577-HOOFDZETEL AGC GLASS EUROPE

Louvain-La-Neuve
België

In samenwerking met: BEAI

(2010-2014); (01-577-1).

Uitgevoerde diensten:
 • Omgeving.
 • Landschaparchitectuur.
 • Stedenbouw.
 • Architectuur.
 • Interieurarchitectuur.
 • Structuur.
 • Speciale technieken.
 • Budgetbeheersing.
 • Energetische en duurzame concepten.
 • Projectmanagement. 
 • Generale coördinatie.
De benadering van het landschap :

Het gebouw herneemt de omlijning van de snelweg N4 en heeft eerbied voor het natuurlijk reliëf van de site. Zwevend over het heuvelachtig landschap, steunt het bouwwerk op kolommen. De zichtbaarheid aan de bron van de autosnelweg E411 en de N4 wordt hier versterkt. De oriëntatie is enigszins verschoven ten opzichte van de hoofdpunten (15°) dit om een uitstekende bezonning te vrijwaren.

De toegangswegen van zowel d e voetgangers als de automobilisten, tegenover elkaar ingeplant, komen samen in het zuiden van het gebouw waar de glazen inkomhal het personeel van AGC verwelkomt.

Onder de werkvertrekken wordt met gebruik van een lichte natuurlijke helling (1.5-2.5%) de parkeerge-legenheid op discrete wijze georganiseerd ten voordelen van het behoud van omringend landschap dat in haar geheel beplant is met graszoden (gemaaide graszode en prairie bloemen) en mooie verspreide eiken.

Natuurlijke Lichtinval :

De interne organisatie van de bureaus, met een regelmatige maatvoering gebaseerd op een raster plan van 81 m aan de hoeken, is tot stand gekomen door de inbreng van natuurlijk licht en de kwaliteit van de uitzichten naar buiten.

De dualiteit tussen de compactheid (energetische prestaties) en openingen (visueel comfort en het welzijn op de werkvloer) draagt bij tot een verdeling van het plan in 4 vleugels samengebracht rond grote buitenpatio’s die bezield worden door de wind de zon en de regen.

84% van de werkplaatsen zijn verspreid op minder van 4 m van de façade; 95% genieten van een direct
zicht tot de buitenaanleg en van 100% van de vergaderzalen of de gaanderij (enkel een paar “bubbles” hebben geen zicht naar buiten).

De Perifere gevels, in glas, zijn getooid met zonneweringen vervaardigd uit lamellen in glas die zich automatisch oriënteren volgens de richting van de zon. De filtratieprestaties van deze lamellen dragen bij de belichting van hun oppervlakte: hun oppervlakte wordt bedrukt met alternerende witte strepen die een natuurlijk en diffuus licht laten toetreden.

Alle andere raamopeningen zijn vervaardigd met mobile buitenzonwering uit Bamboe hout. De bekleding van de opake borstweringenpanelen die zeer isolerend zijn, maximaliseert de warmte reflectie door deze geëmailleerde panelen (aan de binnen gevel).

De gaanderij :

Dwars tegenover de vleugels met bureaus, bevind zich een gaanderij die doorgang vormt van alle werkgevers voor het gehele gebouw; zij verzamelt alle functies van het gebouw.

Haar genereuze afmetingen (met een hoogte van
10 m, op 13,5 m breedte en met een lengte 83,7) laat toe om resem van evenementen te organiseren:

informele ontmoetingen tussen het personeel, een opening cocktail bij ouverture van het laatste glas producten, een grote conferentie aan de voet van de trap (tribunes) buiten betogingen etc. De gaanderij biedt ruimte aan alle nuts zones: de receptie en haar relevante nevenfuncties, het restaurant en haar terrassen in het westen, de vergaderzalen en de 8 vleugels van werkvertrekken, waarvan de toegang gecontroleerd wordt. In overeenstemming met de milieubewuste ontwikkeling die er tevens voor zorgde  een trap in plaats van een lift te verkiezen, wordt de hoofdzetel op twee niveaus georganiseerd. De verbindingen op de tussenverdiepingen zijn zeer behaaglijk et de lift word zeer zelden gebruikt.

De werkplek :

De plateaus spreiden zich uit tot 12.120m² voor 575 medewerkers. De organisatie van de departementen te midden van AGC Glas zijn flexibel en de herontwikkeling van het interieur kan deze evolutie volgen, in open platform en geslote bureaus of in afzonderlijke vleugels waar nodig. Hetzelfde concept van flexibiliteit geldt voor de vergader ruimtes en het herstel van de waar de modulatie van de ruimtes bereikt wordt door de organisatie van het plan ten behoeven van de organisatie door het gebruik van mobiele akoestische wanden.

De uitbreiding van de nieuwe hoofdzetel is mogelijk door het verbreden van iedere vleugel met bureaus of vergaderzalen. Integendeel, de maximale onderverdeling van het gebouw doet zich voor  in 8 autonome en bewaakte vleugels van 575 tot 800 m², echter altijd verbonden en gevoed door de gaanderij.

Om de gezelligheid te bevorderen in de werkvertrekken, zijn de landschapsplateaus verkieslijk aan de zuid gevel. De gemeenschappelijke- en de ontmoetingsruimtes zijn strategisch centraal gelegen of in de nabijheid van trappen, naast een terras van de patio’s, met een bepalend uitzicht.

Het congrescentrum verenigt alle zalen waarvan het onafhankelijk beheer ervan, toelaat deze ten gebruik aan te bieden aan derden anders dan AGC. Elke zaal is uitgerust van audiovisuele uitrusting en baad in natuurlijk licht en buitenzichten. De ruimte van het restaurant strekt zich uit in de west façade en opent zich aan de buitenzijde door een genereus terras. De zaal kan een capaciteit aan van 180 comfortabele plaatsen en bevat een lounge bar. De keuken, uitgerust met een professionele uitrusting, ontvangt de leveringen via een afzonderlijke monteerarm. Zij kan tegelijkertijd het restaurant, het conferentiecentrum en de gaanderij (cocktail, walking diner,..).

De bekleding van het interieur draagt bij tot het creëren van een sfeer voor ieder afzonderlijke ruimte met welbepaalde karakteristieken.

In tegenstelling tot het materiaal van de buitengevel waaronder staal en glas, is het interieur voornamelijk vervaardigd uit hout (parket, scheidingswanden, meubilair,….)

De producten van AGC :

Het project brengt vele gebruiken van glasproducten tot uiting (visie glas en gezandstraalde zonwering lamelle, LED glas, scenografische beglasde wanden, fotovoltaische panelen, die zozeer de producten van AGC benadrukken met het meest gunstige gebruik ervan. De entree van het gebouw wordt benadrukt door een grote sculptuur uit glas vervaardigt.

Het park :

In de geest van de verrimppeling eigen aan Waals Brabant, is de landschappelijke interventie sober. 

De toegang van de mobillisten volgt een lange bocht behandelt door een uitgeholde weg. De omheining wordt gevormd door meidoorn hagen die ondoordringbaar zijn nagenoeg hun geringe hoogte van (1,50 m) maar die het zicht van de hoofdzetel niet in gedrang brengt. De hoofdtoegang bevindt zich aan de Jean Monnetlaan en twee andere ingangen worden voorzien voor fietsers en voetgangers komende van de stopplaatsen van het openbaar vervoer vanuit het centrum.

Verschillende soorten eikens (quercus robur, petraea en pubescens) stemmen bijzonder wel in met het terrein en komen het geheel ten goeden. De daken zijn opgebouwd rondom patio’s met een groendak
uit hardnekkige begroeiing (luzula sylvatica).
De lichtschachten van de parking laten ook toe om in het hart van het gebouw een boomgaard te laten ontspringen met licht gebladerte (prunus avium of tilia cordata). Voor de afvoer van regenwater worden bufferzones voorzien die de afvoer verminderen en reguleren.

Near Zero Energy Building :

Op gebied van  energetische prestatie, heeft het gebouw de  ambitie om een « zero energie niveau » na te streven. De besparingen op energie (natuurlijke belichting, isolatie,…) de keuze van een doeltreffend materiaal (circulatiepompen met weinig verbruik, regeltechniek,…) en het teruggrijpen naar hernieuwbare energiebronnen (warmtepompen,…) voldoen om dit doel te bereiken, dat beloond is met een Valideo en BREEAM certificaat.

Kredieten :

Architecture and Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:
Philippe SAMYN and PARTNERS
with FTI (sister company since 1989)
if not mentioned

“Gedetailleerde kredietfiche”

Fotografen :

Foto’s :
– © Simon SCHMITT – www.globalview.be
– © Jean-Michel BYL – http://www.jeanmichelbyl.com/
– © Marie-Françoise PLISSART
– © Serge BRISON – www.sergebrison.com
– © Ghislain ANDRÉ
– © Quentin OLBRECHTS

Prijzen:

De Hoofdzetel van AGC Glass Europe ontving:

Foreign Building of the Year (2015)
Czech Architecture and Building Foundation

Belgische Energie en Milieuprijs 2016
Special Award from the Press

Belgische Energie en Milieuprijs 2017
Categorie Sustainable Building Award

Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture en Brabant Wallon 2017
Stedenbouw en Architectuurprijs in Waals Brabant 2017

Het werd genoemd voor:

Staalbouw Wedstrijd – Concours Construction Acier 2014

European Union Prize for Contemporary Architecture – MIES VAN DER ROHE Award 2015

12.120 m² bovengronds, 1.256 m² ondergronds, 6.383 m² parkeerplaatsen, 6.475 m² groenaanleg; 2010 – 2013 (01/577).

Document E41_01/577 -Nl Editie 2014-10-22

Plaats :
Foto's
Omgeving
Renders
Films
Tekeningen
Certificaat BREEAM

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

577-HOOFDZETEL AGC GLASS EUROPEDEBBA