483-C.V. DE BRUSSELSE HAARD – BOUW VAN 32 WONINGEN

Rue Rempart des Moines / Papenves
Brussel
BELGIË

3.566 m²;   (2005); (01-483).
Wedstrijd op uitnodiging, laureaat. In studie fase.

Uitgevoerde diensten :
• Architectuur.
• Structuur.
• Bijzondere technieken
• Budgetcontrole.
Beschrijving :

Het plan voorziet in een geheel van 32 woningen van verschillende grootte die nauwkeurig moeten passen in een frame van maximum 5 verdiepingen. De gelijkvloerse verdieping is bestemd voor huisvesting van lichamelijk gehandicapten en voor gemeenschappelijke vertrekken.

De aangeboden oplossing berust op de volgende drie krachtlijnen:

  1. huisvesting aanbieden waarin de bewoners zich goed voelen en zich kunnen ontplooien;
  2. een uiterst milieuvreindelijk bouwwerk ontwerpen;
  3. streven naar harmonie met de Genius Loci;

dit alles in strikte naleving van het bestaande wettelijke en normatieve kader.

 

Vestiging

Het voorgestelde gebouw is zo compact mogelijk. Het respecteert de rooilijn van de straat en neemt de grootst mogelijke grondoppervlakte in gebruik.

De wijziging van het bestaande en onaangenaam microklimaat op de site krijgt bijzonder veel aandacht.

Voor de gevraagde berijdbare doorgang door het gebouw zijn luchtdoorlatende schermen noodzakelijk waarmee de druk van de windstroom in aanzienlijke mate wordt opgevangen.

Op het pleintje in het westelijke deel heeft de wind uit zuidwestelijke richting nu vrij spel. De dichtheid van de beplanting zou daar best verhoogd worden.

Afdaken en bijkomende doorlatende verticale schermen worden ook voorzien.

De winden die de oosterlijke gevel treffen worden “gebroken” door de gevelbalkons. Zo kunnen ze met afschermplaten uit gegalvaniseerd trekstaal makkelijker worden gedempt en afgeleid op zo’n 4 meter boven het trottoir. Wel laten ze de zon door tot de vensters van de gelijkvloerse verdieping en kunnen ze tegelijk ook aangenaam bijdragen tot de nachtelijke verlichting.

Het plaatsen van doorlatend traliewerk aan de daken draagt op een belangrijke wijze bij tot het verbeteren van het microklimaat.

Een parallellepipedum wordt opgedeeld in horizontale stroken van borstweringen in gegalvaniseerd aluzink staal. Ze wisselen af met die van het donkergrijs houten timmerwerk en de veelkleurige volle panelen die door de bewoners worden gekozen onder begeleiding van de studiegroep. Horizontale druppelvangers zijn doorlopend aangebracht onder de steunmuren om de houten ramen eronder te beschermen.

Het gebouw wordt gedragen door de iets hogere gelijkvloerse verdieping met het afdak in trekstaal. De kroonlijst van het gebouw wordt in twee alternatieven aangeboden. Deze kan bestaan uit een windscherm van één verdieping hoog uit opengevouwen metaal; in dat geval kunnen moestuinen worden aangebracht op het dak.

Het windscherm kan ook twee verdiepingen hoog zijn met horizontaal touwwerk. Op die manier biedt het een private speelruimte voor zeer jonge kinderen.

De woonvertrekken, met balkon, zijn gestructureerd volgens een “soepel plan”. De afscheidingen  kunnen gemakkelijk worden gewijzigd om zo nodig aanpassingen aan de veranderlijke behoeftes van onze samenleving door te voeren.

Enkel de verticale schachten, de trapgaten, de weinige kolommen en de gevel (in hoge mate moduleerbaar) beperken de inrichting.

De ingangen worden op de zijgevels aangebracht met een veiligheidssas en komen uit op drie traphallen. Deze laatste verlenen toegang tot de appartementen, waarvan het merendeel dwars door het gebouw loopt.

De appartementen op de gelijkvloerse verdieping, die op het niveau van een bel-etage gelegen zijn om meer intimiteit te bieden, zijn toegankelijk voor gehandicapten.

Op de derde verdieping biedt een centrale circulatieruimte, natuurlijk verlicht door de traphallen die op het dak uitgeven, toegang tot de duplexvertrekken van de laatste twee verdiepingen.

Het gebouw is zeer luchtdicht en goed geïsoleerd, zonder thermische bruggen, met gecontroleerde mechanische verluchting en herwinning van energie. In de mate van het mogelijke worden de slaapkamers naar het oosten en de leefruimtes naar het westen gericht.

Een correct evenwicht tussen volle muren en raamopeningen wordt nagestreefd. Dat moet het hele jaar door voor een goede natuurlijke verlichting zorgen, met een degelijke zoninval tijdens de winter. In de warme maanden biedt dit tevens een goede bescherming tegen de zon, en gedurende de winter tegen warmteverlies via de glasramen.

Er wordt dus gebruik gemaakt van houten ramen beschermd tegen waterafvloeiing. Eventueel komen er ook houten luiken, naast multiplex hout op isoleermateriaal voor de vaste raamdelen.

Document E41_01/483 -Nl Editie 2005-07-28

Krediten :

Architecture and Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007 – 2015) if not mentioned
Services engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-483 35 new housing units, Rempart des moines, Brussels.
Client: Le Foyer Bruxellois / DE BRUSSELSE HAARD.
Architecture: Partner in charge : B. Vleurick. Associates : H. Chasseur, J. De Coninck, M. Franssen, J.-F. Joiret, J. Raman, M. Van Rossen.

3.566  m² ; 2005 – ; (01/483).

Drawings
Schetsen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

483-C.V. DE BRUSSELSE HAARD – BOUW VAN 32 WONINGENDEBBA