534-NIEUW CENTRUM VOOR CULTUUR, JEUGD EN VZW. ARGOS

Ieper, België

(2008-2018); (01-534).Wedstrijd op uitnodiging voor Van Roey n.v.

Uitgevoerde diensten :

• Stedenbouw
• Architectuur
• Interieur architectuur
• Structuur
• Bijzondere technieken

Beschrijving :

De site bevindt zich in het westen van de stad, aan de rand van de oude stadsomwalling. Het terrein is gelegen in woongebied en in de onmiddellijke omgeving bevinden zich een station en busstelplaats.

Er wordt een cultuurcluster gevormd, samengesteld uit drie elementen. De maat van de bestaande Veemarkt is daarbij richtinggevend: in het verlengde van dit historische volume bevinden zich twee nieuwe clusters, het CCI en het JOC, die zich organiseren rond publieke pleinen, daarbij begeleid door luifels.

Het theatergebouw CCI (Cultuur Centrum Ieper) vormt het kloppende hart van de site en is centraal gelegen op het terrein. De glazen gevel aan de straatzijde vormt hét gezicht van het project. Hij wordt ingevuld met Ieperse Reuzen, die refereren naar de Iokale folklore, en etaleert zich als een poppenkast naar de stad.

De zaal is flexibel opgevat: er kunnen zowel theatervoorstellingen als concerten in plaatsvinden, doordat het volume van de zaal aanpasbaar is. De hoogte van het plafond is instelbaar, alsook de grootte van de podiumopening, zodat podium en zaal kunnen overgaan tot één ruimte.

De binnenwanden van de zaal worden bekleed met een patchwork van oude kastdeuren, geschonken door de inwoners van Ieper. Zo wordt de animatie van de zaal gepompt uit de ziel van de stad.

De concertzaal wordt structureel uitgevoerd als een betonnen doos, die aan de buitenzijde bekleed wordt met een dampscherm en 30 centimeter isolatie in de vorm van geëxpandeerd polystyreen, dat mechanisch wordt bevestigd. Op deze isolatielaag worden lappen PVC gekleefd die, net zoals het polystyreen, soepel genoeg zijn om thermische uitzetting en inkrimping op te nemen.

De bestaande Veemarkt wordt niet afgebroken maar herbestemd. Dit is mogelijk omdat de gebouwvorm zich ertoe leent de nieuwe functies naadloos op te nemen. In het bouwvolume worden twee diagonale geplaatste balkvolumes gebracht. Het gelijkvloerse balkvolume bevat drie cinemazalen voor 120 personen. Het bovenste diagonale balkvolume wordt d.m.v. vakwerkliggers opgehangen aan het plafond en herbergt de leslokalen. Op de tussenverdieping bevindt zich de tentoonstellingsruimte, die indien gewenst afgesloten kan worden. De vzw. Argos is gelokaliseerd in de Veemarkt en beschikt er over een aangepaste infrastructuur om haar opleidingen te organiseren. Het centrale beheer van de site vindt eveneens plaats vanuit de Veemarkt. De bureauruimtes hebben er hun plaats en bezoekers wenden zich er tot de centrale infobalie om tickets te bekomen, voor de verhuur van lokalen …

Het JOC, Jeugd Ontmoetings Centrum, bevindt zich aan de zuidwestelijke rand van de site. Het gebouw wordt onttrokken van de grond door het op pilotis te zetten, waardoor de bestaande parking kan worden behouden, en is bereikbaar via een hellend plateau.

Er wordt een volume met een utilitaire structuur van modules, voor sanitair, bergruimtes en bureaus, aangereikt. Hiermee beschikt de Ieperse jeugd over een plateau waarop ze kan experimenteren. De constructie is flexibel opgevat: door een ruwe structuur aan te bieden, kan het gebouw in de toekomst ook andere functies opnemen.

Het oude stationsgebouw wordt vervangen door een nieuwe constructie, die zijn plaats vindt in het verlengde van het theater. Het bestaande gebouw biedt immers geen architecturale meerwaarde en op de nieuwe locatie is het beter zichtbaar.

De rode draad doorheen het project zijn de luifels die langs de gebouwen scheren en zich om de publieke ruimte wentelen. De luifel van 3 meter hoogte is op voetgangersschaal en begeleidt de bezoekers in hun wandeling langs de gebouwen. Een tweede luifel bevindt zich op 6 meter. Hij is op stedelijke maat en benadrukt de dynamiek van de publieke ruimtes.

Langs de zij- en achterwanden van de concertzaal loopt een billboard, dat de treinreizigers, toeristen en bezoekers op de culturele site verwelkomt.

De Veemarkt is eveneens uitgewerkt met banners, die de gevels animeren.

In dit project wordt een Publiek Private Samenwerking nagestreefd. Door private functies toe te voegen, die complementair zijn aan het programma, wordt de site opgeladen. Naast een krantenwinkel en tankstation, is er ook plaats voor een fietsenmaker, een frituur en een bioscoopcomplex.

De cultuurcluster verweeft zich met de transportinfrastructuur tot een totaalproject waarbij station, busstelplaatsen en parkings en zich naadloos inpassen in het geheel.

Het project biedt een structurele totaaloplossing aan voor de stationsbuurt van Ieper, waarvan de invloed verder reikt dan de grenzen van de site en vormt het toekomstige sluitstuk van de bestaande groene gordel rond de stad.

Document E41_01/534 -Nl Editie2008-01-31

Credits :

Architecture and Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-534 CULTURAL CENTER, Ieper.
Client: VAN ROEY.
Architecture: Partner in charge : L. Gestels. Associates : D. Debougnoux;, R. Van Lammeren. In collaboration with 3 architecten.

12,700 m²;  2007 – ; (01/534). 

Model
Renders
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

534-NIEUW CENTRUM VOOR CULTUUR, JEUGD EN VZW. ARGOSFilippo Aimo