661 – BRANDWEERKAZERNE TE RUEIL-MALMAISON (PARIJS)

Avenue du Président Georges Pompidou, Rueil-Malmaison (92500 Paris France)
7.000 m² (bovengronds) + 1.800 m² (ondergronds); 1.300 m² (onmiddellijke omgeving). 2019 (01/661).
Niet-openbare wedstrijd.

Uitgevoerde diensten
  • Architectuur (met B+B architectes)
  • Inrichting van de omgeving.
  • Engineering van structuren (met TPF)
  • Engineering van speciale technieken (met TPF)
  • Financieel beheer van de bouw (met VANGUARD)
Beschrijving

PROGRAMMA

De wedstrijd betreft het ontwerp en de uitvoering van de bouw van een brandweerkazerne en van dienstwoningen voor de brandweerbrigade van Parijs en hun gezinnen.

De terreinoppervlakte telt ongeveer 7.500 m².

De nuttige oppervlakte komt overeen met de behoeften van een team van 72 mensen in een rotatiesysteem, met name een effectieve wachtdienst van 23 brandweerlui en een garage van vijf voertuigen. Er zijn 33 woningen van het type T2 (1 kamer) tot T6 (5 kamers).

De onderneming bevindt zich in de gemeente Rueil-Malmaison, ten zuiden van het Ecoquartier-project op een kavel die zich bevindt op de hoek van de avenue du Président Georges Pompidou en de rue du Plateau en langs de dreef van het toekomstige Ecoquartier.

Het project heeft als belangrijkste doelstellingen:

– de Brandweerbrigade van Parijs te voorzien van een krachtige brandweerkazerne met middelen die aangepast zijn aan de te bestrijden risico’s;

– de brandweerlui zowel gebouwde oppervlaktes als buitenoppervlaktes te bieden die onmisbaar zijn voor de goede werking van de brandweerkazerne waarbij snelheid en veiligheid verzekerd worden evenals voor het buitenverkeer;

– in de ruimten goede werkomstandigheden te ontwikkelen in een gezellige sfeer om tot de vorming van een groepsgeest bij te dragen.

Het architectonische antwoord

Woningen

De brandweerkazerne bevindt zich zowel in het Ecoquartier als aan de rand van een woonzone die bestaat uit langwerpige flatgebouwen, woningblokken en kleine villaatjes aan de andere kant van de toekomstige dreef.

De woningen worden logischerwijze langs de boomrijke dreef voorgesteld.

Hun gevels passen harmonieus bij deze omgeving door hun volumes, materialen, kleuren en hun profiel.

De 33 woningen zijn georganiseerd in 3 blokken die aan de buitenkant door verticale verkeersstromen gescheiden zijn. Deze worden tot aan het dak doorgetrokken waarop er moestuinen en siertuinen ingericht kunnen worden.

Het geheel is relatief transparant voor licht en lucht.

Alle woningen zijn zo gericht dat ze de uitzichten en de invallende zonneschijn van de levensruimten bevorderen en over een balkon of een eigen terras beschikken.

De geoptimaliseerde oriëntatie garandeert gratis warmteaanbreng in de winter terwijl de buitenzonnewering van de Zuidgerichte gevels en de groendaken oververhitting in de zomer verhinderen.

Kazerne

De avenue du Président Georges Pompidou is een drukke doorgangsweg. De openbare uitrustingen en de bestaande woonpanden vormen een imposanter bouwfront.

De kavel vormt een plateau dat over de laan heen kijkt.

De wielbasis van de voertuigen en hun beperkte capaciteit om glooiingen en hellingen op te rijden leiden ertoe dat er een berijdbare ingang vanaf de straat ingericht moet worden.

De architectuur van de brandweerkazerne past zich ook hier aan zijn omgeving aan terwijl zijn instelling en zijn functie benadrukt worden.

Het voorgestelde gebouw beantwoordt aan de meest strikte energiebeperkingen. Het volledige project streeft naar het globale warmte-isolatieniveau K27 door de compacte gebouwen en de versterkte isolatie.

PLAATSING

Het gelijkvloers van de brandweerkazerne wordt gevormd door de combinatie van twee tegenstijdige beperkingen: een lichte helling geven aan de nooduitgang naar de Avenue du Président Georges Pompidou en een aanvaardbare helling aanhouden voor de terugkerende voertuigen via de toegangshellingen die de Rue du Plateau met het oefenterrein verbinden.

De brandweerkazerne is loodrecht geplaatst op de laan met bomen en ten overstaan van de woningen, waardoor er veel ruimte aan de achterkant van het terrein vrijkomt.

VORM VAN HET GEBOUW

De plan- en gevelsamenstelling wordt beheerd door een modulair rooster van 1,50 m.

De afmetingen van de garage worden volgens deze module bepaald om de prioritaire voertuigen te parkeren en de onmiddellijk noodzakelijke dienstruimten in onder te brengen. Deze twee gehelen vormen een eerste blok dat ligt tussen de Rue du Plateau en de woningen langs de laan met bomen, met naleving van de insprongen.

Een tweede blok dat verbonden is met een loopbrug en de dienstfuncties bevat die minder te maken hebben met de hulpdiensten, ligt achter dit eerste blok in het verlengde van het manoeuvreplein.

Gelijkvloers

In het straatblok zijn de garage en de hulpdiensten gegroepeerd (kleedkamers, sanitair, verpleegruimte, SAMU-dienst, slaapruimte van de eerste interventie) en in het achterblok een parking op palen, technische ruimtes en een fietsenlokaal.

Eerste verdieping

De eerste verdieping omvat het dubbele volume van de garage in het hoofgebouw, waarbij de rest van de oppervlakte door administratieve diensten wordt ingenomen. Het tweede volume bevat de cafetaria’s en de gymnastiekzaal.

Tweede verdieping

De slaapzalen van de brandweerkazerne nemen de volledige tweede verdieping van het hoofdgebouw in, terwijl het tweede volume voornamelijk ingenomen wordt door de opening op de gymnastiekzaal en het cafetaria, door de gymnastiekzalen en een vergaderzaal.

Dak

De trap die naar het tweede gebouw leidt, loopt door tot aan het dak waar de terrassen en de tuinen ruimte creëren voor ontspanning of het nemen van maaltijden. Via het dak van de loopbrug wordt het dak van het hoofdgebouw bereikt waar er een atletiekpiste ingericht kan worden.

Oefentoren

De oefentoren staat in verbinding met het dak. Hij is 25 m hoog en leunt tegen het gebouw aan om de aanwezigheid van de Brandweer in de wijk aan te geven.

Plaats
Renders
Tekeningen
Diagrammen
661 - BRANDWEERKAZERNE TE RUEIL-MALMAISON (PARIJS)samyn