498-265 WONINGEN VOOR TOIT & MOI

Allée des Oiseaux, Publiek / Privé Samenwerking met CM, Mons (België)

 

Terrein 54.660 m², nieuwe constructies: 20.876,91 m² ;   (2005); (01-498).
Wedstrijd op uitnodiging; lauréaat voor het project.

 

 

Geleverde diensten :

– Urbanisme.
– Architectuur.
– Stabiliteit (met SETESCO).
– Thermische Berekening (met Cenergie).
– Projectbeheer.
– Constructiebeheer.

Beschrijving :

De Bergense sociale immobiliën-maatschappij «Toit & moi » schrijft op 2005-07-15 een offerteaanvraag uit  voor een PPS (Publiek / Privé Samenwerking) met het oog op de realisatie van 120 tot 165 sociale woningen en 80 tot 100 promotiewoningen op de site “Allée des Oiseaux”.

De nabijheid van een landschapsgebied en van een meer geeft aan de site een zeer aangenaam kader.

Twee torens en een parkinggebouw ten oosten van de site worden bewaard. De nieuwe ontworpen woningen zijn ingeplant ten oosten van de Allée des Oiseaux, gericht naar het landschapsgebied.

Ten einde een optimale zonnewinst te garanderen, worden de woningen Noord-Zuid georiënteerd, langs doodlopende steegjes, die uitgeven op de Allée. Ze zijn gegroepeerd langs deze steegjes, met toegang in het Zuiden of in het Noorden, per verschillend woontype (1 tot 4 kamers). Het aantal gegroepeerde woningen varieert (2 tot 6), zodat eenheden met een verscheiden karakter worden gevormd.

De tuinen van de huizen, per rij afwisselend ten noorden en ten zuiden, zijn aanpalend en geven uit op een voetgangerspad verbonden met het landschapsgebied.

De gelijkvloerse woningen, aan de uiteinden van iedere huizengroep, zijn voorbehouden voor oudere of mindervalide personen. Ze zijn teruggetrokken ingeplant ten opzichte van de ingang van de huizen en vormen een visuele afsluiting van de private tuinen van ieder geheel. Zo worden ze sociaal geïntegreerd.

De woningroep ten Noorden van de site is evenwijdig ingeplant met de bestaande weg. Het wijkt 25° af van de Noord-Zuid as, wat nog steeds beantwoord aan de energetische criteria.

Een aparte ingang en weg zijn voorzien voor de promotiewoningen, gelegen ten Zuiden van de site, afgescheiden van de rest van het terrein door een bomenrij.

Hieruit vloeien tussenruimtes voort die groene publieke zones vormen, tussen de private groene gebieden van de woningen.

Alle wegbestratingen zijn waterdoorlatend om de impact van de ingreep op de lokale hydraulische toestand minimaal te houden.

Een verschillend kleurgebruik (voetgangerszones in Macadam uit Dolomiet en gemotoriseerde circulatiezones in Macadam uit Vinalmont) laat toe alle drempelloze wegen te behouden om de mobiliteit van mindervalide personen garanderen.

De paalfunderingen van de sociale woningen lopen door tot op de eerste verdieping, waar ze een betonnen vloerplaat dragen.

Onder deze plaat zijn de car-port zone, afgesloten met een hek, en de daaropvolgende inkomzone gelegen, centraal op het plan.

Een overdekte ruimte aan de tuin kan worden ingericht als berging of als bijkomende kamer.

Op de vloerplaat verzekert een goed geïsoleerde en zeer luchtdichte houten prefab-structuur een thermisch comfort van K15 (passief huis).

Een leefruimte en een keuken omringen de trap en geven uit op een terras op de eerste verdieping.

Op de tweede verdieping bevinden zich twee tot drie slaapkamers, volgens het type woning (naargelang de gevelbreedte), alsook een familiale badkamer.

De ruimte onder het dak ten slotte, die als berging dienst kan doen, herbergt de comfortuitrustingen: de verwarmingsketel, de warmtewisselaar van de ventilatie en het warmwaterreservoir van de zonnepanelen.

De daken zijn uitgevoerd in stalen platen evenals de delen van de gevels die door planten overgroeid zullen worden. De kozijnen in blank hout zijn dubbel, met het oog op een maximaal thermisch comfort en een optimale waterdichtheid. Tussen de kozijnen van elke verdieping, beschermt een gevelbekleding in blank hout de dikke isolatielaag (40cm).

De promotiewoningen zijn gegroepeerd in gebouwen van elk 20 woningen. De parking van de woningen is ondergebracht in een halfondergrondse verdieping, gelegen onder het gebouw.

Per verdieping worden twee woningen met twee kamers en twee woningen met drie kamers bediend door een gemeenschappelijke zone met natuurlijke verlichting en verluchting.

De inplanting van de leefruimtes en van de kamers leidt tot een versneden zuidergevel, geritmeerd door grote terrassen voor elke woning.

Het volume dat hieruit voortvloeit, bevordert een sobere architecturale expressie.

De borstweringen en de dakopstand, in gegalvaniseerd staal alu-zinc, vormen een eerste geheel van continue horizontale onderverdelingen op ieder niveau. Ze zijn enkel onderbroken door de glaspartij die de grote vide beschermt van de hall en het trappenhuis.

Het tweede geheel van continue horizontale onderverdelingen bestaat op elk niveau uit ononderbroken houten stroken schrijnwerk, waarin beglaasde delen en beschilderde houten panelen in verscheidene kleuren elkaar afwisselen.

De nieuwe wijk wordt uitgerust met een kinderdagverblijf van 36 bedjes op het dak van het bestaande parkeergebouw. In dit gebouw is een wijkwinkel van 400m² voorzien. De resterende parkeerplaatsen blijven in dienst van de twee behouden torens.

Document E41_01/498 -Nl Editie2006-04-21

Krediten :

Architecture and Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing
 Structural Engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company 1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned
Services engineering: 
Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

01-498 345 SOCIAL HOUSING UNITS, MONS.
Klant : TOIT ET MOI.
Architectuur: Design Partner: Ph. Samyn Associé en charge: Gh. André Chef de Projet: O. Rousseau Collaborateurs: A. Remue, J.-P. Buse, Th. Vandeweyer, Th. Van De Casteele, F. De Costanzo, R. Fichant, D. Fonseca Rangel, C. Wellens, J. Darquennes, G. Priels.
Services: Consultant energie: CENERGIE cvba (Environnement), 138 Gitschotellei, 2600 BERCHEM

Terrein 54.660 m², nieuwe constructies: 20.876,91 m² ;  2005 ; (01/498).

 

Wedstrijd op uitnodiging; lauréaat voor het project.

Model
Tekeningen

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

498-265 WONINGEN VOOR TOIT & MOIDEBBA