629 – Esplanade Europe-Loi

Schuman Roundabout, Brussels
50°50’35”N / 4°22’51”E
2.520 m² ; 2015 –

Verrichte diensten:

• Omgevingsinrichting
• Landschapsinrichting
• Stedenbouw
• Architectuur

Omschrijving:
Het Schumanplein, gelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel, is het symbool van de Europese macht. Het vormt het schouwtoneel van grote manifestaties en dient als ontmoetingsplaats voor staatshoofden en regeringsleiders. Ondanks zijn prestigieuze reputatie wordt het fel bekritiseerd omwille van zijn architectuur, die koud en onpersoonlijk overkomt.

Door zijn monofunctionele karakter – het huisvest enkel kantoren – is het Schumanplein volledig uitgestorven buiten de kantooruren.

De Wetstraat is vandaag een snelweg te midden van de stad, een autoriool die uit de Jubelparktunnel tevoorschijn komt en die als een onoverbrugbare muur tussen de gebouwen van de Commissie in het noorden en die van de Raad in het zuiden ligt.

Het is een strategische locatie voor de hoofdstad van België. Het ligt in het hart van de Europese wijk en is omgeven door statige gebouwen en het Jubelpark. Het wordt elke dag door duizenden EU-ambtenaren en Brusselaars bezocht. Bovendien wordt het dagelijks door camera’s uit de hele wereld gefilmd.

Deze plek verdient een unieke inrichting.

Om de esplanade voor voetgangers tussen het Berlaymontgebouw, zetel van de Europese Commissie, en het Justus Lipsius-gebouw, hoofdkwartier van de Raad van de Europese Unie, te verlengen, voorziet het project in de bedekking van de ingang de verkeerstunnel tot aan het uiterste westen van het Europagebouw.

Tussen het Schumanplein en het uiterste westen van het Europagebouw wordt een laan van 12 meter breed en 210 meter lang aangelegd. Naarmate de laan stijgt tot aan de bedekking van de ingang, gaan er langs weerszijden trappen omhoog om de laan te verbinden met de bestaande niveaus op de Wetstraat, die aan beide kanten een gedeelde zone wordt. Deze trappen maken het opnieuw mogelijk om van noord naar zuid tussen de Commissie en de Raad over te steken. Bovendien vormen ze een ontspanningszone met podia en bankjes. Boven de trappen worden cirkelvormige glasramen geplaatst die ervoor zorgen dat de natuurlijke verlichting aan het multimodale Schumanstation behouden blijft. In het uiterste westen wordt de laan geflankeerd door twee liften, zodat hij toegankelijk is voor PBM.

De laan wordt aan weerszijden omzoomd door 28 masten die de vlaggen van de landen van de Europese Unie dragen, waardoor hij vanzelf een stedelijke zone wordt. De inwoners krijgen hun voetgangerszone in het hart van de Europese instellingen terug. Deze zone wordt een groot uitzichtterras, een tijdgalerij, een voetgangersgebied, een voetgangersbrug van de Europese wijk. Maar deze nieuwe ruimte biedt de mogelijkheid om evenementen zoals themamarkten, kermissen of promoties te organiseren. Deze functie geeft opnieuw een menselijke dimensie aan het leven in de wijk, die vandaag niet meer is dan een transitzone voor auto’s.

Document E41_01/629- NL Editie 2016-01-20

Credits:

Architecture and Engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS All projects are designed by Philippe Samyn who also supervises every drawing

Structural Engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS with SETESCO (sister company (1986-2006) or INGENIEURSBUREAU MEIJER (sister company 2007-2015) if not mentioned

Services engineering:

Philippe SAMYN and PARTNERS with FTI (sister company since 1989) if not mentioned

Architects & Engeneers
Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architectes & ingénieurs
www.samynandpartners.be
Chaussée de Waterloo, 1537 à B-1180 Uccle

Lead and Design Partner
Philippe SAMYN and PARTNERS, architectes et ingénieurs

Design Partner
Dr Ir Chevalier Philippe SAMYN, architecte

Directors
Thierry HENRARD, architecte

Structure
Philippe SAMYN and PARTNERS (Dr Ir Philippe SAMYN)

Renders:
Voor en na

For plans sections and elevations, please refer to the archives section of the site available from the “references” menu.

629 - Esplanade Europe-Loisamyn