen ook volkstuintjes worden aangelegd, zoals men die veel langs spoorlijnen vindt, of men kan er gewoon wild weiland van maken.

Zo kan die goed toegankelijke parking uitgroeien tot een regionaal animatiecentrum voor landbouw en plantengroei.

De integratie van het project in zijn omgeving omvat ook elementen van het culturele erfgoed. De activiteit van twee regionale uitstalramen wordt aangevuld door grote diapositieven met beelden van plaatselijke attracties die worden getoond in het restaurant, in de patio’s van de dienstencentra en op de bevoorradingswegen.

Schermen van verzinkt strekmetaal bekleden de gevels van het restaurant en een deel van de zijgevels van de stations. Ze vullen het landschappelijk karakter van de site aan en zorgen voor het visuele comfort en een aangenaam klimaat voor de gebruiker. Dankzij de overhangende delen van de luifel boven het restaurant kan de overgang van licht naar donker en weer naar licht geleidelijker worden gemaakt voor de automobilisten die onder de brug doorrijden.

Tijdens het hele project wordt dus extra aandacht besteed aan het comfort van de gebruikers.

Het project past ook in de geest van een leefbare architectuur. Dat is onder meer de reden waarom de luifel de daken van de gebouwen bedekt en het mogelijk maakt alle onderhoudsingrepen – ongeacht de weersomstandigheden – uit te voeren onder een afdak. Langs de gevels van de restaurants beschermen panelen van strekmetaal de onderhoudsgalerijen van traliewerk, zodat ingrepen volkomen veilig kunnen worden uitgevoerd en de kracht van de zon in de zomer kan worden verminderd.

Document E41_01/386 -Nl Editie 2007-08-28

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company since 2007) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-386 SERVICE STATION, HELLEBECQ.
Client: TotalFinaElf.
Architecture: Partner in charge : F. el Sayed. Associates : F. Berleur, S. Bessalah, E. Bonnewijn, D. Dardenne, B. Debacker, G. Dehareng, L. Dinaer, A. Khoei, N. Neuckermans, L. Van de Velde, B. Vleurick.
Structure: Samyn and Partners with ST for execution.
Bibliografie :
  • TERÄSRAKENNE 2/2002; pp 28-29; Esko MIETTINEN : “Hellebecquin huoltoasema ja ravintola, Belgia. Samyn and Partners arkkitehdit ja insinöörit”; (Finland). 
Foto's :

Model : A. Fernandez,
buitenkant van de gebouwen (‘s nachts): Marie-Françoise Plissart
exterieur en interieur van het gebouw: Samyn en Partners

Prijzen:

Het tankstation en restaurant in Hellebecq ontving:

Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2005
Winnaar

Locatie:

7,875 sqm with 150,000 sqm of surrounding land ;1999-2001 ; (01/386).

Foto's
Omgeving
Model
Renders

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

386-TANKSTATIONS VAN TOTALFINA – AIRE DE HELLEBECQFilippo Aimo