667 – EEN BELVEDÈRE UIT SPIJLEN

Tussen chemin de Sasserotte en chemin du Marquisat – Gehucht Sassor – 4910 Theux
50°31’57.8”N 5°50’58.7”E
2020- ; (01/667).

Uitgevoerde diensten

• Architectuur
• Structuur

Beschrijving

24 staken van 12 cm diameter rijzen op naar de hemel, in wijzerzin gekanteld vanaf een grondcirkel van 7,33 m diameter om de buitenste draagstructuur te vormen van een belvedère in een omwentelingshyperboloïde (hierna OwH genoemd) van 24 m hoog en waarvan de cirkelvormige doorsnede beperkt is tot een diameter van 3,67 m op 13,2 m hoogte.

Een tweede OwH van 24 staken, eveneens verticaal in wijzerzin gebogen, rijst op uit de grond op een cirkel van 3,67 m diameter binnen de eerste OwH en vormt de binnenste draagstructuur van het belvedère. Zijn cirkelvormige doorsnede op 13,2 m hoog is beperkt tot een diameter van 1,83 m.

De binnen- en buitenstaken staan twee per twee tegenover elkaar en dragen een vloer in een spiraal die zich 10 maal per volledige omwenteling 2,4 m opricht.

Deze vloer bestaat uit 240 horizontale radiale dwarsbalken van 10 cm diameter die elk paar staken van de OwH verbinden en uit een houten trapvormige vloer die samengesteld is uit staken van 10 cm diameter die naast elkaar loodrecht op de dwarsbalken geplaatst zijn, over een lengte die twee treden groot is. De vloer is dus 20 cm dik.

De staken van de OwH worden op 1,25 m diepte ingeslagen in een voetstuk van kiezel (gewapend met drie lagen geotextiel op een diepte van respectievelijk 50, 75 en 100 cm) waarin ze verankerd zijn.

Elke staak bestaat uit 10 segmenten van 2,4 m lang die met elkaar zijn vastgemaakt met een axiale stalen staaf van 40 cm lang en van 12 mm diameter.

Alle onderdelen zijn aan elkaar verbonden met vastgesjorde staaldraad S355 van 3 mm diameter volgens het procedé dat door Pieter Huybers aan de T.U. Delft ontwikkeld werd.

Elk van beide OwH is uitgerust met een stel van 21 parallelle draden die de schroef van de vloer op een afstand van 10 cm van elkaar volgen. Ze gaan door de staken van de OwH en zijn er bij elke doorgang aan vastgebonden. Ze omkaderen de ruimte van de trap, beschermen de bewoners tegen vallen en dragen bij tot de stabiliteit van het bouwwerk.

Hier en daar bieden hangmatten en trampolines die aan de binnenkant van de binnenOwH opgehangen zijn en “nesten” die aan de buitenkant van de buitenOwH opgehangen zijn, woonruimtes. Het tracé van de draadstellen wordt plaatselijk vervormd om er vanuit de trap toegang toe te geven.

Plaats
Aanzichten, doorsneden en lijnperspectiven
667 - EEN BELVEDÈRE UIT SPIJLENsamyn